Dokument & lagar (3 647 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM115 KOM (2013) 265

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM115 Förordning om offentlig kontroll 2012/13:FPM115 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 265 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels-

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM115 KOM (2013) 265 (pdf, 249 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM114 KOM (2013) 262

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM114 Växtförökningsmaterial 2012/13:FPM114 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 262 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om produktion och tillhandahållande på marknaden av växtförökningsmaterial lagstiftning om växtförökningsmaterial

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM114 KOM (2013) 262 (pdf, 243 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM113 KOM (2013) 260

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM113 Förordning om djurhälsa 2012/13:FPM113 Landsbygdsdepartementet 2013-06-10 Dokumentbeteckning KOM 2013 260 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om djurhälsa Sammanfattning Ett förslag till förordning om djurhälsa har presenterats av kommissionen

2013-06-10

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM113 KOM (2013) 260 (pdf, 123 kB)

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder SD med anledning av prop. 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali SD385 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.


Utskottsberedning: 2012/13:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U23 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning en sammanfattning av Nationell strategisk rapport för Sverige 2012 S12011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:NU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:N15 av Jennie Nilsson m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM112 Energiteknik och innovation 2012/13:FPM112 Näringsdepartementet 2013-06-03 Dokumentbeteckning KOM 2013 253 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Energiteknik och innovation Sammanfattning

2013-06-03

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM112 KOM (2013) 253 (pdf, 118 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM111 Direktiv om största tillåtna vikter och 2012/13:FPM111 dimensioner för vissa vägfordon Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 195 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM111 KOM (2013) 195 (pdf, 245 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM110 Grönbok om ett klimat- och energiramverk till 2030 Miljödepartementet, Näringsdepartementet 2013-06-01 Dokumentbeteckning KOM 2013 169 En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 Sammanfattning Europeiska rådet beslutade i december 2008 om ett gemensamt

2013-06-01

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM110 KOM (2013) 169 (pdf, 116 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM109 Direktiv om åtgärder för att underlätta 2012/13:FPM109 fri rörlighet för arbetstagare Arbetsmarknadsdepartementet 2013-05-31 Dokumentbeteckning KOM 2013 236 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder som underlättar utövandet av arbetstagares rättigheter

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM109 KOM (2013) 236 (pdf, 123 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM108 Strategiska riktlinjer för vattenbruket 2012/13:FPM108 Landsbygdsdepartementet 2013-05-31 KOM 2013 229 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Strategiska riktlinjer för en hållbar

2013-05-31

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229 (pdf, 91 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM107 KOM (2013) 228

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM107 Fri rörlighet för officiella handlingar 2012/13:FPM107 Justitiedepartementet 2013-05-29 Dokumentbeteckning KOM 2013 228 Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om främjande av medborgares och företags fria rörlighet genom förenkling av

2013-05-29

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM107 KOM (2013) 228 (pdf, 126 kB)

Motion 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld V046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det inte ska införas ett enhetligt studiemedelsbelopp för studier


Utskottsberedning: 2013/14:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub19 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 59 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM106 KOM (2013) 213

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM106 Grönbok om försäkring mot 2012/13:FPM106 naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor Försvarsdepartementet 2013-05-27 Dokumentbeteckning KOM 2013 213 Grönbok om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor Sammanfattning

2013-05-27

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM106 KOM (2013) 213 (pdf, 97 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM105 KOM (2013) 226

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM105 Övergångsregler för gemensamma 2012/13:FPM105 jordbrukspolitiken för år 2014 Jordbruksdepartementet 2013-05-24 Dokumentbeteckning KOM 2013 226 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om vissa övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling från

2013-05-24

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM105 KOM (2013) 226 (pdf, 50 kB)

Motion 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt SD med anledning av prop. 2012/13:152 Studiemedel i en globaliserad värld SD382 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om studiemedelsreglerna för utlandsstuderande. Motivering Jag har inget att


Utskottsberedning: 2013/14:UbU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub20 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av framst. 2012/13:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer 384 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställningen. Motivering För andra gången


Utskottsberedning: 2012/13:FiU41
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 56 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM104 Förordning om europeiska 2012/13:FPM104 miljöräkenskaper Finansdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 247 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper Sammanfattning Förslaget

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM104 KOM (2013) 247 (pdf, 102 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM103 Grönbok om förberedelse för en helt 2012/13:FPM103 konvergerad audiovisuell värld Kulturdepartementet 2013-05-23 Dokumentbeteckning KOM 2013 231 Grönbok Förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Sammanfattning Syftet

2013-05-23

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM103 KOM (2013) 231 (pdf, 118 kB)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)