Dokument & lagar (171 träffar)

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag MP046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det allmänna biblioteksväsendet och s.k. papperslösa människor. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr11 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen SD med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag SD383 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet inte ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr10 av Adam Marttinen (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag S24003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Nationell biblioteksstrategi 3 Kompetent bemanning 5 Avgiftsfri biblioteksverksamhet 5 Skolbibliotek 6 Förslag


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Kr8 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 77 kB)

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:147 Ny bibliotekslag V045 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Bibliotekens tillstånd 2 5 Avslag på proposition 3 6 Vad bör en proposition om en bibliotekslag innehålla 3 6.1 En nationell biblioteksplan 3


Utskottsberedning: 2013/14:KrU2
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2012/13:Kr9 av Bengt Berg m.fl. (V) (doc, 81 kB)

Motion 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald MP040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politiska mål även ska följas av en vägledning om hur dessa mål kan nås


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Kr6 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson SD med anledning av prop. 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald SD375 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:96 när det gäller förslaget i 7.2 om införande av en tidsgräns. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Kr7 av Margareta Larsson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr5 av Tina Ehn MP med anledning av skr. 2012/13:51 Mål för friluftslivspolitiken MP027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en närmare koppling mellan målen för friluftslivet och andra politikområden.


Utskottsberedning: 2012/13:KrU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr5 av Tina Ehn (MP) (doc, 73 kB)

Motion 2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr4 av Margareta Larsson SD med anledning av skr. 2012/13:52 Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden SD302 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda landstingens övertagande av huvudansvaret


Utskottsberedning: 2012/13:KrU3 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Kr4 av Margareta Larsson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr2 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr2 av Tina Ehn och Agneta Börjesson MP med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder mot olovlig hantering av film. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr2 av Tina Ehn och Agneta Börjesson (MP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Kr3 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr3 av Mattias Karlsson SD med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film SD180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den demokratiska förankringen av filmavtalet. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:KrU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Kr3 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:22 Bättre villkor för svensk film S24002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Filmpolitikens inriktning 2 Främja spridning och visning av film 3 Stöd till import och lansering av kvalitetsfilm 3


Utskottsberedning: 2012/13:KrU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr1 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Kr344 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr344 av Jan Lindholm MP Lagerhållning av böcker MP2650 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagerhållning av böcker. Motivering Kunskap och information blir allt mer förgängligt. Även det tryckta lever på den digitala


Utskottsberedning: 2012/13:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr344 av Jan Lindholm (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. SD Spel och spelberoende SD237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett licenssystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en


Utskottsberedning: 2012/13:KrU3 2012/13:SoU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:Kr341 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Kr340 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr340 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn SD Skärpta åtgärder för att förhindra skattefinansierat stöd till icke-demokratiska och våldsbejakande organisationer SD308 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr340 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr339 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr339 av Mattias Karlsson SD Förbättrat omhändertagande av fornfynd SD345 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag kring hur omhändertagandet av fornfynd kan förbättras. Motivering


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr339 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Kr338 av Mattias Karlsson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr338 av Mattias Karlsson SD Svenska ortnamn i fjällvärlden SD331 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om hur tillämpningen av de lagreglerade bestämmelserna om god ortsnamnssed


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr338 av Mattias Karlsson (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn SD Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet SD310 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör återkomma


Utskottsberedning: 2012/13:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr336 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Kr334 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr334 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn SD Nationellt lånekortssystem SD313 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt lånekortssystem. Motivering Vårt grannland Norge


Utskottsberedning: 2012/13:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Kr334 av Mattias Karlsson och Per Ramhorn (SD) (doc, 53 kB)