Dokument & lagar (236 träffar)

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. C med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter C1001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lydelsen i 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter förändras i enlighet med


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K8 av Anders W Jonsson m.fl. (C) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter V051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändring i lagen om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter 13a kap. 1 sista meningen enligt vad som anförs i motionen.


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:K7 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. KD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en ny finansieringsmodell


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K6 av Emma Henriksson m.fl. (KD) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K10 av Björn Söder SD med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter SD387 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de nya reglerna för omställningsstödet ska omfatta alla som blir invalda eller omvalda i riksdagsvalet 2014 i enlighet med vad som


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K10 av Björn Söder (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan MP med anledning av framst. 2012/13:RS7 Omställningsstöd för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar 13 kap. 1 sista stycket lagen 1994:1065 om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter i den lydelse


Utskottsberedning: 2013/14:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K9 av Peter Eriksson och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur S36002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 2009:47 om vissa kommunala befogenheter. Motivering Sedan 2009


Utskottsberedning: 2013/14:KU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K5 av Björn von Sydow m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:K4 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:K4 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:153 Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kommuners och landstings


Utskottsberedning: 2013/14:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K4 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:100 2013 års ekonomiska vårproposition V040 1 Sammanfattning Samtidigt som Sverige sett till statsskuld och budgetresultat har bland de starkaste statsfinanserna i världen har massarbetslösheten blivit vardag. Sedan regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU20 2012/13:KU25
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Fi14 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (doc, 605 kB)

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): 98 avslag

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 523 kB)

Motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin FP Trängselskatt och personlig integritet FP605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kontantbetalningsalternativ vid erläggande av trängselskatt eller trängselavgift, för


Utskottsberedning: 2013/14:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén och Mathias Sundin (FP) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. MP Äldrepolitik MP2706 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trygghetsboende ska ses som komplement till servicehus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2012/13:CU1 2012/13:KU22 2012/13:SoU12 2013/14:SoU22
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:So596 av Agneta Luttropp m.fl. (MP) (doc, 88 kB)

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. MP All kärlek är bra kärlek MP2404 1 Sammanfattning Alla människor är födda fria och jämlika, men inte nödvändigtvis lika. För Miljöpartiet de gröna är det fullkomligt självklart att alla människors lika värde oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning,


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:CU8 2012/13:JuU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU5 2012/13:KU1 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2012/13:UU10 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. MP Tortyr och tortyrskador MP3402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tortyrskadeutredningar regelmässigt ska utföras i asylsökningsprocessen om den sökande eller en handläggare


Utskottsberedning: 2012/13:KU19 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7 2012/13:SoU1 2013/14:JuU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Sf391 av Lotta Hedström m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid S24001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Motivering 6 Våra förslag, sammanfattning 6 Inledning 7 En bra kulturpolitik skapar ett kreativt Sverige 7 Kunskap och arbete


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2012/13:KrU11 2012/13:KrU3 2012/13:KrU5 2012/13:KrU6 2012/13:KrU7 2012/13:KrU8 2012/13:KrU9 2012/13:SkU16 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8 2013/14:JuU14 2013/14:KU28
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 44 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:Kr320 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S) (doc, 213 kB)

Motion 2012/13:K392 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K392 av Julia Kronlid SD Digitaliserat system för signering och inlämning av motioner SD316 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ett digitaliserat system för att förenkla signering och motionsinlämning i riksdagen.


Utskottsberedning: 2012/13:KU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K392 av Julia Kronlid (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:K391 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K391 av David Lång SD Kungens roll vid val av statsminister SD346 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta statschefen överta de uppgifter som utförs av talmannen i samband med att en statsminister ska utses.


Utskottsberedning: 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K391 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:K383 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K383 av Erik Almqvist SD Slopad riksdagsspärr Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slopa spärren till riksdagen, valkretsindelningen samt minska riksdagens storlek. Motivering Sveriges


Utskottsberedning: 2013/14:KU18 2013/14:KU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K383 av Erik Almqvist (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson SD Grundlagsändring SD323 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sveriges EU-medlemskap inte ska stå inskrivet i grundlagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2012/13:KU22 2013/14:KU14 2013/14:KU18
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:K382 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K381 av Nina Larsson (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:K381 av Nina Larsson FP Kommunsammanslagning FP1115 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en riksomfattande kommunsammanslagningsreform. Motivering Mellan landets 290 kommuner finns mycket stora skillnader


Utskottsberedning: 2012/13:KU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:K381 av Nina Larsson (FP) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:K380 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:K380 av Josef Fransson m.fl. SD Könsapartheid i Sverige anno 2012 SD319 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verksamheter som tillämpar könsuppdelning inte bör berättigas statligt bidrag. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:KrU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:K380 av Josef Fransson m.fl. (SD) (doc, 61 kB)