Dokument & lagar (310 träffar)

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 231 kB)

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:MJU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ6 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 71 kB)

Motion 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens lagförslag. Motivering Alliansens partier, och inte minst Centerpartiet, brukar förespråka i första hand frivilliga åtgärder.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ5 av Kew Nordqvist (MP) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:55 Ny lag om kontroll av ekologisk produktion S10008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget till ny lag om kontroll av ekologisk produktion och förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist MP med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp MP014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör låta utreda och återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:MJ3 av Helena Leander och Kew Nordqvist (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp S10007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör ha en hög ambition och sätta in stora resurser och hög kompetens


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:MJ2 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:35 Nya regler för industriutsläpp Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att man i det fallet BAT-slutsatserna genomförs i svensk


Utskottsberedning: 2012/13:MJU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:MJ1 av Jens Holm m.fl. (V) (doc, 65 kB)

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. MP Flyg med förnuft MP2517 Sammanfattning Flygtrafiken ökar kraftigt, och med nuvarande ökningstakt kommer svenskarnas flygresor att orsaka större utsläpp av växthusgaser än landets samlade biltrafik om ett tiotal år. Varken utsläppshandel, teknikutveckling


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU15 2012/13:SkU18 2012/13:SkU19 2012/13:TU11 2012/13:TU18 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 14 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T505 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 98 kB)

Motion 2012/13:T411 av Anita Brodén (FP)

Motion till riksdagen 2012/13:T411 av Anita Brodén FP Internationella samordnade åtgärder och en övervakningscentral för att möta hotet mot Östersjön FP836 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samordnade internationella åtgärder för att rädda


Utskottsberedning: 2012/13:TU12 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:T411 av Anita Brodén (FP) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. V Miljöanpassad vägtrafik V544 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Allmänt om vägtrafik 3 4 Rättvisa drivmedelsskatter 4 5 Gynna hållbara drivmedel 6 5.1 Ett livscykelperspektiv på drivmedel 7 5.2 Certifiera bränslen utifrån social och


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:SkU16 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) (doc, 126 kB)

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. MP En långsiktig biogasstrategi MP2905 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en helhetsstrategi kring biogas inklusive mål och åtgärder. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:MJU11 2012/13:MJU2 2012/13:MJU8 2012/13:NU17 2012/13:SkU19 2012/13:TU17
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2012/13:N405 av Lise Nordin m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. MP En utvecklad hållbar mineralpolitik MP1910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur man kan verka för ökad återvinning av oanvända metaller och sten i vår bebyggda miljö


Utskottsberedning: 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU8 2012/13:NU14 2012/13:SkU19 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:N306 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. MP Klimatfinansiering i syd Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Greenhouse Development Rights bör utgöra en utgångspunkt för den svenska klimatpolitiken.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1 2012/13:MJU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan MP Åtgärder för att minska matsvinnet MP2207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska matsvinnet. Motivering Det slängs mycket mat i onödan, vilket är ett enormt


Utskottsberedning: 2012/13:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ480 av Ulf Holm och Mehmet Kaplan (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:MJ472 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ472 av Erik Almqvist SD Märkning av skäktat kött Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa lagstiftning om märkning av kött som är skäktat. Motivering Sverige har idag ett djurskydd


Utskottsberedning: 2012/13:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ472 av Erik Almqvist (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:MJ471 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ471 av Erik Almqvist SD Forskning inom köttodling Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riktade forskningsanslag för forskning inom köttodling. Motivering Att odla kött på konstgjord


Utskottsberedning: 2012/13:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ471 av Erik Almqvist (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Åtgärder med anledning av dvärgbandmaskens etablering i Sverige C419 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om långsiktigt hållbara åtgärder mot dvärgbandmask. Motivering Huvudansvaret


Utskottsberedning: 2013/14:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ470 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (doc, 60 kB)

Motion 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson (C)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson C En ny livsmedelsstrategi C457 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att koncentrera de politiska målen för jordbruket till hur den totala produktionens minskning ska vändas till en ökning.


Utskottsberedning: 2012/13:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ467 av Erik A Eriksson (C) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård S10004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt uppställningen i


Utskottsberedning: 2012/13:MJU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 85 kB)

Motion 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson S Förändringar av ansvar för och finansiering av marksanering S5190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förenkling av processer för att fastställa ekonomiskt


Utskottsberedning: 2012/13:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:MJ432 av Hans Ekström och Peter Persson (S) (doc, 54 kB)