Dokument & lagar (174 911 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:30 av Jessica Rosencrantz (M)

Fråga 2017/18:30 Bristen på arbetskraft i åkeribranchen av Jessica Rosencrantz (M) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Den svenska geografin gör att vi är beroende av en fungerande transportnäring för att tillväxten i landet inte ska avstanna. Den svenska åkerinäringen har under flera

Inlämnad: 2017-09-20 Svarsdatum: 2017-10-04 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2017/18:30 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:29 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2017/18:29 Säkrad tillgång på dricksvatten av Betty Malmberg (M) till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) Dricksvatten av god kvalitet är en förutsättning för liv och ett väl fungerande samhälle. För politiker är därför ett av de tyngsta ansvaren att långsiktigt säkra tillgången till detsamma. Med tanke på att

Inlämnad: 2017-09-20 Svarsdatum: 2017-10-04 Besvarare: Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Skriftlig fråga 2017/18:29 av Betty Malmberg (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:157 av Said Abdu (L) Ung Företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna

2017-09-21

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:156 av Said Abdu (L) Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsätta en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt inom industrins miljöpåverkan

2017-09-21

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:155 av Said Abdu (L) Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för bättre förutsättningar för miljövänliga företag att hjälpa

2017-09-21

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:154 av Said Abdu (L) Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en speciell funktion hos Polismyndigheten med fokus på brott riktade mot handelsplatser

2017-09-21

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:153 av Said Abdu (L) Folkbildning och folkrörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2017-09-21

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:152 av Said Abdu (L) Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kraftiga förändringarna av mediekonsumtion kräver en översyn av lagen om privatkopieringsersättning och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:151 av Said Abdu (L) Länge leve Dalsland och Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgången till väl fungerande infrastruktur och bredband i Dalsland och Värmland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2017-09-21

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:150 av Said Abdu (L) Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi kring energieffektivisering av befintliga byggnader samt

2017-09-21

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)

Motion till riksdagen 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för gränshandel genom att förbättra infrastrukturen

2017-09-21

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2017/18:148 av Roger Haddad (L) Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de transfereringar som riskerar att skapa inlåsningseffekter bland nyanlända och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2017/18:147 av Roger Haddad (L) Könsseparerade badtider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga medel inte ska gå till att separera kvinnor och män oavsett motiv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Återkommande

2017-09-21

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:146 av Said Abdu (L) Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten ska benämnas intäktsområde i stället för utgiftsområde

2017-09-21

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:145 av Said Abdu (L) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska journalisten och medborgaren Dawit Isaak och tillkännager detta för regeringen. Motivering För en tid sedan släpptes glädjande

2017-09-21

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:144 av Said Abdu (L) Utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många

2017-09-21

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:143 av Said Abdu (L) Lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon vid upprepade överträdelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag

2017-09-21

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:142 av Said Abdu (L) Återinförande av ämbetsmannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens uppdrag är att lägga grunden för ett

2017-09-21

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:141 av Said Abdu (L) Inrätta en författningsdomstol i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en författningsdomstol i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver en oberoende

2017-09-21

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:140 av Said Abdu (L) Expansionen av regeringskansliets personalstyrka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en begränsning eller obalans i maktförhållandena mellan regeringskansliet och riksdagen kan undvikas och

2017-09-21

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L) (pdf, 52 kB)