Dokument & lagar (173 864 träffar)

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) med anledning av regeringens skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i Europeiska unionen 2016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige och EU ska stå upp för att demokrati och rättsstatens principer

2017-03-30

Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3661 av Kerstin Lundgren (C) (pdf, 63 kB)

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) med anledning av proposition 2016/17:143 En stadieindelad timplan i grundskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förskoleklass skall ingå i det kommande lågstadiet och tillkännager detta

2017-03-30

Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3660 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) med anledning av Avslag på propositionen om studistartsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:158 angående Studiestartsstöd Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla den tidigare avskrivningsmöjligheten

2017-03-30

Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3659 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) Avslag på regeringens proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:156 Motivering Med anledning av regeringens proposition 2016717:156 skyldighet att erbjuda

2017-03-30

Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2016/17:3658 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) (pdf, 60 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1155 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1155 Problem med jämställd bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: "Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor." Ansvaret

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1155 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1154 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1154 Jämnare könsfördelning när det gäller bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1154 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1153 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1153 Jämställd bilkörning av Boriana Åberg (M) till Miljöminister Karolina Skog (MP) I en intervju i Göteborgs-Posten den 8 mars sa miljöminister Karolina Skog: "Bilen körs i stor utsträckning av män. Genom att ge bilen stort utrymme ger vi också män utrymme – på bekostnad av kvinnor." Ansvaret

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1153 av Boriana Åberg (M) (pdf, 68 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1152 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1152 Den statliga delegationen mot segregation av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande:  Regeringen kommer därför att

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1152 av Boriana Åberg (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1151 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1151 Myndigheters behov av en extern samordnare av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande:  Regeringen kommer därför att

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1151 av Boriana Åberg (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1150 av Boriana Åberg (M)

Fråga 2016/17:1150 Myndigheters samordning av Boriana Åberg (M) till Statsrådet Ibrahim Baylan (S) För att lösa problemen med olika former av segregation i samhället har regeringen beslutat att bilda en statlig delegation. På regeringen.se kan vi läsa följande: Regeringen kommer därför att bilda en statlig

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1150 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1149 av Lars-Arne Staxäng (M)

Fråga 2016/17:1149 Åtgärder mot illegala vapen i Sverige av Lars-Arne Staxäng (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) I Malmö hittas det mellan 600 och 700 vapen årligen. I snitt beslagtas därmed nära två vapen per dag. Samtidigt har de gängrelaterade dödsskjutningarna ökat i Sverige, speciellt i de tre storstäderna

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1149 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 67 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C)

Fråga 2016/17:1148 En utvärdering av RSO-verksamheten av Fredrik Christensson (C) till Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Inom ramen för arbetsmiljöstrategin tillsatte regeringen i början av 2016 en utredning – Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (dir. 2016:1) – med Kurt Eriksson

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1148 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 82 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M)

Fråga 2016/17:1147 Fornfyndshanteringen i södra Sverige av Anders Hansson (M) till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Lunds universitets historiska museum (LUHM) har i dag huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från hela södra Sverige. Detta är ett mycket viktigt arbete, men också en utmaning

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2016/17:1147 av Anders Hansson (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M)

Fråga 2016/17:1146 Äldres behov av bra mat av Ann-Britt Åsebol (M) till Statsrådet Åsa Regnér (S) Maten är för de flesta människor mer än bara energi och näring. Den är även en källa till glädje, gemenskap och välbefinnande. En äldre person har samma behov som tidigare av vitaminer och mineraler men ett mindre

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1146 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:146 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utsläppsmål till 2030 och 2040 för den icke-handlande sektorn (ESR-sektorn) bör antas


Utskottsberedning: MJU

Motion 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3656 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 79 kB)

Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:129 Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ålägga bankerna en skyldighet

2017-03-29

Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3657 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1145 av Amir Adan (M)

Fråga 2016/17:1145 Hot och våld mot blåljuspersonal av Amir Adan (M) till Statsrådet Anders Ygeman (S) Vi har sett flera exempel på våld mot poliser och mot personal inom räddningstjänsten och hälso- och sjukvården. Det är en oacceptabel utveckling som måste brytas. Det handlar både om att skydda personer som har

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1145 av Amir Adan (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1144 Utfasning av faxen av Cecilia Widegren (M) till Statsrådet Gabriel Wikström (S) Regeringens arbete med att digitalisera den offentliga sektorn gör att myndigheter, kommuner och landsting kan skrota faxen för gott i slutet av år 2018, enligt statsrådet Ardalan Shekarabi, vilket han meddelade under

Inlämnad: 2017-03-28 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S)

Fråga 2016/17:1143 YH-utbildningar av Laila Naraghi (S) till Statsrådet Anna Ekström (S) Sveriges välstånd är byggt på innovativa och framgångsrika exportföretag som gång på gång klarat av att förnya och ställa om produktion och produkter i takt med att marknaderna förändrats. Den svenska industrin – dess företag

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Statsrådet Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1143 av Laila Naraghi (S) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1142 av Tina Acketoft (L)

Fråga 2016/17:1142 Polens demokrati av Tina Acketoft (L) till Utrikesminister Margot Wallström (S) Ett välfungerade rättssystem är grunden i varje demokrati. När Polen bröt sig loss från Sovjetunionen var det till en början ett ledande exempel för andra nya demokratier. De visade att det gick att bryta sig loss

Inlämnad: 2017-03-29 Svarsdatum: 2017-04-05 Besvarare: Utrikesminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1142 av Tina Acketoft (L) (pdf, 77 kB)