Dokument & lagar (23 träffar)

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 mp057 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvars- och finansutskotten under sin beredning av tilläggsbudgeten

2008-05-07

Motion 2007/08:mp57 av Peter Rådberg (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) med anledning av skr. 2007/08:64 Nationellt ansvar och internationellt engagemang - En nationell strategi för att möta hotet från terrorism s27082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

2008-02-27

Motion 2007/08:Ju20 av Peter Jeppsson och Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) med anledning av redog. 2007/08:RRS15 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: --2007/08:SfU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 4 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Sf4 av LiseLotte Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn mp016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Riksdagen tillkännager för

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf3 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn s68032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till nedsättning av socialavgifter. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen

2007-11-14

Motion 2007/08:Sf2 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 52 kB)

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v) med anledning av prop. 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn. Regeringens

2007-11-07

Motion 2007/08:Sf1 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s)

Motion till riksdagen 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) med anledning av prop. 2007/08:8 TV – tillgänglig för alla. Tillstånd för digital marksänd TV s42020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sändningarna av finsk tv i Norrbotten. Motivering I

2007-10-16

Motion 2007/08:K6 av Lars Wegendal (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) Övervakningssamhället Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att av rättssäkerhetsskäl avvisa kommande förslag från regeringen om preventiva tvångsmedel


Utskottsberedning: 2007/08:FöU15 2007/08:JuU3 2007/08:KU11 2009/10:JuU13
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. (mp) Utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet mp451 1 Sammanfattning Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar, i

2007-10-05

Motion 2007/08:mp451 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 308 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna. 1 Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. (m) Kostnadsansvar för förbund i samband med polisiära ordningsinsatser vid idrottsevenemang m1507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta de olika idrottsförbunden stå för kostnaden

2007-10-04

Motion 2007/08:Ju351 av Christian Holm m.fl. (m) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:s14033 av Christina Zedell (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s14033 av Christina Zedell (s) Karensdagarna vid sjukskrivning för yrkesgrupper som riskerar smittsamma sjukdomar och för deltidanställda. s14033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översyn av regelverk för karensdagar

2007-10-04

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp) Utbildning och forskning i Norrbotten fp1280 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning och forskning i Norrbotten. Motivering God utbildning och forskning är avgörande för Norrbotten.

2007-10-03

Motion 2007/08:Ub321 av Tobias Krantz (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s) Kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer s80007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalificerad yrkesutbildning för entreprenörer. Motivering Att starta ett eget företag

2007-10-02

Motion 2007/08:Ub286 av Ann-Kristine Johansson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So440 av Jan R Andersson (m)

Motion till riksdagen 2007/08:So440 av Jan R Andersson (m) Folkhälsoinstitutet m1520 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lägga ned Folkhälsoinstitutet (FHI). I grunden handlar detta om en principiell diskussion kring individens ansvar

2007-10-02

Motion 2007/08:So440 av Jan R Andersson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:s45053 av Berit Andnor m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s45053 av Berit Andnor m.fl. (s) Omställningsarbetet efter försvarsgarnisonens nedläggning i Östersund s45053 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det pågående omställningsarbetet i Östersund. Motivering I ett

2007-10-02

Motion 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) Nya möjligheter för Dalsland och Värmland fp1490 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors möjligheter att bo där de vill. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: -2007/08:NU2 2007/08:NU7 2007/08:SkU18 2007/08:TU13 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N355 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:s43020 av Maria Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:s43020 av Maria Stenberg (s) Utökade möjligheter för en god fiskekontroll s43020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om god fiskekontroll. Motivering Idag har Fiskeriverket tagit över ansvaret för kontrollen av

2007-10-01

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s) Den kvalificerade yrkesutbildningen s80086 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av kvalificerade yrkesutbildningar. Motivering Arbetsmarknadsutbildningar och i synnerhet kvalificerade

2007-09-27

Motion 2007/08:Ub252 av Ameer Sachet (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:fp1355 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:fp1355 av Gunnar Andrén (fp) Utdrag ur val- och folkbokföringsbasen fp1355 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förordningen om utdrag ut val- och folkbokföringsdatabasen ändras så att avgiften för utdrag för

2007-09-27

Paginering