Dokument & lagar (3 938 träffar)

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s41005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Katrineholms tingsrätt kvarstår som egen domstol. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju27 av Fredrik Olovsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet s96012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:83. Motivering Det är angeläget att det internationella polissamarbetet utvecklas så att kampen mot den gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:JuU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju26 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s14044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att räddningsskolan i Rosersberg ska vara kvar


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla räddningsskolan i Skövde i statens ägo. Motivering Dagens


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s2032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av och utvecklingen inom den nya myndigheten


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö15 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C1 av Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s42027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:118 En effektivare arbetslöshetsförsäkring Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 En trygg arbetslöshetsförsäkring underlättar en flexibel och dynamisk arbetsmarknad 2 Starka fackföreningar


Utskottsberedning: 2007/08:AU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A12 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s, v, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. s61005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:72. Motivering I propositionen föreslås ändringar i bl.a. lagen 1974:371 om rättegången


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A10 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet v055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter mp035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nollsvält och mänskliga rättigheter.


Utskottsberedning: 2007/08:UU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter s92001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade ansträngningar för att


Utskottsberedning: 2007/08:UU4 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 120 kB)

Motion 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:111 Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter v061 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att statsbudgeten ska kompletteras med en barnbilaga. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:SoU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:So22 av Eva Olofsson m.fl. (v) (doc, 64 kB)

Motion 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vetenskapligt underlag, evidens och beprövad erfarenhet ska redovisas i propositionen.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU11
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:So18 av Elina Linna m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund v med anledning av prop. 2007/08:72 Utvidgat system med prövningstillstånd i Arbetsdomstolen, m.m. v049 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att lagen om ändring i lagen 1974:371 om rättegången i arbetstvister 3 kap. 6 andra och tredje


Utskottsberedning: 2007/08:AU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:A11 av Josefin Brink och Torbjörn Björlund (v) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson s med anledning av skr. 2007/08:117 En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation s40001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Motala ska behållas som kansliort inom Linköpings tingsrätt.


Utskottsberedning: 2007/08:JuU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju28 av Sonia Karlsson (s) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64034 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etableringen av den nya myndigheten för säkerhet


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. (s, v, mp) (doc, 62 kB)

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter v051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:56. Motivering Regeringen föreslår i sin proposition att Sverige ska ansluta sig till


Utskottsberedning: 2007/08:FöU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö10 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering mp034 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att DO, Homo, Jämo och HO bör sammanföras i en gemensam myndighetsorganisation,


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:A9 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 61 kB)

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag 3 4 Bakgrund 3 5 Förslagens övergripande konsekvenser 4 6 Vänsterpartiets ställningstagande 5 6.1 En mer enhetlig


Utskottsberedning: 2007/08:AU7
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:A8 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 101 kB)

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 mp033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU ska ägna sig åt färre och genuint gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 71 kB)