Dokument & lagar (3 938 träffar)

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s2030 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder s42022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.


Utskottsberedning: 2007/08:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. v046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2007/08:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område mp032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sanktionsavgifternas nivå bör var mer jämförbar med motsvarande


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 2 Inledning Allt fler med psykiska


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen s96010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s67048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya myndigheten ges i uppdrag att ta fram förslag på hur


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård s med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap för säkerhets skull s64033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta förslag på hur arbetet för att skapa medvetande om enskildas


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Krigsmaterielexporten och det kalla kriget 2 4 En regel med många undantag 3


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:UU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de hälsokontroller som nu erbjuds


Utskottsberedning: 2007/08:SfU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område s12071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktionsavgift efter fångstens värde. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område v044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högsta belopp för sanktionsavgiften för större fartyg


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ8 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör söka dispens för att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad substitutionsprincip.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om resurser


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ5 av Tina Ehn mp med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi mp029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den offentliga kontrollen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp) (doc, 50 kB)