Dokument & lagar (3 938 träffar)

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s2030 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) med anledning av prop. 2007/08:76 Kör- och vilotid vid internationell järnvägstrafik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka


Utskottsberedning: 2007/08:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:T7 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder -s42022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa


Utskottsberedning: 2007/08:SoU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:So16 av Ylva Johansson m.fl. (s, v, mp) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) med anledning av prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. v046 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård för asylsökande m.fl. Riksdagen begär att regeringen återkommer


Utskottsberedning: 2007/08:SfU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Sf11 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp) med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område mp032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sanktionsavgifternas nivå bör var mer jämförbar med


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2007/08:MJ11 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v) med anledning av prop. 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:97 Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. 2 Inledning Allt fler


Utskottsberedning: 2007/08:JuU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju31 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 46 kB)

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:84 Sveriges antagande av rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen s96010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:JuU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:Ju24 av Thomas Bodström m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull s67048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya myndigheten ges i uppdrag att ta fram förslag


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Fö14 av Christer Engelhardt (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s) med anledning av prop. 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull s64033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konkreta förslag på hur arbetet för att skapa medvetande om enskildas


Utskottsberedning: 2007/08:FöU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:Fö13 av Tone Tingsgård (s) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Krigsmaterielexporten och det kalla kriget 2 4En regel med många


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2007/08:UU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de hälsokontroller som nu


Utskottsberedning: 2007/08:SfU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:Sf10 av Veronica Palm m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område s12071 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktionsavgift efter fångstens värde. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v) med anledning av prop. 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område v044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högsta belopp för sanktionsavgiften för större fartyg


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ9 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp) med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör söka dispens för


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:MJ8 av Tina Ehn (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvidgad substitutionsprincip. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:MJ7 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:MJ6 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp) med anledning av prop. 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi mp029 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2007/08:63. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den offentliga


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:MJ5 av Tina Ehn (mp) (doc, 50 kB)