Dokument & lagar (233 träffar)

Motion 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken s92005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mänskliga rättigheter och rätten till mat. Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s92004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter,


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U25 av Jan Lindholm mp med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vid arbete med internationella biståndsinsatser lyfta fram handel


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling v064 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Handelsfrågor 4 4.1 Liberaliseringar och avregleringar 5 4.2 Det ekonomiska utanförskapet 5 4.3 Frihandelsavtal 6


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 102 kB)

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverige inför ordförandeskapet och FN:s


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet mp040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik s92003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik v063 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 2 4 Mänskliga rättigheter 3 4.1 Snävt perspektiv på mänskliga rättigheter 3 4.2 Tilläggsprotokoll


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet s92002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet v055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter mp035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nollsvält och mänskliga rättigheter.


Utskottsberedning: 2007/08:UU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter s92001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade ansträngningar för att


Utskottsberedning: 2007/08:UU4 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 120 kB)

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. mp med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 mp033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU ska ägna sig åt färre och genuint gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s2030 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. v med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Krigsmaterielexporten och det kalla kriget 2 4 En regel med många undantag 3


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. s med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:UU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 53 kB)