Dokument & lagar (233 träffar)

Motion 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av prop. 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken s92005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:U29 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mänskliga rättigheter och rätten till mat. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U28 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 75 kB)

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling s92004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga rättigheter,


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U27 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 78 kB)

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp) med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling mp048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att vid arbete med internationella biståndsinsatser lyfta fram


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U25 av Jan Lindholm (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v) med anledning av skr. 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling v064 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Handelsfrågor 4 4.1 Liberaliseringar och avregleringar 5 4.2 Det ekonomiska


Utskottsberedning: 2007/08:UU5
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2007/08:U26 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 102 kB)

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:U24 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 60 kB)

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sverige inför ordförandeskapet och


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2007/08:U22 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 74 kB)

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet mp040 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U19 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik s92003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör kritisera kränkningar av mänskliga


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:U21 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v) med anledning av skr. 2007/08:109 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik v063 1 Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 1 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 2 4Mänskliga rättigheter 3 4.1Snävt perspektiv på mänskliga


Utskottsberedning: 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U20 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 80 kB)

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet s92002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2007/08:U18 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 68 kB)

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) med anledning av skr. 2007/08:51 Nationell strategi för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet v055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU4
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2007/08:U17 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter mp035 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nollsvält och mänskliga rättigheter. Riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:UU4
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2007/08:U16 av Bodil Ceballos m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:67 Sverige och Afrika – en politik för gemensamma utmaningar och möjligheter s92001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om intensifierade ansträngningar


Utskottsberedning: 2007/08:UU4 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (70 yrkanden): 70 avslag

Motion 2007/08:U15 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 120 kB)

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp) med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 mp033 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att EU ska ägna sig åt färre och genuint gränsöverskridande


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2007/08:U12 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 71 kB)

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s2030 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2007/08:U10 av Carina Hägg m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) med anledning av skr. 2007/08:114 Strategisk exportkontroll 2007 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 1 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Krigsmaterielexporten och det kalla kriget 2 4En regel med många


Utskottsberedning: 2007/08:UU7
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:U23 av Hans Linde m.fl. (v) (doc, 77 kB)

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:90 Nordiskt samarbete 2007 s64030 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betona kulturens och språkets betydelse. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2008/09:UU3
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U13 av Sinikka Bohlin m.fl. (s) (doc, 49 kB)

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 s64031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en EU-politik för folkhälsa. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:UU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U11 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 57 kB)

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) med anledning av skr. 2007/08:81 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2007 samt inför det svenska ordförandeskapet år 2008 s64032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2007/08:UU6
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2007/08:U9 av Björn von Sydow m.fl. (s) (doc, 53 kB)