Dokument & lagar (4 357 träffar)

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om särskild utlänningskontroll och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:JuU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3952 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V)

Motion till riksdagen 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh V Hedersförtryck, utbildningsinsatser och samhällsorientering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla nyanlända flyktingar inte bara ska få lära sig svenska i sfi-undervisningen utan tidigt också få lära sig


Utskottsberedning: 2017/18:AU10 2017/18:AU7 2017/18:JuU1 2017/18:KrU3 2017/18:SoU9 2017/18:UbU16 2017/18:UbU20
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (docx, 70 kB) Motion 2017/18:3186 av Amineh Kakabaveh (V) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson båda C Trygghet i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för upprepade olovliga körningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:TU11 2017/18:TU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3474 av Johan Hedin och Anders Åkesson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3326 av Sten Bergheden M Ökade polisiära vägkontroller mot den olagliga yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider hos förare/transportföretag


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3326 av Sten Bergheden (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3058 av Anders Schröder MP En skademinimerande narkotikapolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sprututbyte ska finnas tillgängligt i alla regioner och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:SoU13 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3058 av Anders Schröder (MP) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3727 av Per Åsling C Stärk Jämtlands läns konkurrenskraft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid en större översyn av skattesystemet utreda hur skatteintäkter från fastighetsskatten kan regionaliseras och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: TU 2017/18:JuU1 2017/18:NU19 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3727 av Per Åsling (C) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en ändring av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU10 2017/18:MJU16 2017/18:MJU2 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3312 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3336 av Markus Wiechel SD Medieetik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för personer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KU31
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3336 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3880 av Maria Stockhaus M Skärpta straff för våld i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet för våldsbrott bör skärpas och att det behövs ytterligare utbildningsinsatser kring våld i nära relationer, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3880 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång båda SD En reformerad flagglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa straffsanktioner för brott mot flagglagen och för flaggskändning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14 2017/18:KU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3782 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD Mynningsladdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att mynningsladdade vapen som är kopior på historiska vapen ska befrias från licenskrav och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3780 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3743 av Sofia Damm KD Ett tryggare Malmö och Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omfördela mer resurser till Polisregion syd och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU15 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3743 av Sofia Damm (KD) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3653 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3653 av Markus Wiechel SD Djur i arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trygghetshundar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett utvecklat arbete för användandet av djur för bättre


Utskottsberedning: 2017/18:JuU17 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3653 av Markus Wiechel (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3653 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3642 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3642 av Betty Malmberg M Kunskapsstudie Brå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Brå ska få i uppdrag att genomföra en studie om hur den registrerade brottsligheten ser ut fördelat på personer födda i Sverige och i utlandet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3642 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3642 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3559 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3559 av Magnus Persson SD Licens på enhandsvapen för jägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om licens på enhandsvapen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är det nästan omöjligt att få licens på ett enhandsvapen för annat


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3559 av Magnus Persson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3559 av Magnus Persson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3554 av Kent Ekeroth SD Försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra försök till tillgrepp av fortskaffningsmedel som är ringa straffbart och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3554 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3553 av Kent Ekeroth SD Förändra polisutbildningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förändrad polisutbildning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Utredningen om den framtida polisutbildningen Polis i framtiden polisutbildningen


Utskottsberedning: 2017/18:JuU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3553 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3552 av Kent Ekeroth SD Inför möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge ordningsmakten möjlighet att använda tårgas, vattenkanoner, gummikulor och undantagstillstånd


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3552 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3551 av Kent Ekeroth SD Kränkningsersättning till poliser och liknande yrkesgrupper Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kränkningsersättning till poliser och liknande grupper och tillkännager detta för regeringen. Motivering En del uppmärksammade


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3551 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 68 kB)