Dokument & lagar (4 582 träffar)

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2487 av Per Åsling C Utvecklingspaket för Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system för vattenkraftsåterbäring ska utarbetas samt att ekonomiska resurser ska stanna i regioner och kommuner där värdena skapas och tillkännager


Utskottsberedning: TU 2018/19:FiU26 2018/19:JuU10 2018/19:NU4 2018/19:NU8

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2971 av Christian Carlsson KD Låt polisen bära vapen utanför tjänst och förstärk tjänstemannaskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att se över vapenlag 1996:67vapenförordning 1996:70 och tillämpningen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2970 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2970 av Christian Carlsson KD Motion om att lokalt begränsa tiggeriet på vissa platser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klargöra kommuners möjlighet att begränsa tiggeriets utbredning genom lokala ordningsföreskrifter och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2970 av Christian Carlsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2970 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler båda SD Genomförande av tidigare tillkännagivanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerad alkohol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU KU 2018/19:JuU11 2018/19:JuU14 2018/19:SoU10

Motion 2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist båda SD Reformera ungdomsrabatten för brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inom riksdagsåret bör återkomma med proposition på reform av systemet för straff- och påföljdsmätning


Utskottsberedning: 2018/19:JuU15

Motion 2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist (båda SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. M Ett nationellt förbud mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:SfU16

Motion 2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson båda C Avkriminalisering av försent inlämnade årsredovisningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander båda C Polisen ska finnas i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen till Polismyndigheten bör påtala samt följa upp vikten av att prioritera säkerhet i hela landet och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. SD Skärpta straff för djurplågeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa brottet grovt djurplågeri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffet


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11 2018/19:MJU11

Motion 2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. SD Registerkontroll vid arbete med barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla jobbsökande till samtliga yrken inom vilka man kontinuerligt arbetar med barn obligatoriskt ska registerkontrolleras för tidigare


Utskottsberedning: 2018/19:JuU14

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2795 av Markus Wiechel SD Krigsbrottskommissionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka arbetet med att jaga terrorister och krigsförbrytare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:2775 av Sofia Damm (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2775 av Sofia Damm KD Ett tryggare Malmö och Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera samverkan med Europol såväl som med Danmark och Tyskland för att kunna stoppa införseln av framför allt illegala vapen och narkotika vid


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10 2018/19:JuU15 2018/19:SkU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2775 av Sofia Damm (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. M En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17 2018/19:MJU10

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2769 av Sten Bergheden M Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över femårslicensen vid sportskytte och tillkännager detta för regeringen. Motivering Innan någon blir beviljad en vapenlicens


Utskottsberedning: 2018/19:JuU17

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2744 av Jonas Eriksson MP Översyn av hetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förändrad lagstiftning för att freda våra gemensamma demokratiska rum och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2018/19:JuU16

Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström båda C Hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2650 av Saila Quicklund M Inför tidsbestämda krav för polisiär utryckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till tidsatta krav för polisiär utryckning vid allvarliga brott och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2642 av Ellen Juntti M Anonyma vittnen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa en möjlighet till anonyma vittnen i domstol och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grova brottsligheten


Utskottsberedning: 2018/19:JuU12

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2640 av Ellen Juntti M Höj straffet betydligt för brott mot griftefriden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höja straffet betydligt för brott mot griftefriden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många mord begås i Sverige,


Utskottsberedning: 2018/19:JuU11

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2638 av Ellen Juntti M Nationellt förbud mot tiggeri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett nationellt förbud mot tiggeri och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns uppskattningsvis ca 5000 tiggare, dessa


Utskottsberedning: 2018/19:JuU10

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M) (pdf, 66 kB)