Dokument & lagar (236 377 träffar)

Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe båda M Transporter med släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små, lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2567 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson båda C Visa att landsbygdsföretagarna finns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om generösare bedömning av skyltningsregler vid allmänna vägar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling båda C Översyn av den svenska sjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att tillsätta en utredning gällande sjöfartens organisation i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:TU14

Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling båda C Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett ökat ekonomiskt driftbidrag till kommunala flygplatser


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2554 av Rickard Nordin C Förslag för ökad cyklism i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hänsyn till samtliga trafikslag vid vägbyggnationer och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:TU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2553 av Rickard Nordin C Ljusföroreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för minskade effekter av ljusföroreningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ljusföroreningar är ett växande problem allt mer lyses upp


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2542 av Rickard Nordin C Synliggöra miljöbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra bokstavsbeteckningarna på registreringsskyltar för att synliggöra miljöbilsinnehav och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2018/19:TU16

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen båda C Bredband i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta kommunal medfinansiering vid bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2018/19:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2522 av Per Åsling C Infrastruktursatsningar i Jämtlands län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ändrade prioriteringar i syfte att åtgärda infrastruktur i Jämtlands län och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (docx, 88 kB) Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett permanent ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio båda C Förverkligande av Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska inleda diskussioner med berörda regioner och intressenter och skyndsamt hitta finansieringslösningar


Utskottsberedning: 2018/19:FiU6 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2512 av Rickard Nordin C Krav på vinterdäck för tunga lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa lagkrav på vinterdäck på samtliga hjul för tunga lastbilar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år när snön


Utskottsberedning: 2018/19:TU7

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2507 av Peter Helander C Investeringar i Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningar för investeringar utmed Dalabanan för att åstadkomma kortare restid och regionförstoring och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FiU6 2018/19:TU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström båda C Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att ta fram beräkningssätt där man tar större hänsyn till landsbygdens exportindustri


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2499 av Kristina Yngwe C Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystads hamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ystad


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2498 av Per Åsling C OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket ska få i uppdrag att identifiera 1015 större OPS-projekt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Anslagen


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2470 av Andreas Carlson KD Utbyggnad av riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga ut riksväg 40 på sträckan mellan Jönköping och Ulricehamn för att få en sammanhängande motorväg mellan Stockholm och Göteborg och tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2468 av Andreas Carlson KD Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta ombyggnationen av riksväg 26/47 och prioritera och tidigarelägga ombyggnationen av sträckan MullsjöSlättäng, baserat på


Utskottsberedning: 2018/19:TU5

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson KD Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att döpa om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har i Raoul Wallenberg


Utskottsberedning: 2018/19:TU15

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 82 kB)