Dokument & lagar (264 882 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2019-02-19

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 00437 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsminister Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:171 av Lars Beckman M Utvisningar Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att göra för att få återvändandet att fungera bättre än tidigare eftersom många personer uppenbarligen befinner sig illegalt i Sverige.

Svarsdatum: 2019-02-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:171 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Motion 2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. M, KD med anledning av prop. 2018/19:42 Genomförande av rättshjälpsdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en nationell domstolsjour bör införas för att förordna en offentlig försvarare utanför domstolarnas


Utskottsberedning: JuU

Motion 2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:3025 av Johan Forssell m.fl. (M, KD) (pdf, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

N2019/00561/MRT Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:180 av Thomas Morell SD Axelbelastning på drivaxel för EU-dragare Thomas Morell har frågat mig om jag avser att ändra svensk lagtext i likhet med rådets direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:180 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:174 av Håkan Svenneling V Export av krigsmateriel till stater som krigar i Jemen Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser se till att redan beslutade men ännu inte levererade affärer, till exempel försäljningen av Global Eye till Förenade

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:174 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till ri ksdagen Svar på fråga 2018/19:164 av Björn Söder SD Svensk väpnad trupp utomlands utan riksdagens mandat Björn Söder har frågat försvarsministern vad som sker om riksdagen säger nej till att förlänga mandatet för utlandsinsatser och Sverige som en följd av detta beslut

Svarsdatum: 2019-02-15 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:164 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00429 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:160 av Åsa Coenraads M Skydd vid tjänsteutövning Åsa Coenraads har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att skydda enskilda tjänstemän att utsättas för hot, trakasserier och brott. En förutsättning för att

Svarsdatum: 2019-02-14 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:160 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 70 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:179 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:177 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/00427/POL Ju2019/00428/POL Ju2019/00448/POL Ju2019/00449/POL JU2019/00456/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på frågorna 2018/19:149 av Boriana Åberg M Anställningar inom säkerhetsklassad verksamhet, 2018/19:156 Markus Wiechel SD Misstag vid säkerhetsklassade anställningar,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:176 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00405 S2 Fi2019/00408 S2 Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:148 av Boriana Åberg M Rättvisa förutsättningar i datacenterbranschen och svar på fråga 2018/19:170 av Boriana Åberg M Skatteverkets tolkning och dess påverkan på företag som hyr ut datacenter Boriana Åberg har frågat näringsministern vilka åtgärder

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:170 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/00407 S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:169 av Boriana Åberg M Ökade befogenheter för tullen Boriana Åberg har frågat mig om jag avser att initiera en lagändring som ger tullen ökade befogenheter att leta efter stöldgods eller att stoppa det innan Polismyndigheten,

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:169 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 00406/SE Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:168 av Boriana Åberg M Konsekvensanalys av kemikalieskatt på skor och kläder Boriana Åberg har frågat mig vilka konsekvensanalyser som gjorts avseende införandet av kemikalieskatt på skor och kläder. Regeringen anser att ekonomiska

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:168 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:147 av Jessica Rosencrantz M Industrispionage och fråga 2018/19:167 av Björn Söder SD Skydd av vital infrastruktur Jessica Rosencrantz har frågat mig om det är min mening att Sverige bör införa ett regelverk som möjliggör en laglig väg att stoppa utländska företag från att bygga samhällskritisk digital

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:167 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00430/POL Ju2019/00431/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:165 och 2018/19:166 av Sten Bergheden M Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige och Sveriges skjutbanor Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya föreskrifter och allmänna

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:166 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:165 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/00430/POL Ju2019/00431/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:165 och 2018/19:166 av Sten Bergheden M Nya skjutbaneregler som hotar skyttet i Sverige och Sveriges skjutbanor Sten Bergheden har frågat mig vad jag avser att göra för att de nya föreskrifter och allmänna

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:165 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:163 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

Svar på fråga 2018/19:163 av Angelica Lundberg SD Ursprungsmärkning på menyer Angelica Lundberg har frågat civilminister Ardalan Shekarabi om statsrådet avser att agera i enlighet med den av regeringen tidigare utlovade politiken och införa ursprungsmärkning på menyer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:163 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:162 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/ 00158/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:162 av Saila Quicklund M Reformering av Arbetsförmedlingen Saila Quicklund har frågat mig hur jag och regeringen förbereder den stora omställningen av Arbetsförmedlingen. Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:162 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:161 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

A2019/001 57 SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:161 av Saila Quicklund M Arbetslöshetsmålet Saila Quicklund har frågat mig om jag och regeringen nu gett upp vårt arbetslöshetsmål. Arbetslöshetsmålet verkade under förra mandatperioden som en styråra för regeringens

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:161 besvarad av Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2018/19:159 av Åsa Coenraads M Västerås flygplats Åsa Coenraads har frågat mig om det är min avsikt att verka för att flygskatten inte slår mot landets regionala flygplatser och i så fall hur. Flygets miljö- och klimatpåverkan behöver minska. En skatt på flygresor infördes den 1 april 2018. Skatt ska för

Svarsdatum: 2019-02-13 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:159 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 81 kB)