Dokument & lagar (148 557 träffar)

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:157 av Said Abdu (L) Ung Företagsamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stödja Ung Företagsamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att rikta löneökningarna

2017-09-21

Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:157 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:156 av Said Abdu (L) Avsätt en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsätta en del av miljöbudgeten till forsknings- och innovationsprojekt inom industrins miljöpåverkan

2017-09-21

Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:156 av Said Abdu (L) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:155 av Said Abdu (L) Brist på rent vatten i Sverige kan lösas med innovativa och miljövänliga företagare och uppfinnare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för bättre förutsättningar för miljövänliga företag att hjälpa

2017-09-21

Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:155 av Said Abdu (L) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:154 av Said Abdu (L) Fokus på tryggare handelsplatser genom riktade insatser mot organiserade ligor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en speciell funktion hos Polismyndigheten med fokus på brott riktade mot handelsplatser

2017-09-21

Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:154 av Said Abdu (L) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:153 av Said Abdu (L) Folkbildning och folkrörelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkrörelsernas roll för samhällsengagemang och demokratins utveckling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2017-09-21

Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:153 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:152 av Said Abdu (L) Välkomna framtidens tjänstebaserade mediekonsumtion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de kraftiga förändringarna av mediekonsumtion kräver en översyn av lagen om privatkopieringsersättning och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:152 av Said Abdu (L) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:151 av Said Abdu (L) Länge leve Dalsland och Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillgången till väl fungerande infrastruktur och bredband i Dalsland och Värmland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2017-09-21

Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:151 av Said Abdu (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:150 av Said Abdu (L) Energieffektivisering av fastigheter och bostäder för att nå Sveriges energi- och klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi kring energieffektivisering av befintliga byggnader samt

2017-09-21

Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:150 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L)

Motion till riksdagen 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) Gränshandel och eftersatt infrastruktur mellan Sverige och Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningarna för gränshandel genom att förbättra infrastrukturen

2017-09-21

Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:149 av Said Abdu och Lars Tysklind (båda L) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2017/18:148 av Roger Haddad (L) Förhindra bidragsberoende och underlätta nyanländas integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de transfereringar som riskerar att skapa inlåsningseffekter bland nyanlända och tillkännager

2017-09-21

Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:148 av Roger Haddad (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2017/18:147 av Roger Haddad (L) Könsseparerade badtider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att offentliga medel inte ska gå till att separera kvinnor och män oavsett motiv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Återkommande

2017-09-21

Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:147 av Roger Haddad (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:146 av Said Abdu (L) Förändring av benämningen för utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utgiftsområde 24 Näringsliv i statsbudgeten ska benämnas intäktsområde i stället för utgiftsområde

2017-09-21

Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:146 av Said Abdu (L) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:145 av Said Abdu (L) Frigivning av Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om den svenska journalisten och medborgaren Dawit Isaak och tillkännager detta för regeringen. Motivering För en tid sedan släpptes glädjande

2017-09-21

Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:145 av Said Abdu (L) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:144 av Said Abdu (L) Utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka användandet av elektronisk fotboja vid kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många

2017-09-21

Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:144 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:143 av Said Abdu (L) Lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om alkolås i rattfylleridömdas fordon vid upprepade överträdelser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag

2017-09-21

Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:143 av Said Abdu (L) (pdf, 53 kB)

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:142 av Said Abdu (L) Återinförande av ämbetsmannaansvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra ämbetsmannaansvaret och tillkännager detta för regeringen. Motivering Statens uppdrag är att lägga grunden för ett

2017-09-21

Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:142 av Said Abdu (L) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:141 av Said Abdu (L) Inrätta en författningsdomstol i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en författningsdomstol i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver en oberoende

2017-09-21

Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:141 av Said Abdu (L) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:140 av Said Abdu (L) Expansionen av regeringskansliets personalstyrka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur en begränsning eller obalans i maktförhållandena mellan regeringskansliet och riksdagen kan undvikas och

2017-09-21

Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:140 av Said Abdu (L) (pdf, 52 kB)

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:139 av Said Abdu (L) Förstatliga universitetssjukhusen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstatliga universitetssjukhusen för att samla alla högskolefrågor under statens ansvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag

2017-09-21

Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:139 av Said Abdu (L) (pdf, 52 kB)

Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L)

Motion till riksdagen 2017/18:138 av Said Abdu (L) Handel med Palestina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör verka för att undanröja de hinder som försvårar för människor från de palestinska områdena att idka handel och tillkännager detta

2017-09-21

Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:138 av Said Abdu (L) (pdf, 58 kB)