Dokument & lagar (152 357 träffar)

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera


Utskottsberedning: FöU KU NU 2017/18:FiU1 2017/18:JuU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (docx, 104 kB) Motion 2017/18:3766 av Robert Halef m.fl. (KD) (pdf, 220 kB)

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) En hållbar infrastruktur för hela landet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Ökad mobilitet med minskad klimatpåverkan Ändra beskattningsnormen för att beskatta fossilt mer än förnybart Flygskatt Obligatorisk


Utskottsberedning: CU KU SkU TU 2017/18:FiU1 2017/18:TU1 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (docx, 85 kB) Motion 2017/18:3758 av Anders Åkesson m.fl. (C) (pdf, 152 kB)

Motion 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M) Synfält och körkortskrav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Transportstyrelsens krav på synfält bör anpassas till rådande forskning och evidens och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3732 av Betty Malmberg (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) Utgiftsområde 22 Kommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering En välfungerande transportinfrastruktur


Utskottsberedning: 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3699 av Anders Åkesson och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Nya slussar i Trollhättan och Lilla Edet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att skyndsamt besluta om en ny slussled där hänsyn till skredrisken tas och tillkännager detta för


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3673 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) Översyn av hastigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en översyn av hastighetsbegränsningarna på vägarna i syfte att värna både trafiksäkerhet och framkomlighet


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3669 av Edward Riedl (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) Kvarkens färjetrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att hitta en finansieringslösning för byggandet av en ny färja som ska trafikera sträckan Umeå–Vasa, och detta tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3668 av Edward Riedl (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka järnvägen i norr, exempelvis genom en satsning på Norrbotniabanan, och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3667 av Edward Riedl (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) Dubbdäck efter den 15 april Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att justera rådande dubbdäckslagstiftning till att anpassas till de skilda väderförhållandena i landet och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3666 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) Underlätta för fler motorcyklar i trafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en handlingsplan för hur man kan underlätta för motorcyklar i trafiken och förslag på hur


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3665 av Lotta Olsson (M) (pdf, 52 kB)

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) Översyn av förarutbildningssystemet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av förarutbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska förarutbildningen har inte


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Åkerifrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige mer tydligt bör driva åkerifrågorna i Europa med målet att alla länder ska ha samma villkor för åkerier och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3663 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Olagliga körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en tydlig handlingsplan och att genomföra den för att få bort de olagliga körkorten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3662 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M) Utvärdering av körkortskraven för motorcykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att utvärdera de nya kraven för att ta mc-körkort enligt EU-direktivet och tillkännager detta


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3661 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) Cykling och hållbara samhällen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vissa skatteregler kopplade till cykelpendling och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: SkU TU 2017/18:TU1

Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3627 av Nina Lundström (L) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) Åtgärder för att främja cykling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett nationellt cykelkansli som kan arbeta med åtgärder som underlättar cykling, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU TU

Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3624 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD) Avstånd vid omkörning av cykeltrafikanter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om 1,5 meters avstånd vid omkörning av cykeltrafikanter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under


Utskottsberedning: 2017/18:TU5

Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3623 av Jakob Forssmed (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) Låt posten komma ut till hela Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att utvärdera på vilket sätt styrningen av Postnord kan stärkas för att postlagen


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3562 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD) Obevakade järnvägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt stopp för obevakade järnvägsövergångar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Obevakade järnvägsövergångar är ett


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3534 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 Gävle–Oslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg


Utskottsberedning: TU

Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3523 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 58 kB)