Dokument & lagar (8 659 träffar)

utskottsdokument 2017/18:3

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-10 TID 11.58–12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade särskilt protokoll 2017/18:2. § 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att följande granskningsanmälningar

2017-10-10

Motion 2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: SfU 2017/18:KU1 2017/18:SoU1 2017/18:UbU1

Motion 2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) (docx, 251 kB) Motion 2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) (pdf, 368 kB)

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) Utgiftsområde 8 Migration Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1 Inledning 1.1 Kristdemokraternas utgångspunkter 2 Asylprocessen och mottagandet 2.1 Asylprogram – obligatorisk SFI och samhällsorientering 2.2


Utskottsberedning: CU SfU SkU 2017/18:KU1 2017/18:SoU1

Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (docx, 98 kB) Motion 2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) (pdf, 192 kB)

Motion 2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L) Återinförande av möjligheten att utdela officiella ordnar till svenska medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av det officiella belöningssystemet för att återinföra möjligheten


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3860 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M) Politiska vildar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den riksdagsledamot, ledamot i landstings- eller regionfullmäktige samt ledamot i kommunfullmäktige som vill lämna sitt ursprungsparti under en


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3859 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling också bör ges representation


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3845 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) Ett tjänstemannaansvar på riktigt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över arbetet med revisionen av politiker och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3843 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Terrordådet i Stockholm den 7 april 2017 får aldrig leda


Utskottsberedning: 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3822 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) It-utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett it-utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU TU

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) Mångfald av medieperspektiv i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att skyndsamt vidta åtgärder för att säkra tillgången på allsidig och oberoende nyhetsbevakning och opinionsbildning


Utskottsberedning: KU SkU

Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3773 av Per Lodenius m.fl. (C) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förstärkning


Utskottsberedning: 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3770 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1. Motivering Den svenska demokratin är i grunden välfungerande


Utskottsberedning: 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3695 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Hedin (båda C) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) Avskaffa hinder mot fiberutbyggnad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt göra nödvändiga justeringar i kommunallagen för att underlätta fiberutbyggnad


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3672 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Större krav på öppenhet mot medier och rätten att få upprättelse Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Tydligare krav på att myndigheter och dess företrädare ska vara öppna mot media Lättare att ställa media


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3649 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) Rättvisare partistöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillkommande ersättningar utöver det kommunala partistödet bör avräknas i rimlig utsträckning vid fördelning av det


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3648 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD) Ersättare i val Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att harmonisera skrivningarna i kommunallagen och vallagen när det gäller hur ersättare ska utses vid fullmäktige och tillkännager


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3615 av Penilla Gunther och Larry Söder (båda KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) Liberal demokrati- och integritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om grundlagsreglering av antalet domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3588 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 96 kB)

Motion 2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) Liberal minoritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KU UbU 2017/18:KU1

Motion 2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) (pdf, 91 kB)

Motion 2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD) Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana arvodesnämnden att sänka grundarvodet för riksdagsledamöter och att arvodessystemet för utskotten och EU-nämnden


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3542 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3501 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3501 av Per Åsling (C) Decentraliserade myndigheter och statliga bolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: FiU KU

Motion 2017/18:3501 av Per Åsling (C) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3501 av Per Åsling (C) (pdf, 69 kB)