Dokument & lagar (1 151 träffar)

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en garanti så att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20 2017/18:FiU26 2017/18:MJU19 2017/18:NU10 2017/18:NU12 2017/18:NU14 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall, 8 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, KD, L Klimat och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU26 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 5 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsatt verka för att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU25 2017/18:MJU8 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall, 11 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 97 kB)

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med information om bl.a.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:1660 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:1660 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) Märkning av tillsatt socker i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:1660 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:1660 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -)

Motion till riksdagen 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. SD, Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:MJU10 2017/18:SkU1
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 2 avslag, 12 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:881 av Adam Marttinen m.fl. (SD, -) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:217 Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet – ILUC Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör återkomma med en heltäckande analys


Utskottsberedning: 2017/18:MJU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:324 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kraven på miljökonsekvensbeskrivningens innehåll endast ska avse sådant som krävs för ett korrekt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,

Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:3758 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) med anledning av prop. 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett gemensamt nationellt


Utskottsberedning: 2016/17:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:3603 av Kristina Yngwe och Lars-Axel Nordell (C, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU13 2016/17:MJU14 2016/17:MJU23 2016/17:NU12 2016/17:NU16 2016/17:TU6 2017/18:UbU16
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2016/17:2649 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund C, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2016/17:3379 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Eclund (C, KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C)

Motion till riksdagen 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren MP, C Nationalpark i Nämdöskärgården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Nämdöskärgården som ny nationalpark och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nämdöskärgården ligger med sina 1 400


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (docx, 52 kB) Motion 2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C) (pdf, 72 kB)

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. M Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet är en viktig del i bevarandet av Sveriges natur och fritidsliv. Reglerna som underbygger


Utskottsberedning: 2016/17:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) Klimat- och miljöpolitik Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:NU14 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. KD, M, C, L Bostadsbyggande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bestämmelserna i den detaljplan som avser utformning av byggnadsverk och tomter ska upphöra att gälla när detaljplanens genomförandetid löpt


Utskottsberedning: 2016/17:CU15 2016/17:MJU9 2017/18:CU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 93 kB)

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter båda MP Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med information om bl.a. energiinnehåll


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1864 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP)

Motion till riksdagen 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg båda MP Märkning av tillsatt socker i livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om märkning av tillsatt socker i livsmedel och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2016/17:MJU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1325 av Stefan Nilsson och Niclas Malmberg (båda MP) (pdf, 64 kB)