Dokument & lagar (6 874 träffar)

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) Underlätta jakten på vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) Förbjud försäljning av smittad kyckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Campylobacter


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) Skaraborg, Sveriges kornbod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3563 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver vända inställningen och i stället stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19 2017/18:NU19

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) Förbjud fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande förbud av fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi talar här om ett matnyttigt, stresskänsligt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3557 av Magnus Persson SD Allmän jakttid på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska yrkesfiskare har i många år uttryckt oro och ilska över skarvens inverkan på vårt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) Statlig livsmedelskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) Översyn av tillsatser i mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) Faktoider inom klimatvetenskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en kommitté bestående av erkända vetenskapsmän inom olika naturvetenskapliga discipliner för att utkristallisera faktoider


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom miljöfrämjande grödor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jordbruk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3516 av Josef Fransson SD En nyanserad syn på glyfosat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oavsett vilken fråga man diskuterar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) Försök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: 2017/18:MJU25

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta bort det generella strandskyddet till förmån för individuell tillståndsprövning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Vattnets kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerade reningsmetoder som klarar av att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar som inte reningsverken


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:SkU10 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 7 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jordbruket modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en svensk försörjningstrygghet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta


Utskottsberedning: 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU25 2017/18:NU11 2017/18:NU19 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 5 avslag, 25 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en ändring av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15 2017/18:MJU10 2017/18:MJU16 2017/18:MJU2 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 5 avslag, 2 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3400 av Betty Malmberg M Strandskydd och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3397 av Betty Malmberg M Följ Växtskyddsrådets förslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de förslag som Växtskyddsrådet har framfört i sina årsrapporter 2015:05 samt 2016:09 och som framgår av motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)