Dokument & lagar (7 187 träffar)

Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Viltförvaltningsdelegationerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och förtydliga viltförvaltningsdelegationernas uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering När


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa möjligheterna för länsstyrelsen att fatta väl underbyggda beslut om licens- och skyddsjakt och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. C Cirkulära livsmedelssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturella åtgärder för cirkulär livsmedelsproduktion och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2655 av Saila Quicklund M Hälsofarliga substanser i kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur Livsmedelsverket kan ta ett samlande ansvar i det fortsatta arbetet kring att förhindra farliga substanser i kosttillskott


Utskottsberedning: KrU MJU 2018/19:SoU11

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2648 av Saila Quicklund M Svenskt mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jämtlands län har lång tradition


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2643 av Saila Quicklund M Pris för jaktkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt kan


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. C Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens utmaningar


Utskottsberedning: 2018/19:MJU2

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2611 av Lars Beckman M Den svenska vargstammen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att våra myndigheter bör styra besluten mot att det ska finnas 170270 vargar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ska vi ha en vargstam


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för angrepp på jägare som bedriver eftersöksjakt och skyddsjakt, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: JuU MJU SkU 2018/19:JuU10 2018/19:MJU2

Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Hållbart fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de för fisken viktigaste lekområdena ska stängas för fiske under hela lekperioderna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson båda SD Vindkraft i fjällvärlden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjliga åtgärder mot utbyggnad av vindkraft i fjällmiljöer och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2599 av John Widegren M Öka säljakten för det östgötska fisket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta säljakt och handeln med dess produkter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sälstammen växer och ställer till


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby M Renare stränder i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för en långsiktig organisering och finansiering av strandstädningen vid våra kuster och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:MJU1

Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby M Gemensam nordisk linje gällande skogsnäringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en gemensam nordisk linje gällande de nordiska skogsnäringarna och tillkännager detta för


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2564 av Annicka Engblom M Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson båda C Äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att äganderätten inte får urholkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av klara


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson båda C Nedskräpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna att ge kommunerna möjlighet att bötfälla nedskräpning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson båda C Marint skräp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på en översyn av ansvaret och kostnaderna för städning av stränder på grund av marint skräp och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2541 av Rickard Nordin C Olagliga komposter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stryka tillståndskravet för varmkompost i avfallsförordningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I avfallsförordningens paragraf 45 finns


Utskottsberedning: MJU

Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C) (pdf, 69 kB)