Dokument & lagar (6 870 träffar)

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) Underlätta jakten på vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) Förbjud försäljning av smittad kyckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Campylobacter


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) Skaraborg, Sveriges kornbod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver vända inställningen och i stället stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: NU 2017/18:CU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) Förbjud fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande förbud av fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi talar här om ett matnyttigt, stresskänsligt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) Allmän jakttid på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska yrkesfiskare har i många år uttryckt oro och ilska över


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) Statlig livsmedelskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) Översyn av tillsatser i mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) Faktoider inom klimatvetenskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en kommitté bestående av erkända vetenskapsmän inom olika naturvetenskapliga discipliner för att utkristallisera faktoider


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom miljöfrämjande grödor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jordbruk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) En nyanserad syn på glyfosat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oavsett vilken


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) Försök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I


Utskottsberedning: MJU

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta bort det generella strandskyddet till förmån för individuell tillståndsprövning  och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) Vattnets kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerade reningsmetoder som klarar av att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar som


Utskottsberedning: UbU 2017/18:CU13 2017/18:MJU11 2017/18:SkU10

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Jordbruket – modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en svensk försörjningstrygghet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: FöU NU 2017/18:CU13 2017/18:CU18 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 4 avslag, 26 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 76 kB) Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 135 kB)

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en ändring av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15 2017/18:MJU10 2017/18:MJU16 2017/18:MJU2 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) Strandskydd och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) Följ Växtskyddsrådets förslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de förslag som Växtskyddsrådet har framfört i sina årsrapporter (2015:05 samt 2016:09) och som framgår av motionen och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) Minimimåttet för fångade flodkräftor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minimimåttet för fångade flodkräftor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska flodkräftans bestånd har


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)