Dokument & lagar (6 882 träffar)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsatt verka för att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 11 avslag, 7 bifall,

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 97 kB)

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green båda M Trappa ned statens stöd till ekologisk odling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte är politikens uppgift att ta ställning till vilka produktionsmetoder som lantbrukare ska använda och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3714 av Betty Malmberg och Mats Green (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverige har bevisat att ekonomisk tillväxt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3709 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 122 kB)

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Landsbygdens


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3707 av Eskil Erlandsson m.fl. (C) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. C Miljöansvar och grön tillväxt Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Miljöansvar och grön tillväxt Politik för grön tillväxt och gröna jobb Förstärk den gröna skatteväxlingen Gör det billigare och enklare att investera hållbart Ledarskap


Utskottsberedning: 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:FiU6 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU13 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU22 2017/18:MJU9 2017/18:NU22 2017/18:NU9 2017/18:SkU10 2017/18:SkU8 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:TU5
Riksdagsbeslut (83 yrkanden): 77 avslag, 6 bifall,

Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 87 kB) Motion 2017/18:3686 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 171 kB)

Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall M Vänd på strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket kring strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett tämligen glest befolkat land med


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3678 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3654 av Markus Wiechel SD Djurskyddsmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en djurskyddsmyndighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socialdemokratiska regeringen inrättade Djurskyddsmyndigheten i januari


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3654 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson båda SD Krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på innehållsdeklaration på vin och andra alkoholhaltiga drycker och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3646 av Jonas Millard och Fredrik Eriksson (båda SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3644 av Betty Malmberg M Underlätta jakten på vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och sänka kostnaderna för tillståndsgivning av olika slag då det gäller jakt på vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3644 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3573 av Betty Malmberg M Förbjud försäljning av smittad kyckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas gränsvärden för försäljning av kycklingkött smittat av campylobacter och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3573 av Betty Malmberg (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3565 av Cecilia Widegren M Skaraborg, Sveriges kornbod Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3565 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3563 av Cecilia Widegren M Jakten på privat ägande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver vända inställningen och i stället stå upp för äganderätten och privat ägande och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3563 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3558 av Magnus Persson SD Förbjud fällfångst av vildsvin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot fällfångst av vildsvin och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi talar här om ett matnyttigt, stresskänsligt samt flocklevande


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3558 av Magnus Persson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3557 av Magnus Persson SD Allmän jakttid på skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenska yrkesfiskare har i många år uttryckt oro och ilska över skarvens inverkan på vårt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3557 av Magnus Persson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3538 av Johnny Skalin SD Statlig livsmedelskontroll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statlig livsmedelskontroll och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det kommunala självstyret är viktigt för att ge väljarna en mer nära makt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3538 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) Översyn av tillsatser i mat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att på ett övergripande och seriöst plan, via oberoende och statligt finansierade forskare, utreda tillsatsers effekter – i kombination


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3530 av Johnny Skalin (SD) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3524 av Josef Fransson SD Faktoider inom klimatvetenskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en kommitté bestående av erkända vetenskapsmän inom olika naturvetenskapliga discipliner för att utkristallisera faktoider i klimatdebatten


Utskottsberedning: 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3524 av Josef Fransson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3518 av Josef Fransson SD Miljöfrämjande grödor för ett hållbart jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för att bli världsledande inom miljöfrämjande grödor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jordbruk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3518 av Josef Fransson (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3516 av Josef Fransson SD En nyanserad syn på glyfosat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i EU ska framhärda en vetenskaplig syn på glyfosat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Oavsett vilken fråga man diskuterar


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3516 av Josef Fransson (SD) (pdf, 62 kB)