Dokument & lagar (6 882 träffar)

Motion 2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. L Rädda haven jordens lungor och skafferi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att havet är en stor resurs som måste nyttjas långsiktigt hållbart genom en ansvarsfull förvaltning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU13 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2819 av Lars Tysklind m.fl. (L) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. M Förvaltning av varg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förvaltning av varg i Dalarna och Gävleborg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vargen är och har alltid varit ett omdiskuterat djur. Redan


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2813 av Lars Beckman m.fl. (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2812 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2812 av Lars Beckman M Mål om vargstam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de statliga myndigheterna ska följa de mål som Sveriges riksdag har satt upp för antalet rovdjur i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ska


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2812 av Lars Beckman (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2812 av Lars Beckman (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2810 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2810 av Mats Green M Art- och habitatdirektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för ett system för ersättning för beslagtagen mark på grund av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2810 av Mats Green (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2810 av Mats Green (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2017/18:2765 av Jan Ericson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2765 av Jan Ericson M Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur närboende kan ersättas för sjunkande marknadsvärden på sina fastigheter i samband med vindkraftsetableringar och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2765 av Jan Ericson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2765 av Jan Ericson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten M Kort tid för övergångsreglerna för djurskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiden för övergångsreglerna mellan de gamla djurskyddsbestämmelserna och de nya djurskyddsbestämmelserna måste vara kort men


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2759 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten M Bättre kontroll av slakterier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad kontroll vid slakt, bättre rättssäkerhet i tillsyn och tillämpning samt höjda bötesstraff för misskötsel av djur och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2758 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:2757 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2757 av Sofia Arkelsten M Vegostrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ta fram en samlad strategi för hur Sverige kan bli världsledande på forskning, utveckling, produktion och export av vegetariska och veganska livsmedel


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2757 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2757 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2754 av Pål Jonson M Talerätten vid jaktfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över talerätten vid jaktfrågor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2752 av Pål Jonson M Ett reformerat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under alliansregeringen gjordes en


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2732 av Pål Jonson M Upprättandet av en viltmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en viltmyndighet med syfte att ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2708 av Jenny Petersson M Förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett levande Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2699 av Katarina Brännström M Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1952. Det kom till för att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2696 av Katarina Brännström M Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skogsägarnas rätt att avverka och sköta sin skog på rimligt sätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh M Angående reservatsbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reservatsbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skötselplaner vid reservatsbildning


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2674 av Pål Jonson M Stärkt äganderätt vid skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grundläggande för all skogsproduktion är äganderätten.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter båda MP Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med information om bl.a. energiinnehåll


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2612 av Lars Hjälmered M Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2610 av John Widegren M Reformera strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över strandskyddet samt att omarbeta det för ett mer generöst synsätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har många gånger


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Klimatpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige fortsatt ska driva på för att EU ska vara ett klimatpolitiskt föredöme och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU22 2017/18:NU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)