Dokument & lagar (6 874 träffar)

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2754 av Pål Jonson M Talerätten vid jaktfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över talerätten vid jaktfrågor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är sedan 2005 part till konventionen om tillgång


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2754 av Pål Jonson (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2752 av Pål Jonson (M) Ett reformerat strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en fortsatt reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under alliansregeringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9

Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2752 av Pål Jonson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2732 av Pål Jonson (M) Upprättandet av en viltmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en viltmyndighet med syfte att ta ett samlat grepp om jakt- och rovdjursfrågorna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2732 av Pål Jonson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2708 av Jenny Petersson M Förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad tillämpning av strandskyddslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ett levande Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2708 av Jenny Petersson (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2699 av Katarina Brännström M Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har funnits i Sverige sedan 1952. Det kom till för att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2699 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skogsägarnas rätt att avverka och sköta sin skog på rimligt sätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2696 av Katarina Brännström (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh M Angående reservatsbildningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reservatsbildningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skötselplaner vid reservatsbildning


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2676 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2674 av Pål Jonson (M) Stärkt äganderätt vid skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Grundläggande för all skogsproduktion


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2674 av Pål Jonson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP)

Motion till riksdagen 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) Konsumentupplysning om energiinnehållet i alkoholdrycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förpackningar med alkoholhaltiga drycker ska ha märkning med information om bl.a.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16

Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2648 av Stefan Nilsson och Carl Schlyter (båda MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2612 av Lars Hjälmered M Översyn och värnande av skyddsjakt och licensjakt på varg och andra rovdjur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skydds- och licensjakt på varg, lo och andra rovdjur och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2612 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2610 av John Widegren M Reformera strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över strandskyddet samt att omarbeta det för ett mer generöst synsätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har många gånger


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2610 av John Widegren (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Klimatpolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige fortsatt ska driva på för att EU ska vara ett klimatpolitiskt föredöme och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det


Utskottsberedning: 2017/18:FiU1 2017/18:MJU26 2017/18:NU10
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2609 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det behövs en revidering av artikel 114 så att det framgår att en högre miljöambition i sig ska vara tillräckligt för att införa eller behålla strängare


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 6 avslag, 3 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2608 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Levande hav Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av samarbete mellan Östersjöns kuststater och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett system


Utskottsberedning: TU 2017/18:FöU7 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15 2017/18:NU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:2607 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Skogen det gröna guldet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska förändra artskyddsförordningen så att äganderätten säkras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:JuU15 2017/18:MJU17 2017/18:MJU2 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 1 avslag, 7 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:2606 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Hållbart fiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de för fisken viktigaste lekområdena ska stängas för fiske under hela lekperioderna och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:2587 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2587 av Lotta Olsson M Tydligare nyttjande av allemansrätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett tydligare nyttjande av allemansrätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser ofta allemansrätten som ett gammalt kulturarv


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2587 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2587 av Lotta Olsson (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2017/18:2586 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2586 av Lotta Olsson (M) Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av våra åkrar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att utvärdera och se över lagstiftningskravet när det gäller gödselspridning på åkrar och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18

Motion 2017/18:2586 av Lotta Olsson (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2586 av Lotta Olsson (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) Skogsbruket i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17

Motion 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2560 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:NU19 2017/18:SoU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 saknar beslutsinformation

Motion 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) (pdf, 91 kB)