Dokument & lagar (355 träffar)

Motion 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. (mp) med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden mp058 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslagen för skydd av biologisk mångfald måste höjas etappvis för att


Utskottsberedning: 2009/10:MJU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2008/09:MJ27 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 231 kB)

Motion 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. (mp) med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Rovdjurspolitiken 3 Rovdjuren 4 Ekologisk livskraft 4 Rovdjurens roll i ekosystemet 5 Propositionen 6 EU:s


Utskottsberedning: 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:MJ24 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 107 kB)

Motion 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 2 4Satsningar på biologisk mångfald 3 5De olika skyddsformerna 3 6Ökad användning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ26 av Jacob Johnson m.fl. (v) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:214 Hållbart skydd av naturområden s68105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att skjuta på ikraftträdandet av lag om ändring i miljöbalken, lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och lag


Utskottsberedning: 2009/10:MJU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ25 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning s68104 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett livskraftigt vargbestånd ytterst vilar på acceptans för den förda


Utskottsberedning: 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2008/09:MJ22 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) med anledning av prop. 2008/09:211 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar -s68103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:211. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:MJ21 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) (doc, 48 kB)

Motion 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Inledning 2 4Delegation till länsstyrelserna 3 5Licensjakt på varg och lodjur 4 6Vargstammens


Utskottsberedning: 2009/10:MJU8
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:MJ23 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 62 kB)

Motion 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp) med anledning av prop. 2008/09:169 Överlåtbara fiskerättigheter -v058 1 Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 2 3Bakgrund 2 4Styrning av flottan och begränsningar i fisket 3 4.1Ägarcentrering och regional obalans 3 4.2Internationell


Utskottsberedning: 2008/09:MJU23
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2008/09:MJ20 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v, s, mp) (doc, 64 kB)

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat mp043 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Tiden är nu 5 5 Grön


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2008/09:MJ19 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 232 kB)

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat v057 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Klimaträttvisa 3 5 Internationella klimatåtgärder 5 5.1 Klimatbistånd 5 5.2 Höj


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:MJ18 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 104 kB)

Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat -s33200 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner det mål för utsläppen i Sverige till 2020 som föreslås i motionen (4.2.1). Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 41 avslag

Motion 2008/09:MJ17 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 432 kB)

Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat s33202 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på och prioritera strategiska gröna infrastrukturinvesteringar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ16 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 53 kB)

Motion 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. (v, mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. (v, mp) med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln -v055 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Vår kritik mot flyget i utsläppshandeln 3 5 Utrikes flygtrafik 3 5.1 Flyget


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26 2008/09:MJU28
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ15 av Peter Pedersen m.fl. (v, mp) (doc, 66 kB)

Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla


Utskottsberedning: 2008/09:MJU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp) med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik mp047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den inhemska och den internationella politiken är sammanhängande. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 33 avslag

Motion 2008/09:MJ13 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 142 kB)

Motion 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt (s) med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik s3065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att etablera ett internationellt forskningscentrum på Gotland. Motivering Gotland


Utskottsberedning: 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ12 av Christer Engelhardt (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik v056 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 5 4 En ny havsmyndighet 6 5 Jordbrukets påverkan 7 5.1 Ekologisk odling 7 5.2 Riskerna


Utskottsberedning: 2008/09:MJU28 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): 40 avslag

Motion 2008/09:MJ11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 158 kB)

Motion 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön


Utskottsberedning: 2008/09:MJU29
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 70 kB)

Motion 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v) med anledning av prop. 2008/09:146 Prövning av vindkraft -mp041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kontrollstation med utvärdering av erfarenheterna av prövning av vindkraft


Utskottsberedning: 2008/09:MJU27
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2008/09:MJ9 av Tina Ehn m.fl. (mp, s, v) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) med anledning av prop. 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser 1 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:144 Enklare och bättre täktbestämmelser. 2 Motivering En täkt är en ändlig fyndighet eller en råvara


Utskottsberedning: 2008/09:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:MJ7 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 44 kB)