Dokument & lagar (10 075 träffar)

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en ändring av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU10 2017/18:MJU16 2017/18:MJU2 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3400 av Betty Malmberg M Strandskydd och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3397 av Betty Malmberg M Följ Växtskyddsrådets förslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de förslag som Växtskyddsrådet har framfört i sina årsrapporter 2015:05 samt 2016:09 och som framgår av motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3386 av Runar Filper SD Minimimåttet för fångade flodkräftor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minimimåttet för fångade flodkräftor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska flodkräftans bestånd har minskat med omkring


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3384 av Runar Filper (SD) Bevarandet av överloppsbyggnader i det svenska kulturlandskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktat stöd för bevarande av överloppsbyggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M En effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet för en hållbar utveckling ska beakta balansen mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19 2017/18:MJU22 2017/18:NU11 2017/18:NU22 2017/18:SkU10 2017/18:SkU12 2017/18:SkU9 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU19 2017/18:NU22 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M På väg mot en giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta alliansregeringens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Politik för levande hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15 2017/18:MJU9 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 91 kB)

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:MJU10 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU8 2017/18:NU11
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 107 kB)

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU10 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:SoU8 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 84 kB) Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 170 kB)

Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3314 av Boriana Åberg M Möjlighet för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3313 av Boriana Åberg M Den biologiska mångfalden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårda och bevara den biologiska mångfalden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att jordbruk i allt större omfattning bedrivs storskaligt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3312 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe M Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet med syftet att underlätta strandnära nybyggnation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet finns i grund


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder S Skador orsakade av skarven r Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe M Legalisera försäljningen av sättpotatis i lösvikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera försäljningen av utsädespotatis i lösvikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget får utsädespotatis,


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 56 kB)