Dokument & lagar (10 080 träffar)

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3515 av Josef Fransson SD Försök inom medicinsk forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn kring den etiska bedömningen för djurförsök inom medicinsk forskning och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3515 av Josef Fransson (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström båda C Biobaserad samhällsekonomi utan råvara Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen tydligare bör styra sin förvaltning mot insatser inom den nuvarande skogspolitiken som stimulerar en


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3498 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)

Motion till riksdagen 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander båda C Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att ta bort det generella strandskyddet till förmån för individuell tillståndsprövning och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3468 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD Vattnets kretslopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avloppsreningsverk ska utrustas med avancerade reningsmetoder som klarar av att reducera läkemedelsrester och andra föroreningar som inte reningsverken


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:SkU10 2017/18:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3429 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jordbruket modernäringen Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Jordbruket är grunden Stärk försörjningstryggheten Bra med en sammanhållen livsmedelsstrategi Inrätta ett nationellt råd Lönsamhet och konkurrenskraft


Utskottsberedning: 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:NU19 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): 30 avslag

Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2017/18:3426 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 136 kB)

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. KD Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska verka för en ändring av art- och habitatdirektivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU10 2017/18:MJU16 2017/18:MJU2 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3425 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3400 av Betty Malmberg M Strandskydd och landsbygdsutveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuners inflytande över strandskyddet ska stärkas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3400 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3397 av Betty Malmberg M Följ Växtskyddsrådets förslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra de förslag som Växtskyddsrådet har framfört i sina årsrapporter 2015:05 samt 2016:09 och som framgår av motionen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3397 av Betty Malmberg (M) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3386 av Runar Filper SD Minimimåttet för fångade flodkräftor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om minimimåttet för fångade flodkräftor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska flodkräftans bestånd har minskat med omkring


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3386 av Runar Filper (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3384 av Runar Filper SD Bevarandet av överloppsbyggnader i det svenska kulturlandskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om riktat stöd för bevarande av överloppsbyggnader och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det Sverige som


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3384 av Runar Filper (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Livskraftiga ekosystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska förekomsten av invasiva främmande arter som hotar svenska arter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU10 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3354 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M En effektiv klimat- och miljöpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetet för en hållbar utveckling ska beakta balansen mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:FiU1 2017/18:MJU17 2017/18:MJU19 2017/18:MJU22 2017/18:NU11 2017/18:NU22 2017/18:SkU10 2017/18:SkU12 2017/18:SkU9 2017/18:TU10 2017/18:TU13 2017/18:UU18
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 74 kB) Motion 2017/18:3352 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Resurseffektivt samhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att resurs- och kostnadseffektivitet bör stå i centrum under omställningen till en cirkulär ekonomi och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU19 2017/18:NU22 2017/18:SkU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3351 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M På väg mot en giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska fortsätta alliansregeringens arbete för att främja en giftfri miljö med särskilt fokus på barn och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:SoU16
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 11 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3350 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Politik för levande hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att kostnaderna för det marina skräpet fördelas mer rättvist inom EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1 2017/18:MJU11 2017/18:MJU15 2017/18:MJU9 2017/18:TU16
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3349 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Svenska Jägareförbundet ska fortsätta att ha intakt ansvar för det allmänna uppdraget och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:JuU13 2017/18:MJU10 2017/18:MJU15 2017/18:MJU16 2017/18:MJU8 2017/18:NU11
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 16 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3348 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 112 kB)

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Skogspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att stärka äganderätten inom skogspolitiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17 2017/18:MJU22
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 8 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3347 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Fiske och vattenbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska verka för att alla medlemsstater i EU ska respektera den gemensamma fiskeripolitiken och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3346 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 88 kB)

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den samordnande funktion för ekologisk produktion som regeringen har inrättat i stället


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:CU18 2017/18:CU31 2017/18:FöU7 2017/18:MJU10 2017/18:MJU12 2017/18:MJU16 2017/18:MJU18 2017/18:MJU19 2017/18:MJU2 2017/18:MJU24 2017/18:NU11 2017/18:SoU8 2017/18:UbU15
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): 42 avslag

Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 86 kB) Motion 2017/18:3345 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 163 kB)

Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3314 av Boriana Åberg M Möjlighet för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3314 av Boriana Åberg (M) (pdf, 67 kB)