Dokument & lagar (10 080 träffar)

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3313 av Boriana Åberg M Den biologiska mångfalden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vårda och bevara den biologiska mångfalden och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att jordbruk i allt större omfattning bedrivs storskaligt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3313 av Boriana Åberg (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3312 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett


Utskottsberedning: 2017/18:JuU36 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe M Översyn av strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet med syftet att underlätta strandnära nybyggnation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet finns i grund


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3309 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S)

Motion till riksdagen 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder S Skador orsakade av skarven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om begränsning av antalet skarvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år nu så har det pågått en diskussion om Skarvens utbredning


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3300 av Krister Örnfjäder (S) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe M Legalisera försäljningen av sättpotatis i lösvikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att legalisera försäljningen av utsädespotatis i lösvikt och tillkännager detta för regeringen. Motivering I dagsläget får utsädespotatis,


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3283 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3278 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3278 av Mikael Jansson SD Fiskekvoter och fiskeregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör verka för en balanserad fångstkvot på pigghaj i Skagerrak samt Kattegatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3278 av Mikael Jansson (SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3278 av Mikael Jansson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3260 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3260 av Erik Bengtzboe m.fl. M Omprövning av Natura 2000-områden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en automatisk omprövning av Natura 2000-områden bör ske och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns idag cirka


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3260 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3260 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren båda M Den svenska hästen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över långsiktiga villkor och möjligheter för att fortsatt stimulera svensk hästavels utveckling för att stärka


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3234 av Cecilia Widegren och John Widegren (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3232 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3232 av Cecilia Widegren M Jakt med båge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att även i Sverige tillåta bågjakt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3232 av Cecilia Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3232 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3211 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3211 av John Widegren (M) Underlätta vildsvinsjakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta vildsvinsjakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vildsvinen blir fler och fler i Sverige. Vissa ser


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3211 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3211 av John Widegren (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2017/18:3210 av John Widegren (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3210 av John Widegren M Jordbrukets förutsättningar och konkurrensvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra förutsättningar och konkurrensvillkor för Sveriges jordbrukare och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3210 av John Widegren (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3210 av John Widegren (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3196 av Mats Green M Återvinning av glykol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa krav på återvinning av glykol och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige finns idag inget krav på återvinning


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3196 av Mats Green (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3183 av Jessika Roswall (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3183 av Jessika Roswall M Strandskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förtydliga strandskyddsreglerna och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har två syften. Det ena är att långsiktigt trygga


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3183 av Jessika Roswall (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3183 av Jessika Roswall (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3153 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3153 av Betty Malmberg M Avgift för livsmedelskontroller måste ändras Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en återrapport om regeringens åtgärder med anledning av Statskontorets förbättringsförslag rörande livsmedelskontroller och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3153 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3153 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren båda M Betande fåglar är ett problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en uppföljning av hur problemen med betande fåglar påverkar lantbruksföretag och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren (båda M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3146 av Betty Malmberg och John Widegren (båda M) (pdf, 75 kB)

Motion 2017/18:3132 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3132 av Saila Quicklund M Kraftigare tag mot dopning och kosttillskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga bildandet av en nationell oberoende antidopningsorganisation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:MJU16 2017/18:SoU15
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3132 av Saila Quicklund (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3107 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3107 av Saila Quicklund M Tydligare uppdrag att stötta svenskt mathantverk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare uppdrag till länsstyrelser och regioner att stötta svenskt mathantverk och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3107 av Saila Quicklund (M) (docx, 52 kB) Motion 2017/18:3107 av Saila Quicklund (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:3106 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3106 av Saila Quicklund M Jaktkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tydligare krav på länsstyrelserna att inte höja prisnivåerna för jakt på statens marker mer än konsumentprisindex och tillkännager detta för regeringen. Motivering Jakt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3106 av Saila Quicklund (M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3106 av Saila Quicklund (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol båda M Jakt på fågeln skarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jakt på skarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Skarvfåglarna har under de senaste åren brett ut sig över Sverige och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (docx, 51 kB) Motion 2017/18:3100 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3085 av Isabella Hökmark M Åtgärder för Östersjöns torskbestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt vederbörande myndigheter att föreslå både kortsiktiga åtgärder inom ramen för gällande regler och mer långsiktiga


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3085 av Isabella Hökmark (M) (pdf, 67 kB)