Dokument & lagar (10 080 träffar)

Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper båda SD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2018 inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 1:1 Naturvårdsverket Sverigedemokraterna


Utskottsberedning: 2017/18:MJU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (docx, 63 kB) Motion 2017/18:3064 av Martin Kinnunen och Runar Filper (båda SD) (pdf, 95 kB)

Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) Inrättande av djurskyddsmyndighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska införa en myndighet för djurskydd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan urminnes tider


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3046 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3023 av Jan Lindholm MP Värna veteranbilsintresset Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att inte försvåra för veteranbilsintresset och tillkännager detta för regeringen. Motivering Enligt ett EU-direktiv skall 95 procent av alla


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3023 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3022 av Jan Lindholm MP Krafttag mot kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förbud mot alla bisfenoler och möjligheten till omvänd bevisföring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bisfenol A BPA är hormonstörande och


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3022 av Jan Lindholm (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3014 av Carl Schlyter MP Budget för uttag från skogen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utarbeta en budget för hållbart uttag från skogen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3014 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3013 av Carl Schlyter MP Gränsvärden för total PFAS i grundvatten och dricksvatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utarbeta gränsvärden och åtgärdsplaner för PFAS i mark, grundvatten och dricksvatten och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. MP Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att inleda ett strategiskt arbete i Sverige och på EU-nivå


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 77 kB)

Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten M Jakt på lejon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör fatta ett eget beslut om förbud mot import av jakttroféer från lejon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 113 kB)

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten M Naturligt beteende för minkar i fångenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Synen på svenskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra beteckningen för jordbruket från miljöfarlig verksamhet till samhällsviktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2965 av Peter Jeppsson S Svenskt ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få fiska ål som yrkesfiskare fordras ett särskilt tillstånd, vilket i dagsläget inte är överlåtbart.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2958 av Betty Malmberg M Stärkt äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens orimliga påverkan på äganderätt och brukningsrätt och att en översyn av lagstiftningen på området är nödvändig och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2957 av Betty Malmberg M Femårigt agronomprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att agronomutbildningen ska motsvara 300 hp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Då en motion med liknande innehåll behandlades vid det förra


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2954 av Betty Malmberg M Återföra fosfor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återföringen av fosfor till åkermark ska öka och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reningsverken


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2953 av Betty Malmberg M Enskilda avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kostnaden för att åtgärda enskilda avlopp måste vara skälig och stå i rimlig proportion till den miljövinst som uppnås och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. M Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastande förmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö samt en globalt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2946 av Maria Stockhaus M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har en viktig betydelse när det gäller att trygga förutsättningar för allemansrättslig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund båda M Samlad strategi för svenskt friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) (pdf, 94 kB)

Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3475 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över diskriminering som samer utsatts för och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU32 2017/18:MJU10 2017/18:MJU2 2017/18:SkU9 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C) (pdf, 70 kB)