Dokument & lagar (10 075 träffar)

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3013 av Carl Schlyter MP Gränsvärden för total PFAS i grundvatten och dricksvatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast utarbeta gränsvärden och åtgärdsplaner för PFAS i mark, grundvatten och dricksvatten och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3013 av Carl Schlyter (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. MP Utfasning av pesticider som är skadliga för pollinerande insekter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Kemikalieinspektionen bör få i uppdrag att inleda ett strategiskt arbete i Sverige och på EU-nivå


Utskottsberedning: 2017/18:MJU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3011 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. MP Naturens rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn med uppgift att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan integreras i svensk lagstiftning och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3010 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten M Jakt på lejon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör fatta ett eget beslut om förbud mot import av jakttroféer från lejon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 64 kB) Motion 2017/18:3007 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten M Naturligt beteende för minkar i fångenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar i fångenskap ska ha möjlighet att bete sig naturligt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den nuvarande regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU24
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3006 av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 58 kB)

Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby M Synen på svenskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra beteckningen för jordbruket från miljöfarlig verksamhet till samhällsviktig verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2999 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2017/18:2965 av Peter Jeppsson S Svenskt ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och tillkännager detta för regeringen. Motivering För att få fiska ål som yrkesfiskare fordras ett särskilt tillstånd, vilket i dagsläget inte är överlåtbart.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2965 av Peter Jeppsson (S) (pdf, 54 kB)

Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2958 av Betty Malmberg M Stärkt äganderätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om statens orimliga påverkan på äganderätt och brukningsrätt och att en översyn av lagstiftningen på området är nödvändig och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU19 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2958 av Betty Malmberg (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) Femårigt Agronomprogram Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att agronomutbildningen ska motsvara 300 hp och tillkännager detta för regeringen. Motivering Då en motion med liknande innehåll behandlades


Utskottsberedning: 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2954 av Betty Malmberg M Återföra fosfor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återföringen av fosfor till åkermark ska öka och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reningsverken


Utskottsberedning: 2017/18:MJU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2954 av Betty Malmberg (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2953 av Betty Malmberg M Enskilda avlopp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kostnaden för att åtgärda enskilda avlopp måste vara skälig och stå i rimlig proportion till den miljövinst som uppnås och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:2953 av Betty Malmberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. M Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ekologisk odling och dess lägre avkastande förmåga samt vilka konsekvenser det får för klimat, miljö samt en globalt


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18 2017/18:MJU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:2949 av Betty Malmberg m.fl. (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M)

Motion till riksdagen 2017/18:2946 av Maria Stockhaus M Strandskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Strandskyddet har en viktig betydelse när det gäller att trygga förutsättningar för allemansrättslig


Utskottsberedning: 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:2946 av Maria Stockhaus (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M)

Motion till riksdagen 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund båda M Samlad strategi för svenskt friluftsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en samlad strategi för svensk friluftsnäring och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:MJU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3075 av Cecilia Magnusson och Saila Quicklund (båda M) (pdf, 83 kB)

Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3475 av Per Åsling C Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt se över diskriminering som samer utsatts för och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:KU32 2017/18:MJU10 2017/18:MJU2 2017/18:SkU9 2017/18:TU11
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3475 av Per Åsling (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. M Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en särskild brottsrubricering för hedersbrott med grov fridskränkning som förebild och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:AU7 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU17 2017/18:SkU19 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 13 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3736 av Tomas Tobé m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. C Trygghet i hela landet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Sammanfattning Säkerhet och trygghet i hela landet En bättre fungerande polis i hela landet Lokal polis En större poliskår med bättre villkor En stärkt rättskedja i hela landet Satsningar


Utskottsberedning: 2017/18:AU4 2017/18:AU8 2017/18:CU10 2017/18:CU16 2017/18:CU8 2017/18:FiU1 2017/18:FiU26 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17 2017/18:JuU18 2017/18:JuU29 2017/18:JuU35 2017/18:JuU36 2017/18:KrU3 2017/18:KU34 2017/18:SfU1 2017/18:SfU12 2017/18:SoU1 2017/18:SoU13 2017/18:SoU14 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9 2017/18:UbU14 2017/18:UbU19
Riksdagsbeslut (75 yrkanden): 65 avslag, 10 bifall,

Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 95 kB) Motion 2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 170 kB)

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. L Stärk skyddet mot våld i nära relationer och sexualbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff vid fridskränkningsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:CU16 2017/18:JuU1 2017/18:JuU14 2017/18:JuU16 2017/18:JuU25 2017/18:SoU13
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2017/18:3584 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 115 kB)

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. L Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om operativt mandat för Europol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:CU17 2017/18:FöU7 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:SkU1 2017/18:TU15 2017/18:UU9
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3582 av Roger Haddad m.fl. (L) (pdf, 105 kB)

Motion 2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C)

Motion till riksdagen 2017/18:3472 av Kristina Yngwe C Djurrättsrelaterad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen bör införa och begagna sig av en särskild brottskod för brott som bedöms ha koppling till djurrättsrelaterad brottslighet och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:CU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3472 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 64 kB)