Dokument & lagar (424 träffar)

Motion 2006/07:C7 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C7 av Jan Lindholm m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i 2 kap. 2 § första stycket plan- och bygglagen. Riksdagen avslår regeringens förslag att ta


Utskottsberedning: 2007/08:CU3
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2006/07:C7 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 76 kB)

Motion 2006/07:C8 av Sonia Karlsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C8 av Sonia Karlsson (s) med anledning av prop. 2006/07:122 Ett första steg för en enklare plan- och bygglag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att anta regeringens förslag avseende 8 kap. 4 § med de ändringar som föreslås i motionen. Riksdagen beslutar de ändringar i 5


Utskottsberedning: 2007/08:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:C8 av Sonia Karlsson (s) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 § andra stycket 3 miljöbalken (1998:808) ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 10 kap. 1 § andra stycket 3


Utskottsberedning: 2006/07:MJU17
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2006/07:MJ4 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander (mp) Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att framtida beslut om förändring av myndighetsstrukturen bör föregås av en mer nog­grann, utförlig


Utskottsberedning: 2006/07:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ3 av Tina Ehn och Helena Leander (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) Riksrevisionens styrelses framställning angående genetiskt modifierade organismer i foder, livsmedel och industriråvaror 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ2 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Motion 2006/07:C6 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C6 av Jan Lindholm (mp) Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bostadspolitiska överväganden. Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1)


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:C6 av Jan Lindholm (mp) (doc, 56 kB)

Motion 2006/07:C3 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:C3 av Egon Frid m.fl. (v) Vissa bostadspolitiska åtgärder 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Regeringens förslag och ställningstagande 2 4 Ändring i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag 3 4.1 Kommunalt självbestämmande 3 4.2 Minskad


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:C3 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 63 kB)

Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s) Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1) upphävandet av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och 2) upphävandet av


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C4 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s) Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder såvitt avser 1) upphävandet av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag och 2) upphävandet


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C2 av Christina Zedell m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s)

Motion till riksdagen 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) Vissa bostadspolitiska åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:61 Vissa bostadspolitiska åtgärder vad avser upphävandet av tillståndsplikten i lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag samt upphävandet av


Utskottsberedning: 2006/07:CU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C5 av Marie Nordén och Berit Andnor (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. (mp) med anledning av prop. 2006/07:48 Ändring i produktsäkerhetslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av ett förtydligande av bemyndigandets räckvidd. Motivering Miljöpartiet


Utskottsberedning: 2006/07:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:C1 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. (v) Bilskrotningsfonden, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör låta utreda om det är möjligt att införa någon form av pantsystem för bilar. Riksdagen begär att regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:MJ1 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 47 kB)

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) Trafiksäkerhetsåtgärder Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Forskningsläget 4 Hastighet och trafikolyckor 5 Högre fart ger längre stoppsträckor 6 Hastigheternas miljöpåverkan 6 Bullret ökar med


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Folkhälsa Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Inledning 7 3 Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen – det övergripande målet 7 3.1 Lokalt folkhälsoarbete 7 4 Delaktighet


Utskottsberedning: 2006/07:AU7 2006/07:CU19 2006/07:FiU16 2006/07:FöU5 2006/07:KrU1 2006/07:KrU5 2006/07:KrU8 2006/07:MJU6 2006/07:SkU12 2006/07:SoU1 2006/07:SoU5 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:TU6 2006/07:TU7 2006/07:UbU5 2006/07:UbU8 2006/07:UbU9 2007/08:CU21 2007/08:SkU25
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 48 avslag

Motion 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 171 kB)

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) HBT-frågor Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 2 Inledning 5 3 Äktenskap 6 4 Attityder och bemötanden 6 4.1 Vården 7 4.2 Smittskyddslagen 8 4.3 Skolan 8 4.4 Andra offentliga instanser 9 5 Diskriminering


Utskottsberedning: 2006/07:AU11 2006/07:AU5 2006/07:CU16 2006/07:CU7 2006/07:CU8 2006/07:JuU1 2006/07:JuU9 2006/07:KrU5 2006/07:SfU8 2006/07:SoU1 2006/07:SoU10 2006/07:SoU6 2006/07:SoU7 2006/07:SoU8 2006/07:UbU4 2006/07:UbU8 2007/08:KU17 2007/08:SoU14 2007/08:UU2 2007/08:UU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): 36 avslag

Motion 2006/07:So463 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 128 kB)

Motion 2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) Utgiftsområdena 8, 10, 11, 12 Migration, Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1 Sammanfattning Ingen människa är illegal. Ändå bygger Sverige och länder i vår


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SfU8
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2006/07:Sf296 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 109 kB)

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Kärnkraftssäkerhet och avveckling 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 3 3.1 Säkerhetstekniska föreskrifter offentliggörs och tillämpas 3 3.2 Effekthöjningar


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:FöU5 2006/07:NU3 2006/07:NU9 2006/07:SkU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 83 kB)

Motion 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. (mp) Utgiftsområdena 19, 21 och 24 Regional utveckling, energi och näringsliv 1 Sammanfattning Kreativa människor med nya idéer är grunden för ett samhälle som utvecklas. Samhällets och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för entreprenören, företagaren


Utskottsberedning: 2006/07:MJU1 2006/07:NU1 2006/07:NU11 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU6 2006/07:NU9 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:N344 av Per Bolund m.fl. (mp) (doc, 87 kB)

Motion 2006/07:MJ403 av Lars Lindén (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ403 av Lars Lindén (kd) Kommunerna och avfallshantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommuners avfallshantering måste bedrivas inom ramen för självkostnads- och lokaliseringsprinciperna såsom de är formulerade


Utskottsberedning: 2006/07:MJU8
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2006/07:MJ403 av Lars Lindén (kd) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg (kd) Pristillägg på renkött Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över gällande regler rörande pristillägg på renkött. Motivering Renskötseln är den huvudsakliga inkomstkällan för


Utskottsberedning: 2006/07:MJU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:MJ402 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 39 kB)