Dokument & lagar (4 848 träffar)

Riksdagsskrivelse 2009/10:391

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:391 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:391 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:390

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:390 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU26 Årsredovisning för staten 2009 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:390 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:389

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:389 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU37 Redovisning av skatteutgifter 2010 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:11

Riksdagsskrivelse 2009/10:389 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:388

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:388 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:388 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:387

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:387 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:387 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:386

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:386 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:386 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:385

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:385 Riksrevisionens styrelse Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2010-06-23 16:21:10

Riksdagsskrivelse 2009/10:385 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:384

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:384 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU22 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:09

Riksdagsskrivelse 2009/10:384 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:383

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:383 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU20 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:09

Riksdagsskrivelse 2009/10:383 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:382

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:382 Nordiska rådets svenska delegation 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU19 Nordiskt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson [1]

2010-06-23 16:21:09

Riksdagsskrivelse 2009/10:382 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:381

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:381 Regeringen Utrikesdepartementet 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU19 Nordiskt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson [1]

2010-06-23 16:21:09

Riksdagsskrivelse 2009/10:381 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:380

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:380 Regeringen Försvarsdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2009/10:FöU6 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:08

Riksdagsskrivelse 2009/10:380 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:379

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:379 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 16:21:08

Riksdagsskrivelse 2009/10:379 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:378

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:378 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU19 Ny postlag m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:39

Riksdagsskrivelse 2009/10:378 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:377

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:377 Regeringen Miljödepartementet Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2009/10:MJU25 Svenska miljömål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:377 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:376

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:376 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:376 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:375

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:375 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:375 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:374

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:374 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:374 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:373

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:373 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:38

Riksdagsskrivelse 2009/10:373 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2009/10:372

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2009/10:372 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2009/10:FiU30 Betaltjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 juni 2010 Per Westerberg Ulf Christoffersson

2010-06-23 10:15:37

Riksdagsskrivelse 2009/10:372 (doc, 26 kB)