Dokument & lagar (823 träffar)

Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brottsprovokation och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i

2018-11-15

Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:401 av Markus Wiechel SD Förbättrat arbete med public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbättra granskningen av public service och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-11-15

Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:400 av Markus Wiechel SD Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyresnämndens agerande vid tvister om hyran och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om det har uppstått en tvist om hyran

2018-11-15

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:399 av Markus Wiechel SD Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra samhällstjänst till regel för samtliga fängelsedömda och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:398 av Markus Wiechel SD Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en skärpning av straffet för vårdslöshet med hemlig uppgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Outsourcing är

2018-11-15

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman båda SD Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utbildningspraktik för högstadieelever och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-15

Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en terrordom bör resultera i indraget medborgarskap och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-11-15

Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 91 kB)

Motion 2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Ökat stöd till veteraner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka kunskapen kring veteranvården och veteraners behov och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-15

Motion 2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Kulturpolitiska frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en statlig utredning för att genomlysa musiklivets villkor på alla nivåer från statliga subventioner, turnéstrukturer och

2018-11-15

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Samers rättigheter 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillse att en oberoende sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket etableras, och detta tillkännager

2018-11-15

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 131 kB)

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Klimaträttvisa 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken 4.1Tre fokusområden 4.1.1Rättvist miljöutrymme 4.1.2Klimaträttvisa 4.1.3Klimat, klass och kön 4.2Rika påverkar klimatet mest

2018-11-15

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 115 kB) Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 216 kB)

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:391 av Magnus Oscarsson KD Erkänn Somaliland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erkänna Somaliland som en suverän stat och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan lång tid tillbaka har Sverige haft tre uttalade kriterier

2018-11-15

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson KD Rättvisande märkning av honung Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om ursprungsmärkningsregler för honung så att de överensstämmer med gällande EU-regler och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L)

Motion till riksdagen 2018/19:389 av Joar Forssell L Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att EU utvecklas till en federation och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var 2001 som Europas ledande

2018-11-15

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:388 av Magnus Jacobsson KD Höga kostnader med liten miljönytta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett skaderekvisit samt göra det möjligt för enskilda att avstå ifrån att ingå i ett va-område och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-15

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:387 av Ingemar Kihlström KD Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utöka ROT-avdraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Införande av ett ROT-avdrag för arbetskostnader

2018-11-15

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD) (pdf, 74 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:30

Riksdagsskrivelse 2018/19:30 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2018/19:TU2 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2018 Andreas Norlén Claes Mårtensson

2018-11-14

Riksdagsskrivelse 2018/19:30 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:30 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:28

Riksdagsskrivelse 2018/19:28 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU4 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2018 Andreas Norlén Claes Mårtensson

2018-11-14

Riksdagsskrivelse 2018/19:28 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:28 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:27

Riksdagsskrivelse 2018/19:27 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU3 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2018 Andreas Norlén Claes Mårtensson

2018-11-14

Riksdagsskrivelse 2018/19:27 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:27 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2018/19:26

Riksdagsskrivelse 2018/19:26 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2018/19:SkU2 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 14 november 2018 Andreas Norlén Claes Mårtensson

2018-11-14

Riksdagsskrivelse 2018/19:26 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2018/19:26 (pdf, 50 kB)