Dokument & lagar (154 338 träffar)

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) med anledning av Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår Regeringens proposition 2016/17:186 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad

2017-05-23

Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:3746 av Linda Snecker m.fl. (V) (pdf, 74 kB)

Protokoll 2016/17:114

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:114 Fredagen den 19 maj Kl. 09.00–10.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Avsägelse Andre vice t almannen meddelade att Carin Jämtin ( S ) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 29 maj 2017. Kammaren

2017-05-19

Protokoll 2016/17:114 (pdf, 472 kB)

Protokoll 2016/17:113

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:113 Torsdagen den 18 maj Kl. 12.00–16.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 april justerades. § 2 Anmälan om ändrad partibeteckning Från Patrick Reslow hade följande skrivelse

2017-05-18

Protokoll 2016/17:113 (pdf, 801 kB)

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheten att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3744 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) med anledning av prop. 2016/17:182 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen besl utar att kameraövervakningslagen (2013:460) ändras i enlighet med vad som anges i motionen. Motivering Efter


Utskottsberedning: 2016/17:JuU31

Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3742 av Adam Marttinen (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) med anledning av skr. 2016/17:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att incitamenten att gå från bidrag till arbete bör skärpas för att stärka den kommunala


Utskottsberedning: FiU

Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2016/17:3745 av Ulf Kristersson m.fl. (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan

2017-05-18

Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3743 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Protokoll 2016/17:112

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:112 Onsdagen den 17 maj Kl. 09.00–14.01 16.00–16.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av justitieombudsman Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Konstitutionsutskottet har berett frågan om omval av justitieombudsmannen

2017-05-17

Protokoll 2016/17:112 (pdf, 865 kB)

Protokoll 2016/17:111

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:111 Tisdagen den 16 maj Kl. 13.00–14.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 25 och 26 april justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade

2017-05-16

Protokoll 2016/17:111 (pdf, 353 kB)

Protokoll 2016/17:110

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:110 Fredagen den 12 maj Kl. 09.00–11.49 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Aktuell debatt om klimatförändringar Anf. 1 Statsrådet ISABELLA LÖVIN (MP): Fru talman! Larmrapporterna om klimatförändringarna duggar tätt. År 2014 var

2017-05-12

Protokoll 2016/17:110 (pdf, 434 kB)

Protokoll 2016/17:109

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:109 Torsdagen den 11 maj Kl. 12.00–15.22 16.00–16.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 20 och 21 april justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Förste vice talmannen

2017-05-11

Protokoll 2016/17:109 (pdf, 858 kB)

Protokoll 2016/17:108

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:108 Onsdagen den 10 maj Kl. 09.00–15.20 16.00–16.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om aktuell debatt om klimatförändringar Talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om klimatförändringar

2017-05-10

Protokoll 2016/17:108 (pdf, 697 kB)

Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utarbeta ett regelverk som omfattar vrak från fritidsfartyg i fler områden än allmänna farleder


Utskottsberedning: 2016/17:CU18

Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3741 av Ola Johansson m.fl. (C) (pdf, 68 kB)

Protokoll 2016/17:107

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:107 Tisdagen den 9 maj Kl. 13.00–15.53 18.00–20.14 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 april justerades. § 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att

2017-05-09

Protokoll 2016/17:107 (pdf, 368 kB)

Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslå r regeringens förslag om att avyttra statens aktier i Metria AB. Riksdagen avslå r regeringens förslag om att avyttra


Utskottsberedning: 2016/17:NU24

Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3740 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av prop. 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försäljningen av Apoteksgruppen i Sverige Holding AB bör genomföras med så


Utskottsberedning: 2016/17:NU24

Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3739 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 77 kB)

Protokoll 2016/17:106

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:106 Fredagen den 5 maj Kl. 09.00–11.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:457 Till riksdagen Interpellation 201 6 /1 7 : 457 Natura

2017-05-05

Protokoll 2016/17:106 (pdf, 473 kB)

Protokoll 2016/17:105

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:105 Torsdagen den 4 maj Kl. 12.00–18.43 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Björn Rubenson (KD) inträtt som ersättare för Annika Eclund (KD) under tiden för hennes ledighet den 3 maj–1 november. § 2 Avsägelse Talmannen

2017-05-04

Protokoll 2016/17:105 (pdf, 1003 kB)

Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2016/17:NU20

Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3738 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 76 kB)

Protokoll 2016/17:104

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:104 Onsdagen den 3 maj Kl. 09.00–16.31 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:23

2017-05-03

Protokoll 2016/17:104 (pdf, 744 kB)