Dokument & lagar (230 563 träffar)

Talarlista 2017/18:20180605

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 5 juni 2018 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Näringsutskottets

2018-06-05

Talarlista 2017/18:20180605 (docx, 34 kB) Talarlista 2017/18:20180605 (pdf, 93 kB)

Talarlista 2017/18:20180517

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 17 maj 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets betänkande

2018-05-17

Talarlista 2017/18:20180517 (docx, 35 kB) Talarlista 2017/18:20180517 (pdf, 104 kB)

Talarlista 2017/18:20180515

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Tisdagen den 15 maj 2018 Kl. 13.00 Arbetsplenum uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets

2018-05-15

Talarlista 2017/18:20180515 (docx, 34 kB) Talarlista 2017/18:20180515 (pdf, 101 kB)

Talarlista 2017/18:20180503

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 3 maj 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Arbetsmarknadsutskottets

2018-05-03

Talarlista 2017/18:20180503 (docx, 41 kB) Talarlista 2017/18:20180503 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2017/18:20180502

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 2 maj 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Civilutskottets betänkande CU20 Räntetak

2018-05-02

Talarlista 2017/18:20180502 (docx, 37 kB) Talarlista 2017/18:20180502 (pdf, 114 kB)

Talarlista 2017/18:20180426

Torsdagen den 26 april 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 8 Utrikesutskottets betänkande UU14 Mellanöstern och Nordafrika 1 Jonas Jacobsson Gjörtler M 10 2 Markus Wiechel SD 8 3 Kerstin Lundgren C 8 4 Yasmine Posio Nilsson V 8 5 Fredrik Malm

2018-04-26

Talarlista 2017/18:20180426 (docx, 33 kB) Talarlista 2017/18:20180426 (pdf, 103 kB)

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-)

Motion till riksdagen 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. med anledning av Regeringens skrivelse 2017/17:238, En klimatstrategi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en komplettering med en beskrivning av relationerna mellan aktivitet och utsläpp och

2018-04-26

Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (docx, 78 kB) Motion 2017/18:4148 av Olle Felten m.fl. (-) (pdf, 62 kB)

Motion 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av regeringens proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag i punkt 2. Riksdagen avslår regeringens förslag i punkt 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-04-26

Motion 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 81 kB) Motion 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Talarlista 2017/18:20180425

Onsdagen den 25 april 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Trafikutskottets betänkande TU12 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden 0.00 0.00 16 Finansutskottets betänkande FiU39 Författningsändringar på finansmarknadsområdet

2018-04-25

Talarlista 2017/18:20180425 (docx, 36 kB) Talarlista 2017/18:20180425 (pdf, 111 kB)

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Skolverket i uppdrag att utreda inrättandet av en kvalitetsmärkning


Utskottsberedning: UbU

Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av åtgärder med anledning av variationer i timpriser för


Utskottsberedning: UU

Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. L med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utredningsverksamheten ska utvidgas till att omfatta även självmord, grov


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheten att i lag ändra begreppet närstående och tillkännager


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till lagstiftning som innebär att självmord


Utskottsberedning: SoU

Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen efter 24 månader ska utvärdera och vid behov revidera lagen utifrån effekter och


Utskottsberedning: 2017/18:SfU22

Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 60 kB) Motion 2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

Motion till riksdagen 2017/18:4143 av Rickard Nordin C med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla och förstärka stödet till produktion av solel och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:NU18

Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:4143 av Rickard Nordin (C) (pdf, 59 kB)

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. M, L, KD med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör låta analysera det samlade stödet till solel utifrån ett


Utskottsberedning: 2017/18:NU18

Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. SD med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att redan nu besluta att en utvärdering av licenssystemet ska genomföras fem år efter införandet och tillkännager


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. V med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda


Utskottsberedning: KrU

Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. M med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 3 första meningen lagen om regionalt utvecklingsansvar ska lyda: Denna lag gäller för landstingen, dock inte Stockholms läns landstingMotivering


Utskottsberedning: KU

Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M) (pdf, 88 kB)