Dokument & lagar (6 281 träffar)

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. MP Psykisk ohälsa hos barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka första linjens psykiatri och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att steg


Utskottsberedning: UbU 2018/19:KrU8 2018/19:SoU11 2018/19:SoU15 2018/19:SoU9 2018/19:UbU10 2018/19:UbU8 2018/19:UbU9

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) (pdf, 99 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: KrU UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU8

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 139 kB)

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2966 av Martin Kinnunen SD En smalare public service Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att public service ska finansieras inom ramen för statsbudgeten och inte genom skatt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. L Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Kulturen är intellektets


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L) (pdf, 112 kB)

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson båda MP Förbjud lotteriförsäljning på kredit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa undantaget i lotterilagen om lotteriförsäljning på kredit och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. M Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Sammanfattning Kulturen följer oss genom livet. Den tillhör och förenar alla. Kulturen är dock inte en ensam isolerad politisk ö utan hänger intimt samman med den ekonomiska politiken. När man gör det


Utskottsberedning: 2018/19:KrU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 1 avslag, 5 bifall,

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 101 kB)

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2926 av Roger Haddad L Inga statsbidrag till icke-demokratiska organisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga offentliga bidrag ska betalas ut till odemokratiska organisationer och att åtgärder vidtas för att även regionala och


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. KD Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1 Inledning vår kultursyn 2 Belysning av den våldsbejakande islamismens brott 3 Bildning 4 Folkhögskola 5 Studieförbund 6 Bibliotek och


Utskottsberedning: UbU 2018/19:KrU1 2018/19:KrU7 2018/19:KU29 2018/19:NU7 2018/19:SkU10 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 105 kB) Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 171 kB)

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. M Ett starkt och självständigt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att systematiskt sammanställa och sprida goda exempel på samverkan mellan civilsamhället och offentliga samhällsfunktioner och tillkännager


Utskottsberedning: KrU 2018/19:KrU13 2018/19:KrU9 2018/19:KU27

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 111 kB)

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. M Kultur- och mediepolitisk motion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för att minska den politiska styrningen av konsten och kulturens innehåll och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: KrU 2018/19:KrU1 2018/19:KrU13 2018/19:KrU7 2018/19:KrU8 2018/19:KU29 2018/19:NU7 2018/19:SkU13
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 1 avslag, 16 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M, C, KD Ålafiske som kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Ålakustens ålafiske som internationellt kulturarv och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ålen är Skånes landskapsfisk och


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2802 av Markus Wiechel SD Statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel till civilsamhället och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson båda C Sänkt åldersgräns för folkhögskolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att folkhögskolorna bör få ta emot elever även innan de fyllt 18 år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:KrU9

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl båda C Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att inrätta ett nationellt språkcentrum för meänkieli i Övertorneå och att se över


Utskottsberedning: KU 2018/19:KrU13

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) (pdf, 90 kB)

Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. KD Politik för ett stärkt civilsamhälle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att tillräcklig hänsyn tas till civilsamhällets särart i utredningar och regelgivning och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KrU 2018/19:AU6 2018/19:FiU34 2018/19:KrU1 2018/19:NU7 2018/19:SkU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 2 avslag, 13 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) (docx, 80 kB) Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD) (pdf, 120 kB)

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. KD Förstärkt antidopningsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att Sveriges antidopningsorganisation blir helt fristående och organisatoriskt oberoende från Riksidrottsförbundet och tillkännager


Utskottsberedning: KrU 2018/19:JuU10 2018/19:MJU12 2018/19:SoU8

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:KrU7

Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2656 av Saila Quicklund M En fristående antidopningsenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skapa en fristående antidopningsenhet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under de senaste decennierna har användandet av illegala


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2654 av Saila Quicklund M Skapa ett äldrelyft Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa ett äldrelyft och tillkännager detta för regeringen. Motivering Fysisk aktivitet kan förebygga många åldersrelaterade sjukdomar


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2647 av Saila Quicklund M Utbilda idrottsledare i barnrättsperspektivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda idrottsföreningar i barnrättsperspektivet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idrotten gör fantastiska


Utskottsberedning: KrU

Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M) (pdf, 69 kB)