Dokument & lagar (234 012 träffar)

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:140 av Mattias Ingeson KD Upprustning och utveckling av järnvägen Nässjö-Oskarshamn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utveckla tågtrafiken mellan Nässjö och Oskarshamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-10-22

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:139 av Mattias Ingeson KD Samarbete med civilsamhället vid behov av smärre trafiksäkerhetshöjande åtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna för samverkan mellan Trafikverket och det lokala civilsamhället vid behov

2018-10-22

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. SD Åtgärder mot unga lagöverträdare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt straffmyndighetsålder och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om borttagen straffrabatt

2018-10-22

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. SD Sveriges vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny tillståndsmyndighet för vapenlicensfrågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om

2018-10-22

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. SD Straff och påföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpta straff för våldsbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt straff för vapenbrott

2018-10-22

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 101 kB) Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 128 kB)

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. SD Ny Brårapport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beställa en ny Brårapport om invandrarbrottslighet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det var över 10 år sedan Brottsförebyggande rådet kom

2018-10-22

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt regelverk och tillsyn gällande bidrag till ideella föreningar och trossamfund och tillkännager detta för regeringen.

2018-10-22

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 106 kB)

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. SD Krafttag mot brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans för övergrepp i rättssak och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt

2018-10-22

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 131 kB)

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. SD En modern och effektiv poliskår Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 7000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett relativt rikttal för

2018-10-22

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 130 kB)

Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. SD En mer effektiv kriminalvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler anstalts- och häktesplatser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten

2018-10-22

Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 89 kB)

Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. SD Civilkuragelag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en civilkuragelag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det finns ingen allmän skyldighet i svensk lag att bistå människor i nöd eller

2018-10-22

Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. SD Bättre användning av ordningsvakter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om blåljus på fordon och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om OC-spray och tillkännager

2018-10-22

Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. V Förbud mot brytning av alunskiffer 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minerallagen bör ändras så att ett nationellt förbud mot brytning av alunskiffer införs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen

2018-10-22

Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V) (pdf, 94 kB)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2018-10-22

Motion 2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. SD Grundlag Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Folkstyret Helgdagar Suveränitet Rättskipning Monarki och regeringsbildning Ordensväsendet Flagga och nationella symboler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

2018-10-19

Motion 2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. SD Tidsgräns för framtida regeringsbildande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införandet av en bortre tidsgräns för regeringsbildningsprocessen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I regeringsformen

2018-10-19

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. SD Vissa kommunalrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återta den kommunala självstyrelsen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunal

2018-10-19

Motion 2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 97 kB)

Motion 2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. SD Granskningsmakt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att knyta konstitutionsutskottet, Justitieombudsmannen och domstolarna närmare varandra och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-10-19

Motion 2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 92 kB)

Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. SD Förvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt inkludera myndighetsaktivism när översynen av ett utvidgat straffansvar för tjänstefel görs och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-10-19

Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. SD Ett modernare valsystem med åtgärder mot valfusk och stärkt valhemlighet Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering Gemensamma valsedlar Maskinell avläsning av valsedlar Tydliga grav på att kunna identifiera sig i vallokalen och vid budröstning Förslag

2018-10-19

Motion 2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)