Dokument & lagar (235 162 träffar)

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2018/19:588 av Åsa Coenraads M Klampning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjliggöra klampning av bilar med hjälp av besiktningsmän och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag sker många transporter på väg för att järnvägen inte

2018-11-20

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M)

Motion till riksdagen 2018/19:587 av Åsa Coenraads M Påskynda utbyggnaden av E18 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna till en påskyndad utbyggnad av E18 mellan Västerås och Köping och tillkännager detta för regeringen. Motivering E18 ingår i

2018-11-20

Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd båda M Västerås flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att värna tillgången till Västerås flygplats och andra regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering Under

2018-11-20

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:585 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 16 GävleOslo och tillkännager detta för regeringen. Motivering Riksväg

2018-11-20

Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:584 av Roger Hedlund SD Utbyggnad av E4:an i Gävleborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ytterligare investeringar i Europaväg 4 i Gävleborgs län och tillkännager detta för regeringen. Motivering E4 efter

2018-11-20

Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:583 av Roger Hedlund SD Rätt till heltid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en lagändring för att ge offentliganställda rätt till heltidsarbete och tillkännager detta för regeringen. Motivering Drygt 100 000 anställda inom den

2018-11-20

Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:582 av Roger Hedlund SD Dubbelspår på Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ostkustbanan är idag en av Sveriges mest trafikerade

2018-11-20

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:581 av Roger Hedlund SD Drogtester i skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att införa drogtester i skolan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ser idag ett hårdnande klimat i skolorna, en del av problemen

2018-11-20

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:580 av Eric Westroth SD Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även inkludera begreppet politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i den svenska lagstiftningen

2018-11-20

Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:579 av Patrik Jönsson SD Ta bort onödig administration i vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort onödig administration i vården och tillkännager detta för regeringen. Motivering Personalen inom vården är idag ofta hårt pressad

2018-11-20

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:578 av Patrik Jönsson SD Effektivare persontransporter med 130 km/tim på motorvägar Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en eventuell hastighetshöjning på motorväg till 130 km/tim och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-20

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:577 av Patrik Jönsson SD Mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bättre mobiltäckning längs järnvägsnätet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bristande mobiltäckning längs med vårt järnvägsnät är idag ett stort problem

2018-11-20

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:576 av Patrik Jönsson SD Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den som vill

2018-11-20

Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:575 av Patrik Jönsson (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:575 av Patrik Jönsson SD Gör E6 genom Skåne sexfilig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra E6 genom Skåne sexfilig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trafiksituationen på E6 genom Skåne är ofta ohållbar och trängsel

2018-11-20

Motion 2018/19:575 av Patrik Jönsson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:575 av Patrik Jönsson (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:574 av Patrick Reslow SD Val av vice talmän i Sveriges riksdag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om val av vice talmän i Sveriges riksdag och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering I Sverige har vi en lång tradition av så kallad

2018-11-20

Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:573 av Patrick Reslow SD Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 2 juli 2014 infördes

2018-11-20

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:572 av Patrick Reslow SD Slopa den kvoterade föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1995 infördes en så kallad pappamånad i

2018-11-20

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:571 av Patrick Reslow SD Malmömetro Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en metroförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn och tillkännager detta för regeringen. Motivering För den framtida utvecklingen i Öresundsregionens är det nödvändigt

2018-11-20

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:570 av Patrick Reslow SD Fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fastställande av faderskap och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att bli förälder är en stor händelse i livet, förenad med lycka och glädje,

2018-11-20

Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:569 av Patrick Reslow SD Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om presidieposter i riksdagens utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering

2018-11-20

Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD) (pdf, 78 kB)