Dokument & lagar (234 189 träffar)

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:545 av Christina Östberg SD Läkares förskrivningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för läkares förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har läkare förskrivningsrätt för mediciner

2018-11-19

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:544 av Christina Östberg SD Beslagta tobak från minderårig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak om den innehas av en minderårig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots

2018-11-19

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:543 av Christina Östberg SD Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda och spädbarn

2018-11-19

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:542 av Clara Aranda SD Strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:541 av Clara Aranda SD Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart göra en översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt

2018-11-19

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:540 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2018-11-19

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:539 av Angelica Lundberg SD Lämplighetspröva äldre förare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar

2018-11-19

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra reglerna kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna hårda

2018-11-19

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt SD Prostatacancerbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheterna att införa radioisotopbehandling även i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Prostatacancer

2018-11-19

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:536 av Markus Wiechel SD Pressetik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för personer

2018-11-19

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:535 av Markus Wiechel SD En levande och välmående skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att uppmuntra bottentvätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2018/19:534 av Helena Gellerman L Energiomställningens förutsättningar elnät och elektrifiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka den nya intäktsförordningen för att underlätta för framtida investeringar i elnätet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman båda L Låt människor i nöd hittas enklare när de ringer 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas huruvida lagen om elektronisk kommunikation kan ändras för att tillåta automatisk

2018-11-19

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Avskaffa preliminärskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag förväntas företag betala skatt för inkomster som

2018-11-19

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. L Adoptioner för samkönade par Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda ifall samkönade par vid adoptionsansökningar diskrimineras av svenska adoptionsförmedlare eller deras lokala partner och

2018-11-19

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Förbjud terapi som ska bota hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning av fenomenet omvandlingsterapi bör göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-19

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:529 av Robert Hannah L Förbjud social förtur för återvändande terrorister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återvändande terrorister inte utan att ta ansvar för sina brott ska beredas förtur till bostäder genom s.k. sociala kontrakt

2018-11-19

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:528 av Robert Hannah L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt

2018-11-19

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L)

Motion till riksdagen 2018/19:527 av Johan Pehrson L Fler läkare, fler utbildningsplatser och rakare finansiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för fler utbildningsplatser och rakare finansiering vid Örebros universitet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:526 av Gulan Avci (L)

Motion till riksdagen 2018/19:526 av Gulan Avci L Prioritera brottsutsatta kvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att öronmärka resurser för att utreda sexbrott, trafficking, människohandel och prostitution och tillkännager detta

2018-11-19

Motion 2018/19:526 av Gulan Avci (L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:526 av Gulan Avci (L) (pdf, 69 kB)