Dokument & lagar (230 928 träffar)

Talarlista 2018/19:20181122

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 22 november 2018 Kl. 12.00 Arbetsplenum Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Socialutskottets betänkande SoU2 Redovisning av

2018-11-22

Talarlista 2018/19:20181122 (docx, 34 kB) Talarlista 2018/19:20181122 (pdf, 112 kB)

Talarlista 2018/19:20181121

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 21 november 2018 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2018-11-21

Talarlista 2018/19:20181121 (docx, 38 kB) Talarlista 2018/19:20181121 (pdf, 129 kB)

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:545 av Christina Östberg SD Läkares förskrivningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för läkares förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har läkare förskrivningsrätt för mediciner

2018-11-19

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:544 av Christina Östberg SD Beslagta tobak från minderårig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak om den innehas av en minderårig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots

2018-11-19

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:543 av Christina Östberg SD Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda och spädbarn

2018-11-19

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:542 av Clara Aranda SD Strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:541 av Clara Aranda SD Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart göra en översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt

2018-11-19

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:540 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2018-11-19

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:539 av Angelica Lundberg SD Lämplighetspröva äldre förare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar

2018-11-19

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra reglerna kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna hårda

2018-11-19

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt SD Prostatacancerbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheterna att införa radioisotopbehandling även i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Prostatacancer

2018-11-19

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:536 av Markus Wiechel SD Pressetik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för personer

2018-11-19

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:535 av Markus Wiechel SD En levande och välmående skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att uppmuntra bottentvätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L)

Motion till riksdagen 2018/19:534 av Helena Gellerman L Energiomställningens förutsättningar elnät och elektrifiering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att dra tillbaka den nya intäktsförordningen för att underlätta för framtida investeringar i elnätet och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman båda L Låt människor i nöd hittas enklare när de ringer 112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas huruvida lagen om elektronisk kommunikation kan ändras för att tillåta automatisk

2018-11-19

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom båda L Avskaffa preliminärskatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag förväntas företag betala skatt för inkomster som

2018-11-19

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. L Adoptioner för samkönade par Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda ifall samkönade par vid adoptionsansökningar diskrimineras av svenska adoptionsförmedlare eller deras lokala partner och

2018-11-19

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)

Motion till riksdagen 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri båda L Förbjud terapi som ska bota hbtq-personer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en kartläggning av fenomenet omvandlingsterapi bör göras och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-19

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:529 av Robert Hannah L Förbjud social förtur för återvändande terrorister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återvändande terrorister inte utan att ta ansvar för sina brott ska beredas förtur till bostäder genom s.k. sociala kontrakt

2018-11-19

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2018/19:528 av Robert Hannah L Landsförräderi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att i 22 kap. brottsbalken införa en ny bestämmelse som innebär att svenska medborgare som strider mot främmande makter som det svenska försvaret militärt

2018-11-19

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)