Dokument & lagar (237 779 träffar)

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:425 av Christian Carlsson KD Hedersbrott som särskild brottsrubricering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning för att införa hedersbrott som särskild brottsrubricering och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-16

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:424 av Christian Carlsson KD Reformera lagen om anställningsskydd LAS Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda frågan om att utöka undantagen i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd LASoch tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:423 av Christian Carlsson KD Inträdesjobb som ny anställningsform Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att starta en utredning för att införa inträdesjobb som ny anställningsform i lagen om anställningsskydd, och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:422 av Christian Carlsson KD Intensifiera kampen mot terrorismen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att förbjuda utländsk finansiering av organisationer som kan bidra till radikalisering, våld eller terror samt

2018-11-16

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:421 av Christian Carlsson KD Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om att balansera makten mellan arbetsmarknadens parter, genom att se över rätten till sympatiåtgärder

2018-11-16

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:420 av Christian Carlsson KD Skärpta krav för försörjningsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bidragsberoendet

2018-11-16

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:419 av Christian Carlsson KD Äganderätten i skogsbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att stärka äganderätten i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svenskt skogsbruk är beroende

2018-11-16

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:418 av Christian Carlsson KD Gör det lättare att stänga av elever, och andra reformer för en skola med ordning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att införa ordningsomdömen i svenska skolor, samt att se

2018-11-16

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:417 av Christian Carlsson KD Straffrättsreform för hårdare straff Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om en straffrättsreform i syfte att höja miniminivån i straffskalan för vålds- och sexualbrott, avskaffa ungdomsrabatten

2018-11-16

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:416 av Christian Carlsson KD Stöd våra soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning som ser över frågan om särskild ekonomisk ersättning till den som genomfört och avslutar sin militärtjänstgöring samt att militärtjänstgöring

2018-11-16

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (docx, 86 kB) Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:415 av Betty Malmberg M Fortkörning vid vägarbeten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att höja bötesbeloppet vid fortkörning förbi pågående vägarbeten och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom

2018-11-16

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson båda M Rymdturism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den svenska rymdlagen bör ses över så att rymdturism kan tillåtas och tillkännager detta för regeringen. Motivering En ny rymdålder

2018-11-16

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M) (pdf, 76 kB)

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:413 av Betty Malmberg M Nedmontering av kopparnätet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att kopparnätet i regel finns kvar till dess att likvärdigt bredband och telefoni kan erbjudas i området och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-16

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:412 av Robert Halef KD Auktoriserade tolkar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att det i så stor utsträckning som möjligt endast är auktoriserade tolkar som får uppdrag av myndigheter, och detta tillkännager riksdagen för

2018-11-16

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:411 av Hans Eklind KD Nationell samordning av interreligiösa råd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en nationell samordning av landets interreligiösa råd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges religiösa landskap

2018-11-16

Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. V Bra bostäder åt alla 1  Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Vänsterpartiets bostadspolitik 4Bostaden är en social rättighet 5Bygg bort bostadsbristen 5.1De största bostadspolitiska satsningarna på 20 år 5.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar

2018-11-16

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 123 kB) Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 248 kB)

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att återkomma med en redovisning av resurstilldelningen

2018-11-16

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 103 kB)

Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. V Alla ska kunna leva på sin pension 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pensionssystemet bör vara uppbyggt så att det går att leva på sin pension och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer

2018-11-16

Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V) (pdf, 104 kB)

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att tillgodose att alla svenska medarbetare som deltar i internationella insatser

2018-11-16

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 78 kB) Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 107 kB)

Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. V En hälso- och sjukvård tillgänglig för alla 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda de allt större hälsoklyftorna och de stora skillnaderna i tillgång till vård samt återkomma

2018-11-16

Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 84 kB) Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 114 kB)