Dokument & lagar (154 731 träffar)

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Motivering 1. Sverige behöver en ny reformagenda 2. Alliansens bedömning av svensk ekonomi Starkare internationell återhämtning Utanförskapet

2017-04-28

Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 741 kB) Motion 2016/17:3722 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 1179 kB)

Motion 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) med anledning av regeringens proposition 2016/17:169 Tullverkets befogenheter vid inre gräns Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tidigarelägga ikraftträdandet av de nya reglerna till

2017-04-27

Motion 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (docx, 89 kB) Motion 2016/17:3721 av Olle Felten och David Lång (båda SD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) med anledning av prop. 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för

2017-04-27

Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 77 kB) Motion 2016/17:3720 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 38 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Synskadades Riksförbund Företrädare från Synskadades Riksförbund informerade om verksamheten med ledarhundar. Deltagare se bilaga

2017-04-25

Skatteutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 30 DATUM 2017-04-25 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Tullbrottsdatalag (SkU28) Utskottet behandlade proposition 2016/17:91

2017-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 33 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. § 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor

2017-04-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 4 DATUM 2017-04-25 TID 11.00-11.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (AU 3y) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:163 och motion. Utskottet justerade

2017-04-25

Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) med anledning av prop. 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:167 Driftsformer för universitetssjukhus. Motivering Ingen i svensk sjukvårdspolitik har föreslagit


Utskottsberedning: 2016/17:SoU21

Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3716 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, L) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L)

Motion till riksdagen 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) med anledning av prop. 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:166 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad


Utskottsberedning: 2016/17:SoU22

Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (docx, 62 kB) Motion 2016/17:3715 av Emma Henriksson m.fl. (KD, C, M, L) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera högkvalitativ framför lågkvalitativ arbetskraftsinvandring


Utskottsberedning: 2016/17:SfU22

Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta ytterligare åtgärder för att utveckla


Utskottsberedning: 2016/17:SfU22

Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3717 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (docx, 66 kB) Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagen om ansvar för etableringsinsatser


Utskottsberedning: AU

Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (docx, 64 kB) Motion 2016/17:3714 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) (pdf, 78 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :34 DATUM 2017-04-20 TID 09:00–09:25 10:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

2017-04-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 37 DATUM 2017-04-20 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:36. § 2 Folkhälsofrågor (SoU 7 ) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-04-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 29 DATUM 2017-04-20 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen

2017-04-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 32 DATUM 2017-04-20 TID 10.00 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:30 och 31. § 2 Ändring i lagen om kontroll av

2017-04-20

Kulturutskottets protokoll 2016/17:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 26 DATUM Torsdagen den 20 april 2017 TID Kl. 09.30–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017. § 2 Information från Sveriges Hembygdsförbund Andre

2017-04-20

Justitieutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 23 DATUM 2017-04-20 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:22. § 2 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14) Utskottet

2017-04-20

Finansutskottets protokoll 2016/17:39

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 39 Datum 2017-04-20 Tid Kl. 10.30-11.25 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner Cecilia Skingsley, vice riksbankschef och Erik Thedeén, Generaldirektör Finansinspektionen

2017-04-20