Dokument & lagar (230 172 träffar)

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L)

Motion till riksdagen 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. V, S, M, C, KD, L Dawit Issak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit

2018-11-21

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:665 av Jonas Eriksson MP Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om rimlig tid för att återuppföra bostadshus efter brand innan Skatteverket tar ställning till eventuell

2018-11-21

Motion 2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:664 av Emma Hult (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:664 av Emma Hult MP Avgiftsfria studier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av en avgiftsfri utbildning för alla och tillkännager detta för regeringen. Motivering Bakgrund Vid terminsstart 2011 infördes studieavgifter för de studenter

2018-11-21

Motion 2018/19:664 av Emma Hult (MP) (docx, 87 kB) Motion 2018/19:664 av Emma Hult (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:663 av Lorentz Tovatt MP Främja lokala företagslotsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nationellt främja lokala företagslotsar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver öka småföretagandet och minska segregationen.

2018-11-21

Motion 2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:662 av Lorentz Tovatt MP Förenkla myndighetskontakten för företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla system för enklare myndighetskontakter för företag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regelkrångel, inte minst

2018-11-21

Motion 2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 85 kB) Motion 2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 67 kB)

Motion 2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:661 av Lorentz Tovatt MP Sänk kravet på aktiekapital Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att sänka kravet på aktiekapital till 25 000 kronor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige behöver entreprenörer och företag som

2018-11-21

Motion 2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP) (docx, 82 kB) Motion 2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:660 av Rasmus Ling MP Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av de försäkringar som finns är obligatoriska. Den

2018-11-21

Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:659 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2018/19:659 av Rasmus Ling MP Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många av dem som

2018-11-21

Motion 2018/19:659 av Rasmus Ling (MP) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:659 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 71 kB)

Motion 2018/19:658 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:658 av Betty Malmberg M Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att införa ett generellt undantag för lokaliseringsprincipen då det gäller bredbandsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.

2018-11-21

Motion 2018/19:658 av Betty Malmberg (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:658 av Betty Malmberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard M Skärpta straff för drograttfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att närmare låta påverkansgraden inverka på rubricering och påföljd vid drograttfylleri och tillkännager detta

2018-11-21

Motion 2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:656 av Betty Malmberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:656 av Betty Malmberg M Kunskapsstudie angående brott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Brå ska få i uppdrag att genomföra en studie om hur den registrerade brottsligheten ser ut fördelat på personer födda i Sverige och i utlandet,

2018-11-21

Motion 2018/19:656 av Betty Malmberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:656 av Betty Malmberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. SD Samiska språk- och utbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att utveckla forskningscentret Vaartoe/Cesam, och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum

2018-11-21

Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. SD Punktskriftens ställning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändringar i språklagen så att även punktskrift omfattas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan 2009 har vi i Sverige en särskild

2018-11-21

Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 80 kB)

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige bör utredas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den djupaste roten till den svenska

2018-11-21

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en nationell handlingsplan för skydd av kyrkor som tas ur bruk och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig

2018-11-21

Motion 2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. SD Kyrkohistoriskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-21

Motion 2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. SD Kulturmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kulturell planering och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samordning mellan myndigheter och tillkännager

2018-11-21

Motion 2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. SD Immateriellt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att stärka Institutet för språk och folkminnens arbete med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet och

2018-11-21

Motion 2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 83 kB)

Motion 2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå SD Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att inköpspriset för permanentbostad vid försäljning bör

2018-11-21

Motion 2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. SD Folkbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet till likvärdiga betyg för de som studerar på allmän kurs på folkhögskola och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det

2018-11-21

Motion 2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 86 kB)