Dokument & lagar (239 924 träffar)

Utskottsmöte 2018/19:9 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2018/19:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:9 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-30 1. Information från Universitetskanslerämbetet Generaldirektör Anders Söderholm och avdelningschef för analysavdelningen Annika Pontén 2. Presentation av Riksrevisionens granskningsrapport

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information från Statskontoret Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren, enhetschef Erik Nyberg, utredarna Andreas Hagström och Karl Nilsson samt projektledare Erik Cederberg från

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:10 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2018/19:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:10 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar SfU10 Justering Prop. 2017/18:284 och motioner Föredragande: SB 3. Uppföljning

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2018/19:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 4-27 1. Justering av protokoll 2. Allmänna rådet GAC den 30 november 2018 Information Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet. 3. Anmälan av inkomna EU-dokument Föredragande:

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:8 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2018/19:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:8 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Civilskyddsmekanismen Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet COM2017 772 2. Nästa sammanträde Torsdagen den 22 november 2018 kl. 10.00 Bilagor

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden FiU18 Fortsatt beredning Prop. 2018/19:4. Tidigare behandlad 13/11

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:6 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2018/19:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:6 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen 1 Kommissionens förslag till direktiv om grupptalan för att skydda konsumenternas

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:12 Tisdag 2018-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2018/19:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:12 Datum och tid: 2018-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Justering av protokoll 2. Förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten Överläggning Statsrådet Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet 3.

2018-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2018/19:7 Tisdag 2018-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2018/19:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:7 Datum och tid: 2018-11-20 09:00 Plats: Hotel Skeppsholmen Gröna gången 1, Stockholm 1. Kl. 09:00 Nordiska Afrikainstitutet Information Direktör Iina Soiri, Nordiska Afrikainstitutet 2. Kl. 09:30 Stockholm International Peace Research

2018-11-20 09:00:00

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:545 av Christina Östberg SD Läkares förskrivningsrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för läkares förskrivningsrätt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag har läkare förskrivningsrätt för mediciner

2018-11-19

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:544 av Christina Östberg SD Beslagta tobak från minderårig Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tobakslagen så att polisen kan beslagta tobak om den innehas av en minderårig och tillkännager detta för regeringen. Motivering Trots

2018-11-19

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:543 av Christina Östberg SD Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kartläggning av alla dödfödda och spädbarn

2018-11-19

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:542 av Clara Aranda SD Strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga och tillkännager

2018-11-19

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:541 av Clara Aranda SD Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omedelbart göra en översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt

2018-11-19

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:540 av Eric Westroth SD Välfärdspengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att begränsa användningen av medel från välfärdssystemet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år betalas det ut medel från

2018-11-19

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:539 av Angelica Lundberg SD Lämplighetspröva äldre förare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämplighetspröva äldre förare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Även om yngre förare står för en stor del av olyckorna så bidrar

2018-11-19

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt SD Ändra reglerna kring betalningsanmärkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra regelverket kring betalningsanmärkning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag är reglerna hårda

2018-11-19

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt SD Prostatacancerbehandling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt utreda möjligheterna att införa radioisotopbehandling även i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Prostatacancer

2018-11-19

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:536 av Markus Wiechel SD Pressetik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett nytt medieetiskt system och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheten för personer

2018-11-19

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:535 av Markus Wiechel SD En levande och välmående skärgård Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att uppmuntra bottentvätt och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

2018-11-19

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 81 kB)