Dokument & lagar (9 587 träffar)

Proposition 2016/17:1

Skatt, tull och 3 exekution PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 3 Förslag till statens budget för 2017 Skatt, tull och exekution Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 610 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d3 Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 Förslag till statens budget för 2017 Samhällsekonomi och finansförvaltning Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 6 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2304 kB)

Proposition 2016/17:1

Avgiften till 27 Europeiska unionen P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 7 Förslag till statens budget för 2017 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 244 kB)

Proposition 2016/17:1

Statsskuldsräntor 26 m.m. P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 6 Förslag till statens budget för 2017 Statsskuldsräntor m.m. Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 415 kB)

Proposition 2016/17:1

Allmänna bidrag till 25 kommuner PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 25 Förslag till statens budget för 2017 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 620 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d26 Näringsliv 24 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 24 Förslag till statens budget för 2017 Näringsliv Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 6 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1847 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d25 Areella näringar, 23 landsbygd och livsmedel PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 23 Förslag till statens budget för 2017 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1439 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d24 Kommunikationer 22 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 22 Förslag till statens budget för 2017 Kommunikationer Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1626 kB)

Proposition 2016/17:1

Energi 21 P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 1 Förslag till statens budget för 2017 Energi Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning .............................................................................................................. 7 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1050 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d22 Allmän miljö- och 20 naturvård P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 2 0 Förslag till statens budget för 2017 Allmän miljö- och naturvård Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1528 kB)

Proposition 2016/17:1

Regional tillväxt 19 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 19 Förslag till statens budget för 2017 Regional tillväxt Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning .............................................................................................................. 6 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 676 kB)

Proposition 2016/17:1

Jämställdhet och 13 nyanlända invandrares etablering P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 1 3 Förslag till statens budget för 2017 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1094 kB)

Proposition 2016/17:1

Ekonomisk trygghet 12 för familjer och barn PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 12 Förslag till statens budget för 2017 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 641 kB)

Proposition 2016/17:1

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget PROP. 2016/17:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATENS BUDGET Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ................................................ 7 1.1 Omfattning................................................................................................... 7 1.2 Ålderspensionssystemet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 433 kB)

Proposition 2016/17:1

Ekonomisk trygghet 11 vid ålderdom PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 11 Förslag till statens budget för 2017 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 494 kB)

Proposition 2016/17:1

Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och funktionsnedsättning PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 Förslag till statens budget för 2017 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 794 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d10 Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 Förslag till statens budget för 2017 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 7 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2063 kB)

Proposition 2016/17:1

Samhällsplanering, 18 bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 18 Förslag till statens budget för 2017 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 948 kB)

Proposition 2016/17:1

Rikets styrelse 1 P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 1 Förslag till statens budget för 2017 Rikets styrelse Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 7 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1105 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d19 Kultur, medier, 17 trossamfund och fritid PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 17 Förslag till statens budget för 2017 Kultur, medier, trossamfund och fritid Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 9 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2546 kB)