Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (9 668 träffar)

Proposition 2016/17:21

Regeringens proposition 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa Prop. lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 2016/17:21 utveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-10-26

Proposition 2016/17:21 (pdf, 746 kB)

Proposition 2016/17:17

Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Prop. asylprocedurdirektivet 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:SfU6
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-10-26

Proposition 2016/17:17 (pdf, 1612 kB)

Skrivelse 2016/17:12

Regeringens skrivelse 2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets Skr. ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och 2016/17:12 första halvåret 2016 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UU13 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-10-26

Skrivelse 2016/17:12 (pdf, 384 kB)

Skrivelse 2016/17:11


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2016-10-26

Proposition 2016/17:8

Regeringens proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen Prop. 2016/17:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:KrU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-26

Proposition 2016/17:8 (pdf, 397 kB)

Proposition 2016/17:18

Regeringens proposition 2016/17:18 Falska polisbilar Prop. 2016/17:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår en ny lag om skydd för vissa polisiära


Utskottsberedning: JuU
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-10-20

Proposition 2016/17:18 (pdf, 223 kB)

Proposition 2016/17:15

Regeringens proposition 2016/17:15 Ökad tillgänglighet till Prop. sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 september 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2016/17:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-10-26

Proposition 2016/17:15 (pdf, 350 kB)

Proposition 2016/17:14

Regeringens proposition 2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i Prop. mervärdesskattelagen 2016/17:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:14 (pdf, 369 kB)

Proposition 2016/17:13

Regeringens proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal Prop. 2016/17:13 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i ellagen


Utskottsberedning: 2016/17:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:13 (pdf, 467 kB)

Proposition 2016/17:7

Regeringens proposition 2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid Prop. fusion och fission 2016/17:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:7 (pdf, 280 kB)

Proposition 2016/17:4

Regeringens proposition 2016/17:4 Ett reformerat bilstöd Prop. 2016/17:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på ett reformerat bilstöd


Utskottsberedning: 2016/17:SoU3
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:4 (pdf, 792 kB)

Proposition 2016/17:3

Regeringens proposition 2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om europeiska långsiktiga 2016/17:3 investeringsfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:FiU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-12

Proposition 2016/17:3 (pdf, 1582 kB)

Proposition 2016/17:16

Regeringens proposition 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris Prop. 2016/17:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 september 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Klimatavtalet från Paris,


Utskottsberedning: 2016/17:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-26

Proposition 2016/17:16 (pdf, 363 kB)

Proposition 2016/17:6

Regeringens proposition 2016/17:6 Kompletteringar till EU:s förordning om Prop. europeiska politiska partier och europeiska 2016/17:6 politiska stiftelser Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:KU8
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:6 (pdf, 723 kB)

Proposition 2016/17:5

Regeringens proposition 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom Prop. komvux 2016/17:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2016/17:UbU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:5 (pdf, 532 kB)

Proposition 2016/17:2

Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringens proposition 2016/17:2 Höständringsbudget för 2016 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU11
Riksdagsbeslut (15 förslag): , 15 bifall,
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:2 (pdf, 557 kB)

Proposition 2016/17:1

Migration 8 PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 8 Förslag till statens budget för 2017 Migration Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning .............................................................................................................. 5 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 599 kB)

Proposition 2016/17:1

Internationellt 7 bistånd P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 7 Förslag till statens budget för 2017 Internationellt bistånd Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 4 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 970 kB)

Proposition 2016/17:1

Försvar och 6 samhällets krisberedskap P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 6 Förslag till statens budget för 2017 Försvar och samhällets krisberedskap Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1388 kB)

Proposition 2016/17:1

Internationell 5 samverkan P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 5 Förslag till statens budget för 2017 Internationell samverkan Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 595 kB)