Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (9 668 träffar)

Proposition 2016/17:1

Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och funktionsnedsättning PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 10 Förslag till statens budget för 2017 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 5 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 794 kB)

Proposition 2016/17:1

prop 2016/17 1 d10 Hälsovård, sjukvård 9 och social omsorg PROP. 2016/17:1 UTGIFTSOMRÅDE 9 Förslag till statens budget för 2017 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 7 Diagramförteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 2063 kB)

Proposition 2016/17:1

Budgetpropositionen för 2017 Regeringens proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 Förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2017. Stockholm


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:CU1 2016/17:FiU1 2016/17:FiU1,2016/17:FiU1 2016/17:FiU1,2016/17:FiU1,2016/17:FiU1 2016/17:FiU2 2016/17:FiU3 2016/17:FiU4 2016/17:FiU5 2016/17:FöU1 2016/17:JuU1 2016/17:KrU1 2016/17:KU1 2016/17:MJU1 2016/17:MJU2 2016/17:NU1 2016/17:NU2 2016/17:NU3 2016/17:SfU1 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:SkU1 2016/17:SoU1 2016/17:TU1 2016/17:UbU1 2016/17:UbU2 2016/17:UU1 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (184 förslag): 1 avslag, 181 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:1 (pdf, 8912 kB)

Proposition 2016/17:1

Rikets styrelse 1 P R O P . 2 0 16 / 1 7: 1 U T G I F TS O M R Å D E 1 Förslag till statens budget för 2017 Rikets styrelse Innehållsförteckning Tabellförteckning ................................................................................................................... 7 Diagramförteckning .............................................................................................................. 9 1 Förslag


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 1105 kB)

Proposition 2016/17:1

Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget PROP. 2016/17:1 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET VID SIDAN AV STATENS BUDGET Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Innehållsförteckning 1 Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget ................................................ 7 1.1 Omfattning................................................................................................... 7 1.2 Ålderspensionssystemet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2016/17:1 (pdf, 433 kB)

Proposition 2016/17:9

Regeringens proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag Prop. 2016/17:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 september 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2016/17:NU6
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-30

Proposition 2016/17:9 (pdf, 3550 kB)

Proposition 2015/16:200

Regeringens proposition 2015/16:200 En utvidgad skyldighet att anmäla Prop. växtskadegörare 2015/16:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 2016 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Som en följd


Utskottsberedning: 2016/17:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-28

Proposition 2015/16:200 (pdf, 288 kB)

Proposition 2015/16:198

Regeringens proposition 2015/16:198 En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap Prop. 2015/16:198 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 augusti 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition


Utskottsberedning: 2016/17:UbU5
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-28

Proposition 2015/16:198 (pdf, 500 kB)

Proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringens proposition 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Prop. 2015/16:197 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:CU5
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-28

Proposition 2015/16:197 (pdf, 3249 kB)

Proposition 2015/16:199

Regeringens proposition 2015/16:199 Vildsvin och viltskador Prop. 2015/16:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås att det i jaktlagen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-28

Proposition 2015/16:199 (pdf, 239 kB)

Proposition 2015/16:195

Nytt regelverk om upphandling Regeringens proposition 2015/16:195 Nytt regelverk om upphandling Prop. 2015/16:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:FiU7
Riksdagsbeslut (17 förslag): , 14 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:195 (pdf, 3406 kB)

Skrivelse 2015/16:190

Regeringens skrivelse 2015/16:190 Redovisning av fördelning av medel från Skr. Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015 2015/16:190 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2016/17:SoU2 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:190 (pdf, 632 kB)

Skrivelse 2015/16:192

Regeringens skrivelse 2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn Skr. mot människohandel, exploatering och sexuella 2015/16:192 övergrepp Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 juni 2016 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU5 Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:192 (pdf, 285 kB)

Skrivelse 2015/16:102

Regeringens skrivelse 2015/16:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2015/16:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig


Utskottsberedning: 2016/17:FiU8 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:102 (pdf, 953 kB)

Proposition 2015/16:194

Regeringens proposition 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell Prop. järnvägstrafik 2015/16:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den internationella


Utskottsberedning: 2016/17:CU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:194 (pdf, 793 kB)

Proposition 2015/16:193

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Regeringens proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet Prop. och mångfaldspolicy 2015/16:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:CU2
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:193 (pdf, 1886 kB)

Proposition 2015/16:191

Regeringens proposition 2015/16:191 Särskilda bestämmelser om undantag från Prop. trängselskatt för Backaområdet i Göteborg 2015/16:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:SkU5
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:191 (pdf, 1592 kB)

Proposition 2015/16:189

Regeringens proposition 2015:16/189 Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens Prop. förläggning vid transporter på inre vattenvägar 2015:16/189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:189 (pdf, 1269 kB)

Proposition 2015/16:180

Regeringens proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny lag om


Utskottsberedning: 2016/17:CU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:180 (pdf, 1261 kB)

Skrivelse 2015/16:179

Regeringens skrivelse 2015/16:179 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. redovisning i budgetpropositionen för 2016 2015/16:179 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:179 (pdf, 1990 kB)