Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (9 668 träffar)

Skrivelse 2015/16:140

2016 års redogörelse för bolag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för bolag med statligt Skr. ägande 2015/16:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:140 (pdf, 4067 kB)

Proposition 2015/16:181

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Regeringens proposition 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt Prop. 2015/16:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2016 Stefan Löfven Ann Linde (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll De


Utskottsberedning: 2016/17:NU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:181 (pdf, 3214 kB)

Skrivelse 2015/16:188

Regeringens skrivelse 2015/16:188 Riksrevisionens rapport om Säkerhets- Skr. och integritetsskyddsnämndens tillsyn 2015/16:188 över brottsbekämpande myndigheter Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2016/17:JuU3 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:188 (pdf, 1846 kB)

Proposition 2015/16:187

Regeringens proposition 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv Prop. 2015/16:187 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Inom EU pågår ett arbete med att stärka


Utskottsberedning: 2016/17:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:187 (pdf, 842 kB)

Proposition 2015/16:186

Regeringens proposition 2015/16:186 Gemensamma standarder vid utbyggnad av Prop. infrastrukturen för alternativa drivmedel 2015/16:186 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2016 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:TU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:186 (pdf, 1323 kB)

Skrivelse 2015/16:183

Regeringens skrivelse 2015/16:183 Återkallelse av skrivelsen Meddelande om Skr. kommande förslag om ändring i reglerna om 2015/16:183 uttag i näringsverksamhet (skr. 2014/15:35) Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) 1 Skr.


Utskottsberedning: Sista motionsdag: 2016-06-15

Skrivelse 2015/16:183 (pdf, 72 kB)

Proposition 2015/16:172

Regeringens proposition 2015/16:172 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan Prop. 2015/16:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2016/17:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:172 (pdf, 968 kB)

Proposition 2015/16:171

Regeringens proposition 2015/16:171 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien Prop. 2015/16:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:171 (pdf, 998 kB)

Skrivelse 2015/16:182

Regeringens skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 2015/16:182 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Under 2015 har ett unikt ramverk


Utskottsberedning: 2016/17:UU5 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Skrivelse 2015/16:182 (pdf, 522 kB)

Proposition 2015/16:184

Regeringens proposition 2015/16:184 Fler elever i fler skolor Prop. 2015/16:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:UbU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-06-13

Proposition 2015/16:184 (pdf, 422 kB)

Proposition 2015/16:185

Regeringens proposition 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk Prop. 2015/16:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att drivmedelslagen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-06-10

Proposition 2015/16:185 (pdf, 246 kB)

Proposition 2015/16:176

Regeringens proposition 2015/16:176 Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län Prop. 2015/16:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt lagen (2010:630) om regionalt


Utskottsberedning: 2016/17:KU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-06-10

Proposition 2015/16:176 (pdf, 202 kB)

Proposition 2015/16:170

En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Regeringens proposition 2015/16:170 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V) Prop. 2015/16:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:FiU12
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Sista motionsdag: 2016-06-09

Proposition 2015/16:170 (pdf, 1807 kB)

Skrivelse 2015/16:130

Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet Skr. t.o.m. 2015 2015/16:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Per Bolund (Finansdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2016/17:FiU6 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-06-09

Skrivelse 2015/16:130 (pdf, 8152 kB)

Proposition 2015/16:178

Regeringens proposition 2015/16:178 En samlad torvprövning Prop. 2015/16:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att energitorvtäkter


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-06-09

Proposition 2015/16:178 (pdf, 377 kB)

Proposition 2015/16:175

Regeringens proposition 2015/16:175 Unionstullkodexen och elektroniskt Prop. uppgiftslämnande 2015/16:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2016/17:SkU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Sista motionsdag: 2016-06-08

Proposition 2015/16:175 (pdf, 749 kB)

Proposition 2015/16:127

Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Regeringens proposition 2015/16:127 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem Prop. 2015/16:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2016 Margot Wallström Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:SkU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-06-08

Proposition 2015/16:127 (pdf, 1016 kB)

Proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad Prop. bestämmelse i inhämtningslagen 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Inhämtningslagen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-06-02

Proposition 2015/16:177 (pdf, 179 kB)

Skrivelse 2015/16:169

Regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag Skr. 2015/16:169 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö- och energidepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Miljöpolitiken syftar till att klara de nationella miljökvalitetsmålen.


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-05-25

Skrivelse 2015/16:169 (pdf, 499 kB)

Proposition 2015/16:168

Regeringens proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Prop. Konsumentombudsmannen 2015/16:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-05-25

Proposition 2015/16:168 (pdf, 428 kB)