Dokument & lagar (9 587 träffar)

Skrivelse 2015/16:104

Regeringens skrivelse 2015/16:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 2011–2015 2015/16:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. den 21 april 2016 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU37 Sista motionsdag: 2016-05-11

Skrivelse 2015/16:104 (pdf, 3414 kB)

Proposition 2015/16:166

Regeringens proposition 2015/16:166 Avfallshierarkin Prop. 2015/16:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 april 2016 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2015/16:MJU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , 8 bifall,
Sista motionsdag: 2016-05-09

Proposition 2015/16:166 (pdf, 773 kB)

Skrivelse 2015/16:145

Regeringens skrivelse 2015/16:145 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden, Världsbanksgruppen samt de 2015/16:145 regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Per


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Sista motionsdag: 2016-05-06

Skrivelse 2015/16:145 (pdf, 686 kB)

Proposition 2015/16:148

Regeringens proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll EU:s kvarstadsförordning antogs den 15 maj


Utskottsberedning: 2015/16:CU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2016-05-06

Proposition 2015/16:148 (pdf, 1670 kB)

Skrivelse 2015/16:165

Regeringens skrivelse 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker Skr. för staten i fråga om gruvavfall 2015/16:165 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:MJU23 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-05-02

Skrivelse 2015/16:165 (pdf, 2563 kB)

Skrivelse 2015/16:164

Regeringens skrivelse 2015/16:164 Riksrevisionens rapport om it-relaterad Skr. brottslighet 2015/16:164 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:JuU27 Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-05-02

Skrivelse 2015/16:164 (pdf, 1063 kB)

Skrivelse 2015/16:154

Regeringens skrivelse 2015/16:154 Riksrevisionens rapport om regional Skr. anpassning av arbetsmarknadsutbildning 2015/16:154 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2016/17:AU3 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-05-02

Skrivelse 2015/16:154 (pdf, 2338 kB)

Skrivelse 2015/16:101

Årsredovisning för staten 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 Regeringens skrivelse 2015/16:101 Årsredovisning för staten 2015 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2016-04-28

Skrivelse 2015/16:101 (pdf, 2079 kB)

Proposition 2015/16:100

2016 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 april 2016 Stefan Löfven Magdalena


Utskottsberedning: 2015/16:FiU20 2015/16:KU23
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-05-02

Proposition 2015/16:100 (pdf, 3440 kB)

Proposition 2015/16:99

Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 Regeringens proposition 2015/16:99 Vårändringsbudget för 2016 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU21
Riksdagsbeslut (41 förslag): , 41 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-05-02

Proposition 2015/16:99 (pdf, 1300 kB)

Skrivelse 2015/16:98

Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringens skrivelse 2015/16:98 Redovisning av skatteutgifter 2016 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:SkU25 Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-04-28

Skrivelse 2015/16:98 (pdf, 392 kB)

Proposition 2015/16:161

Regeringens proposition 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska Prop. resurser 2015/16:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:MJU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-04-28

Proposition 2015/16:161 (pdf, 778 kB)

Proposition 2015/16:160

Regeringens proposition 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Prop. 2015/16:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-04-27

Proposition 2015/16:160 (pdf, 781 kB)

Proposition 2015/16:158

Regeringens proposition 2015/16:158 Genomförande av det nya direktivet om marin Prop. utrustning 2015/16:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Mehmet Kaplan (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:TU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-04-27

Proposition 2015/16:158 (pdf, 2383 kB)

Proposition 2015/16:157

Regeringens proposition 2015/16:157 Elektroniskt kungörande av författningar Prop. 2015/16:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfvén Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att lagar och


Utskottsberedning: 2015/16:KU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-04-27

Proposition 2015/16:157 (pdf, 444 kB)

Proposition 2015/16:163

Regeringens proposition 2015/16:163 Elsäkerhet Prop. 2015/16:163 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en elsäkerhetslag där nya bestämmelser


Utskottsberedning: 2015/16:FöU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-04-22

Proposition 2015/16:163 (pdf, 487 kB)

Proposition 2015/16:162

Revisorer och revision Regeringens proposition 2015/16:162 Revisorer och revision Prop. 2015/16:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar


Utskottsberedning: 2015/16:CU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-04-22

Proposition 2015/16:162 (pdf, 5350 kB)

Proposition 2015/16:159

Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Regeringens proposition 2015/16:159 Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet Prop. 2015/16:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Per Bolund Agneta Bergqvist (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2015/16:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-04-21

Proposition 2015/16:159 (pdf, 629 kB)

Proposition 2015/16:156

Regeringens proposition 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Prop. Europeiska unionens statsstödsregler 2015/16:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2015/16:NU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-04-21

Proposition 2015/16:156 (pdf, 164 kB)

Proposition 2015/16:143

Läkemedel för särskilda behov Regeringens proposition 2015/16:143 Läkemedel för särskilda behov Prop. 2015/16:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2016 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2015/16:SoU15
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Sista motionsdag: 2016-04-15

Proposition 2015/16:143 (pdf, 1043 kB)