Dokument & lagar (258 träffar)

Proposition 1992/93:257

Regeringens proposition 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993.


Utskottsberedning: -1992/93:NU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:257 (pdf, 13017 kB)

Proposition 1992/93:253

Regeringens proposition 1992/93:253 om import av och partihandel med starköl Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt Westerberg Propositionens


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:253 (pdf, 1402 kB)

Skrivelse 1992/93:201

Regeringens skrivelse 1992/93:201 med redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1991/92 Regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: 1992/93:SoU27

Skrivelse 1992/93:201 (pdf, 2601 kB)

Skrivelse 1992/93:251

Regeringens skrivelse 1992/93:251 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen lämnar enligt bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 6 maj 1993 en redogörelse till riksdagen för vidtagna åtgärder


Utskottsberedning: 1992/93:NU37 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1992/93:251 (pdf, 469 kB)

Proposition 1992/93:234

Regeringens proposition 1992/93:234 Stockholms tingsrätts sammansättning i konkurrensrättsliga mål och ärenden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Chefen för Näringsdepartementet har varit föredragande


Utskottsberedning: -1992/93:NU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:234 (pdf, 944 kB)

Proposition 1992/93:197

Regeringens proposition 1992/93:197 om ändring i lagen (1972:119) om fast- ställande av könstillhörighet i vissa fall, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:197 (pdf, 785 kB)

Proposition 1992/93:231

Regeringens proposition 1992/93:231 om högskolor i stiftelseform - mångfald för kvalitet Prop. 1992/93:231 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoll den 1 april 1993


Utskottsberedning: ----1992/93:UbU18
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:231 (pdf, 2568 kB)

Proposition 1992/93:217

Regeringens proposition 1992/93:217 om ändring i den s.k. sexmånadersregeln för sjömän Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren


Utskottsberedning: -1992/93:SkU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:217 (pdf, 309 kB)

Proposition 1992/93:208

Regeringens proposition 1992/93:208 om vissa tullfrågor avseende ADB-hantering Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens


Utskottsberedning: -1992/93:SkU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:208 (pdf, 1002 kB)

Proposition 1992/93:192

Regeringens proposition 1992/93:192 om sänkt dieseloljeskatt, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1992/93:SkU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:192 (pdf, 348 kB)

Proposition 1992/93:175

Regeringens proposition 1992/93:175 om medicintekniska produkter m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: -1992/93:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:175 (pdf, 4415 kB)

Proposition 1992/93:242

Regeringens proposition 1992/93:242 om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: -1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:242 (pdf, 1169 kB)

Proposition 1992/93:239

Regeringens proposition 1992/93:239 om ombildning av Statens provningsanstalt till aktiebolag, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit


Utskottsberedning: -------1992/93:NU32
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:239 (pdf, 884 kB)

Proposition 1992/93:238

Regeringens proposition 1992/93:238 om ändringar i minerallagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit föredragande vid


Utskottsberedning: -1992/93:NU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1992/93:238 (pdf, 1675 kB)

Proposition 1992/93:222

Regeringens proposition 1992/93:222 om ändringar i svensk försäkringsavtalsrätt med anledning av EES-avtalet Prop. 1992/93:222 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits


Utskottsberedning: -1992/93:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:222 (pdf, 3517 kB)

Proposition 1992/93:218

Regeringens proposition 1992/93:218 om avreglering av arbetsförmedlingsmonopolet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1992/93:AU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:218 (pdf, 2018 kB)

Proposition 1992/93:216

Regeringens proposition 1992/93:216 om prövningstillstånd i hovrätt och in- stansordningen i utsökningsmål Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade


Utskottsberedning: -1992/93:JuU34
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:216 (pdf, 5360 kB)

Proposition 1992/93:213

Regeringens proposition 1992/93:213 om delegering av arbetsuppgifter till kanslipersonal vid domstol Prop. 1992/93:213 Regeringen föreslår riksdagen att anta de


Utskottsberedning: -1992/93:JuU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:213 (pdf, 1324 kB)

Proposition 1992/93:206

Regeringens proposition 1992/93:206 om ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder, Allmänna pensionsfonden m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1992/93:NU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:206 (pdf, 5504 kB)

Proposition 1992/93:198

Regeringens proposition 1992/93:198 om indrivning av statliga fordringar m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:198 (pdf, 7035 kB)