Dokument & lagar (231 träffar)

Proposition 1994/95:231

ÅTERKALLAD GENOM SKRIVELSE 1995/96:114 Regeringens proposition 1994/95:231 Allmän fiskevårdsavgift m.m. Prop. 1994/95:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens

Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:231 (pdf, 2464 kB)

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg (Miljödepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:230 (pdf, 8526 kB)

Proposition 1994/95:229

Regeringens proposition 1994/95:229 Vissa avräkningsfrågor vid personskadeersättning Prop. 1994/95:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:229 (pdf, 1453 kB)

Proposition 1994/95:228

Regeringens proposition 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Prop. 1994/95:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Sten Heckscher (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Mästarbrev


Utskottsberedning: -1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:228 (pdf, 1260 kB)

Proposition 1994/95:227

Regeringens proposition 1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Prop. 1994/95:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:JuU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:227 (pdf, 1732 kB)

Proposition 1994/95:226

Regeringens proposition 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog (Civildepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1995/96:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:226 (pdf, 2078 kB)

Skrivelse 1994/95:225

Regeringens skrivelse 1994/95:225 Förmåner för statssekreterare vid regeringsskiften Skr. 1994/95:225 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 juni 1995 Ingvar Carlsson Jan Nygren (Statsrådsberedningen) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1995/96:KU3

Skrivelse 1994/95:225 (pdf, 293 kB)

Proposition 1994/95:224

Regeringens proposition 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Prop. 1994/95:224 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet


Utskottsberedning: -1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:224 (pdf, 3544 kB)

Skrivelse 1994/95:223

Regeringens skrivelse 1994/95:223 Överföring av forskningsresurser från Försvarets forskningsanstalt till Militärhögskolan, m.m. Skr. 1994/95:223 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson


Utskottsberedning: 1994/95:FöU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:223 (pdf, 101 kB)

Proposition 1994/95:222

Regeringens proposition 1994/95:222 Ny ellagstiftning Prop. 1994/95:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --------1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:222 (pdf, 5913 kB)

Skrivelse 1994/95:221

Regeringens skrivelse 1994/95:221 Redogörelse för åtgärder som avser pensionsvillkoren för medföljande makar till UD-tjänstemän m.m. Skr. 1994/95:221 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Pierre Schori


Utskottsberedning: 1995/96:UU11

Skrivelse 1994/95:221 (pdf, 128 kB)

Skrivelse 1994/95:220

Skr. 1994/95:220 Regeringens skrivelse 1994/95:220 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1994/95:FiU19 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:220 (pdf, 4783 kB)

Proposition 1994/95:219

Prop. 1994/95:219 Regeringens proposition 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -------1994/95:BoU20
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:219 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1994/95:218

Regeringens proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Anders Sundström (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 33 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:218 (pdf, 2856 kB)

Skrivelse 1994/95:217

Regeringens skrivelse 1994/95:217 Samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten Skr. 1994/95:217 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 april 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1994/95:JuU25 Följdmotioner: 12

Skrivelse 1994/95:217 (pdf, 1840 kB)

Skrivelse 1994/95:215

Regeringens skrivelse 1994/95:215 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under år 1994 Skr. 1994/95:215 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Lena Hjelm-Wallén (Utrikesdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1995/96:UU9

Skrivelse 1994/95:215 (pdf, 1520 kB)

Proposition 1994/95:214

Regeringens proposition 1994/95:214 Konvention med stadga för Europaskolorna Prop. 1994/95:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:214 (pdf, 841 kB)

Proposition 1994/95:213

Prop. 1994/95:213 Regeringens proposition 1994/95:213 Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1994/95:SkU28 1994/95:SkU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:213 (pdf, 3418 kB)

Proposition 1994/95:212

Regeringens proposition 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet Prop. 1994/95:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson


Utskottsberedning: -1995/96:UbU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:212 (pdf, 1764 kB)

Proposition 1994/95:210

Prop. 1994/95:210 Regeringens proposition Godkännande av ett beslut av EU-rådet angående gemenskapens egna medel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1994/95:FiU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:210 (pdf, 782 kB)