Dokument & lagar (256 träffar)

Proposition 1995/96:232

Regeringens proposition 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. - mervärdesskatt och punktskatter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros


Utskottsberedning: --1996/97:SkU5 1996/97:SkU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:231

Regeringens proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1996/97:SkU20 1996/97:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:230

Regeringens proposition 1995/96:230 Vissa bestämmelser om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:SkU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:229

Regeringens proposition 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnads- arbete på bostadshus Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 maj 1996 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:227

Regeringens proposition 1995/96:227 Beskattning av sjömän Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1996/97:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:226

Regeringens proposition 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1995/96:225

Regeringens proposition 1995/96:225 Marknadsföring av kristallglas Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Leif Blomberg (Civildepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:224

Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Jörgen Andersson (Civildepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU4 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:223

Regeringens proposition 1995/96:223 Ändring i fiskelagen (1993:787) Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:JoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:222

Regeringens proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1996 Göran Persson Erik Åsbrink


Utskottsberedning: ----------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (56 förslag): , , 28 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 44

Proposition 1995/96:221

Regeringens proposition 1995/96:221 Militära skyddsområden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1996/97:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:220

Regeringens proposition 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:219

Regeringens proposition 1995/96:219 Ändringar i fartygssäkerhetslagen (1988:49) m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1996/97:TU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:218

Regeringens proposition 1995/96:218 Ändringar i postlagen (1993:1684) m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:217

Regeringens proposition 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:216

Regeringens proposition 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:215

Regeringens proposition 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:214

Regeringens proposition 1995/96:214 Förbättrad kapitalförsörjning Prop. 1995/96:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson


Utskottsberedning: -1996/97:NU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:213

Regeringens proposition 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink


Utskottsberedning: -1996/97:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6