Dokument & lagar (231 träffar)

Proposition 1997/98:189

Regeringens proposition 1997/98:189 Patientens ställning Prop. 1997/98:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:188

Regeringens proposition 1997/98:188 Vissa ändringar i marknadsföringslagen (1995:450) m.m. Prop. 1997/98:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 juni 1998 Göran Persson Lars Engqvist (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1997/98:LU29

Proposition 1997/98:183

Regeringens proposition 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. Prop. 1997/98:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:182

Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige Prop. 1997/98:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:181

Regeringens proposition 1997/98:181 Ökade möjligheter att ingripa mot vissa mc-klubbar, m.m. Prop. 1997/98:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:JuU25 1998/99:JuU7
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:180

Regeringens proposition 1997/98:180 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning Prop. 1997/98:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1997/98:AU14
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:179

Regeringens proposition 1997/98:179 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder Prop. 1997/98:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 1998 Carl Tham Margareta Winberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --------1997/98:AU14
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:178

Regeringens proposition 1997/98:178 Medborgarskap och identitet Prop. 1997/98:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:177

Regeringens proposition 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet Prop. 1997/98:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Lars Engqvist (Inrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---1997/98:AU14
Följdmotioner: 12

Skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det


Utskottsberedning: 1997/98:UbU20 Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:174

Regeringens proposition 1997/98:174 Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar Prop. 1997/98:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 1997/98:UU25
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:173

Regeringens proposition 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen Prop. 1997/98:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Pierre Schori (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:SfU15
Följdmotioner: 4

Skrivelse 1997/98:172

Regeringens skrivelse 1997/98:172 En narkotikapolitisk redogörelse Skr. 1997/98:172 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Målet för den svenska


Utskottsberedning: 1997/98:SoU26 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1997/98:171

Regeringens skrivelse 1997/98:171 Filmavtalet Skr. 1997/98:171 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för avtalet


Utskottsberedning: 1997/98:KrU18 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:170

Regeringens proposition 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 1997/98:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1997/98:FiU30

Proposition 1997/98:169

Regeringens proposition 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet Prop. 1997/98:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1997/98:UbU20
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:168

Regeringens proposition 1997/98:168 Godtrosförvärv Prop. 1997/98:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen anser att det inte


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:167

Regeringens proposition 1997/98:167 Ändringar i lagen (1993:599) om radiokommunikation, m.m. Prop. 1997/98:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ines Uusmann (Kommunikationsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1997/98:TU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:166

Regeringens proposition 1997/98:166 Ny associationsrätt för bankaktiebolag, m.m. Prop. 1997/98:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:165

Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet Prop. 1997/98:165 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Thomas Östros (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1997/98:AU14
Följdmotioner: 10