Dokument & lagar (19 träffar)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Skrivelse 2008/09:221

2008/09:221 2008/09:95 talet kreditgarantier.


Utskottsberedning: 2009/10:NU1 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:221 (pdf, 129 kB)

Proposition 2008/09:216

2008/09:216 koncern. (1997:857) följande uttagspunkter. dotterföretag. denna författningskommentaren. distributionssystem ska system. vakningsplan. system. ramarna integrerade koncernen. 2008 nätet elmarknadsdirektivets el. koncern. betala koncernförhållanden.


Utskottsberedning: 2009/10:NU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:216 (pdf, 428 kB)

Skrivelse 2008/09:206

2008/09:206 företagens regelförenklingsarbete. förenkling. s.21ff. tillväxthinder. regelverk? egna arbetstidregler. 2010. vardag. Näringsdepartementet. åtgärder. uppmärksammas. ordförandeskapet. perioden. regionala arbetet. ändamålsenligt x extern rapporteringsperioden.


Utskottsberedning: 2009/10:NU5

Skrivelse 2008/09:206 (pdf, 991 kB)

Proposition 2008/09:187

2008/09:187 tillämpningsområde. automatspel, näringsidkare, är Sverige. kommunikationsnät, gemenskapsrätten. gemensam författning. författning. utländska gemenskapernas tjänsteleverantör. identifieringsuppgifter, gemensamma lämnas registrerad. intressegemenskap, marknadsföringslagen.


Utskottsberedning: 2009/10:NU6
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:187 (pdf, 3385 kB)

Proposition 2008/09:174

2008/09:174 grupperingar. territoriellt gruppering. av upplösning. delägare, delägare, under direktören. tecknades. räkenskapsårets elektroniskt revisor i, revisor i, och 32006R1080) utveckling. kommunerna. programmen. uppgifter innefatta förordningen.


Utskottsberedning: 2008/09:NU22
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2008/09:174 (pdf, 540 kB)

Skrivelse 2008/09:167

2008/09:167 utveckla. systemet. städer. bygder. förbrukas. närområden. skrivelsen med bygderna. kommuner. ningar. regioner. Lissabonstrategin. sysselsättning: företagande. samhälle. kraft. avståndsoberoende. nationsgränser. regionala. hög landsbygdsutveckling.


Utskottsberedning: 2008/09:NU19 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:167 (pdf, 1296 kB)

Proposition 2008/09:163

internationellt. nu organisationer. energipolitiska exakta fullföljs. skattningen europeiska handel. biomassa. gasnät. ändamål. medlemsstater. energikällor. myndigheter. förts. försörjningsdirektivet. Östersjöregionen (BEMIP) medlemsstat. 11. eftersträvansvärd.


Utskottsberedning: 2008/09:NU25
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:163 (pdf, 2556 kB)

Proposition 2008/09:168

2008/09:168 ansvar. styckena. för elanvändare. elleverantör. ska tredje användare. skall leverantören fristens balansansvaret. tören styckena. anvisningen. tören stycket. emot ska tillämpar. tören ske. stycket. synsmyndigheten. synsmyndigheten.


Utskottsberedning: 2008/09:NU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:168 (pdf, 756 kB)

Proposition 2008/09:142

2008/09:142 direktivet) stamnätet. på på krishanteringssystemets direktivet. på bedömning. artikel bedömning. elnät. kvalitet. förbindelserna. rubriken tillämpligt kraftnät. till uppnås. bortkoppling. göras. tillgänglig vidta. bedömning. energiförsörjning.


Utskottsberedning: 2008/09:NU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:142 (pdf, 422 kB)

Proposition 2008/09:141

2008/09:141 på (1997:857) följande volt. en koncessionsgränser. linje. belägen. på samma samma belägen. samheten. verksamheten. ledningsnät nätkoncessionshavares nät. pröva perioden ramen. period. ledning. storlek kapitalbasen. samheten. tiva första


Utskottsberedning: 2008/09:NU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:141 (pdf, 1084 kB)

Proposition 2008/09:92

2008/09:92 elproduktion. lag. kat. skrifter lydelse, följande denna av denna tillsynsmyndigheten. lag. fikat. stycket. 15 elcertifikat. som eller avgörande. allmän elcertifikat förnybara vattenkraft. årsperiod. till yttrande. tagits yttrande.


Utskottsberedning: 2008/09:NU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:92 (pdf, 377 kB)

Proposition 2008/09:86

2008/09:86 genom Exportkreditnämnden. hemmamarknaden. kronor. finansieringsmöjligheter. Exportkreditnämnden. Exportkreditnämnden för senare beaktas. Exportkreditnämnden exportfinansiering. kronor. exportfinansiering


Utskottsberedning: 2008/09:NU12
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2008/09:86 (pdf, 148 kB)

Proposition 2008/09:67

Regeringens proposition 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG Prop. 2008/09:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 2008 Fredrik Reinfeldt – Beatrice Ask – (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2008/09:NU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:67 (docx, 710 kB) Proposition 2008/09:67 (pdf, 3243 kB)

Proposition 2008/09:57

2008/09:57 strömsanläggningar. begär avbrottet. åtgärderna. februari författningskommentaren. elektriska tion. installation. under 2009. om strömsförordningen. den dessa begär avbrottet. Ny begär avbrottet. Lindholm. enligt Tolgfors.


Utskottsberedning: 2008/09:NU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:57 (pdf, 233 kB)

Skrivelse 2008/09:34

2008/09:34 sysselsättning komponenter. välfärden välfärden. välfärden. arbetslinjen. elproduktion. Sverige kommissionen. att: frågor. och arbetsmarknadsetablering. arbetsmarknad. procent tillväxten. procent Lissabonstrategin. Europeiska svensk ekonomiska välfärd


Utskottsberedning: 2008/09:NU13 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:34 (pdf, 1346 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:9

2008/09:9 kvotplikten. följande anges: företagets det eller eller inträdde. tillsynsmyndigheten. tillsynsmyndigheten. beräknas. fortsatt industri. 2 leras. hos hos uppfylls, gifter leras. elektroniskt. allmän kommentaren. tagets industrins myndigheten.


Utskottsberedning: 2008/09:NU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:9 (pdf, 479 kB)