Dokument & lagar (160 träffar)

Proposition 2002/03:98

Regeringens proposition 2002/03:98 Åtgärder för att främja byggande av mindre hyres- Prop. bostäder och studentbostäder 2002/03:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2003 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att främja


Utskottsberedning: 2002/03:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:98 (pdf, 160 kB)

Proposition 2002/03:33

Regeringens proposition 2002/03:33 Barns förmögenhet vid beräkning av bostadsbidrag Prop. 2002/03:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i


Utskottsberedning: 2002/03:BoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2002/03:33 (pdf, 45 kB)

Proposition 2002/03:27

Regeringens proposition 2002/03:27 Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen Prop. 2002/03:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 december 2002 Göran Persson Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att instansordningen för


Utskottsberedning: 2002/03:BoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2002/03:27 (pdf, 89 kB)

Proposition 2002/03:12

Olika bostadsrättsfrågor Regeringens proposition 2002/03:12 Olika bostadsrättsfrågor Prop. 2002/03:12 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2002/03:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:12 (pdf, 718 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2001/02:128

Regeringens proposition 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Prop. 2001/02:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2002 Lena Hjelm-Wallén Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö


Utskottsberedning: 2001/02:BoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:128 (pdf, 163 kB)

Proposition 2001/02:62

Kooperativ hyresrätt Regeringens proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt Prop. 2001/02:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om en


Utskottsberedning: 2001/02:BoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:62 (pdf, 804 kB)

Proposition 2001/02:58

Regeringens proposition 2001/02:58 Allmännyttiga bostadsföretag Prop. 2001/02:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny lag om allmännyttiga


Utskottsberedning: 2001/02:BoU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , ,
Följdmotioner: 10

Proposition 2001/02:58 (pdf, 373 kB)

Proposition 2001/02:41

Regeringens proposition 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra Prop. hyresrättsliga frågor 2001/02:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 6

Proposition 2001/02:41 (pdf, 436 kB)

Proposition 2001/02:4

En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Regeringens proposition 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet Prop. 2001/02:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2001 Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:NU2 2001/02:NU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): , ,
Följdmotioner: 23

Proposition 2001/02:4 (pdf, 873 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2001/02:9

Regeringens proposition 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2001/02:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en försöksverksamhet med 24-timmarsmyndig-


Utskottsberedning: 2001/02:BoU1 2001/02:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:9 (pdf, 262 kB)

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen,


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:48

Regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Prop. 2000/01:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:26

Regeringens proposition 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kommunernas bostadsförsörjnings-


Utskottsberedning: --2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:113

Regeringens proposition 1999/2000:113 Avveckling av ungdomsbosparreglerna Prop. 1999/2000:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen om ungdomsbosparande innehåller bestämmelser


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999. Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU8 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:122

Regeringens proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag Prop. 1998/99:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att nuvarande bestämmelser om indragning


Utskottsberedning: -1998/99:BoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8