Dokument & lagar (160 träffar)

Proposition 1990/91:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:144 om vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 21 mars 1991. På regeringens vägnar Odd Engström Ulf


Utskottsberedning: ------1990/91:BoU20
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:144 (pdf, 899 kB)

Proposition 1990/91:125

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Prop. 1990/91:125 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprofokollet den 21 mars 1991 for de åtgärder


Utskottsberedning: --------------------------1990/91:AU13 1990/91:AU23 1990/91:BoU20 1990/91:FiU31 1990/91:FiU32 1990/91:FiU36 1990/91:FöU11 1990/91:JuU30 1990/91:KrU19 1990/91:NU46 1990/91:SkU32 1990/91:SoU24 1990/91:TU32 1990/91:UbU20 1990/91:UU20
Riksdagsbeslut (52 förslag): , , 26 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1990/91:125 (pdf, 1053 kB)

Proposition 1990/91:110

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:110 om bostadsbidrag för år 1992 Regeringen föreslär riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson Ulf Lönnqvist Propositionens


Utskottsberedning: -1990/91:BoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1990/91:110 (pdf, 620 kB)

Proposition 1990/91:109

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:109 om avgifter vid kommunal bostadsförmedling Prop. 1990/91:109 Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: -1990/91:BoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1990/91:109 (pdf, 174 kB)

Proposition 1990/91:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 Prop. 1990/91:100 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 20 december 1990 för de åtgärder och de ändamål


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990/91:AU11 1990/91:AU12 1990/91:AU13 1990/91:AU17 1990/91:AU18 1990/91:AU19 1990/91:BoU10 1990/91:BoU11 1990/91:BoU12 1990/91:BoU14 1990/91:BoU20 1990/91:FiU13 1990/91:FiU14 1990/91:FiU15 1990/91:FiU16 1990/91:FiU17 1990/91:FiU18 1990/91:FiU19 1990/91:FiU20 1990/91:FiU21 1990/91:FiU22 1990/91:FiU25 1990/91:FiU26 1990/91:FiU29 1990/91:FiU30 1990/91:FiU33 1990/91:FöU5 1990/91:FöU6 1990/91:JoU22 1990/91:JoU23 1990/91:JuU12 1990/91:JuU13 1990/91:JuU14 1990/91:JuU15 1990/91:JuU16 1990/91:JuU17 1990/91:JuU20 1990/91:JuU21 1990/91:JuU22 1990/91:JuU23 1990/91:JuU24 1990/91:JuU27 1990/91:JuU31 1990/91:KrU13 1990/91:KrU14 1990/91:KrU15 1990/91:KrU16 1990/91:KrU17 1990/91:KrU18 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU22 1990/91:KrU23 1990/91:KrU24 1990/91:KrU25 1990/91:KrU26 1990/91:KrU27 1990/91:KrU28 1990/91:KU25 1990/91:KU26 1990/91:KU27 1990/91:KU28 1990/91:KU29 1990/91:KU31 1990/91:KU46 1990/91:LU15 1990/91:LU17 1990/91:LU18 1990/91:LU22 1990/91:NU22 1990/91:NU23 1990/91:NU24 1990/91:NU25 1990/91:NU26 1990/91:NU28 1990/91:NU35 1990/91:NU40 1990/91:NU44 1990/91:SfU11 1990/91:SfU12 1990/91:SfU13 1990/91:SfU16 1990/91:SkU14 1990/91:SkU15 1990/91:SkU19 1990/91:SoU12 1990/91:SoU13 1990/91:SoU16 1990/91:TU11 1990/91:TU12 1990/91:TU13 1990/91:TU14 1990/91:TU15 1990/91:TU16 1990/91:TU17 1990/91:TU18 1990/91:TU19 1990/91:TU20 1990/91:TU21 1990/91:TU22 1990/91:TU23 1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:UbU10 1990/91:UbU11 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13 1990/91:UbU15 1990/91:UbU21 1990/91:UbU6 1990/91:UbU7 1990/91:UbU8 1990/91:UbU9 1990/91:UU14 1990/91:UU15 1991/92:KU12 1991/92:KU6
Riksdagsbeslut (1620 förslag): , , 815 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:100 (pdf, 104725 kB)

Proposition 1990/91:92

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 febmari 1991. Pä regeringens vägnar Ingvar Carbson Ulf Lönnqvist


Utskottsberedning: -1990/91:BoU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1990/91:92 (pdf, 19473 kB)

Proposition 1990/91:87

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt Prop. 1990/91:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för industridepartementet samt cheferna for kommunikations-jordbruks-


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------1990/91:AU13 1990/91:BoU14 1990/91:JoU25 1990/91:NU33 1990/91:NU35 1990/91:NU38 1990/91:TU24 1990/91:TU25 1990/91:TU26 1990/91:TU27 1990/91:TU28 1990/91:TU29 1990/91:UbU12 1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (167 förslag): , , 84 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 330

Proposition 1990/91:87 (pdf, 17019 kB)

Proposition 1990/91:61

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:61 om ändrade regler för bidrag till avhjälpande  Prop. av fukt- och mögelskador i småhus  1990/91:61 Regeringen föreslär riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoliet den 1 november


Utskottsberedning: -1990/91:BoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1990/91:61 (pdf, 207 kB)

Proposition 1990/91:34

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:34 om ny bostadsfinansiering, m.m. Prop. 1990/91:34 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som hai tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoffel den 4 oktober 1990. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson


Utskottsberedning: ----------------1990/91:BoU4
Riksdagsbeslut (32 förslag): , , 16 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1990/91:34 (pdf, 4743 kB)

Proposition 1990/91:27

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:27 om vissa lagstiftningsåtgärder till följd av beslutet om ny regional statlig förvaltning 1990/91:27 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 oktober 1990 för


Utskottsberedning: --1990/91:BoU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1990/91:27 (pdf, 947 kB)

Proposition 1990/91:25

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Prop. 1990/91:25 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 november 1990 for de åtgärder


Utskottsberedning: ---------------------------------------1990/91:AU15 1990/91:BoU7 1990/91:FiU8 1990/91:JoU19 1990/91:JuU9 1990/91:KrU9 1990/91:NU17 1990/91:SfU6 1990/91:SfU8 1990/91:TU10 1990/91:UbU3
Riksdagsbeslut (76 förslag): , , 39 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1990/91:25 (pdf, 2704 kB)

Proposition 1989/90:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:151 om fastighetsbildning för landsbygdens behov m.m. Prop. 1989/90:151 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 maj 1990. På regeringens vägnar Ingvar


Utskottsberedning: -1989/90:BoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1989/90:151 (pdf, 6038 kB)

Proposition 1989/90:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:144 om räntebidrag och bostadsbidrag för år 1991, m. m. Prop. 1989/90: 144 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 5 april 1990. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: ------1989/90:BoU21
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1989/90:144 (pdf, 1410 kB)

Proposition 1989/90:126

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:126 om ändring i lagen 1987:12 om hushållning med naturresurser m. m. Prop. 1989/90:126 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 mars 1990. På regeringens


Utskottsberedning: -1989/90:BoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1989/90:126 (pdf, 1766 kB)

Proposition 1989/90:125

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1989/90  Prop. 1989/90:125 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 mars 1990 för de åtgärder


Utskottsberedning: ------------------------------1989/90:AU27 1989/90:BoU19 1989/90:FiU34 1989/90:FiU35 1989/90:FiU41 1989/90:JoU19 1989/90:JoU20 1989/90:JuU36 1989/90:KrU27 1989/90:KU38 1989/90:NU39 1989/90:NU44 1989/90:SfU22 1989/90:SoU22 1989/90:TU24 1989/90:UbU29 1989/90:UU24
Riksdagsbeslut (62 förslag): , , 30 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 38

Proposition 1989/90:125 (pdf, 1601 kB)

Proposition 1989/90:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:115 om reviderade anslagsberäkningar för budgetåret 1990/91 avseende vissa departement, m.m. Prop. 1989/90:115 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 februari


Utskottsberedning: ----------1989/90:AU28 1989/90:BoU15 1989/90:JoU15 1989/90:NU25 1989/90:NU28
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation

Proposition 1989/90:115 (pdf, 236 kB)

Proposition 1989/90:112

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:112 Finansiering av kostnader för låneförvaltningen inom bostadsdepartementets ansvarsområde, m. m, Prop. 1989/90:112 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: --1989/90:BoU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1989/90:112 (pdf, 371 kB)

Proposition 1989/90:90

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:90 om forskning Prop. 1989/90:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit statsrådet Feldt samt chefema för justitie-utrikes-försvars-social-kommunikations-utbildnings-jordbmks-arbetsmarknads-bostads-industri-


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1989/90:AU25 1989/90:BoU19 1989/90:FiU28 1989/90:JoU17 1989/90:JuU29 1989/90:KrU23 1989/90:LU22 1989/90:NU40 1989/90:SoU19 1989/90:TU26 1989/90:UbU25 1989/90:UU20
Riksdagsbeslut (242 förslag): , , 123 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 458

Proposition 1989/90:90 (pdf, 25544 kB)

Proposition 1989/90:49

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:49 om ändrade regler för räntesubventioner för hyres-och bostadsrättshus Prop. 1989/90: 49 Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprolokollet den 9 november 1989.


Utskottsberedning: --1989/90:BoU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1989/90:49 (pdf, 89 kB)

Proposition 1989/90:38

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:38 om ändrade bestämmelser i fråga om bostadsbidrag för år 1990 Prop. 1989/90:38 Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 oktober 1989. På regeringens


Utskottsberedning: -1989/90:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1989/90:38 (pdf, 256 kB)