Dokument & lagar (160 träffar)

Proposition 1989/90:37

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1989/90:37 om ingripanden mot olovlig kontorisering, m. m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 oktober 1989. Ingvar Carlsson Ulf Lönnqvist Propositionens


Utskottsberedning: -1989/90:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1989/90:37 (pdf, 5322 kB)

Proposition 1988/89:154

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:154 om en ny regional statlig förvaltning Prop. 1988/89:154 Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 maj 1989 för den åtgärd och det ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: --1988/89:BoU13 1989/90:BoU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 62

Proposition 1988/89:154 (pdf, 4335 kB)

Proposition 1988/89:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1989/90, m.m. kompletteringsproposition Prop. 1988/89:150 Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------1988/89:AU21 1988/89:BoU14 1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU38 1988/89:FiU39 1988/89:FiU40 1988/89:JoU24 1988/89:KU22 1988/89:LU36 1988/89:LU37 1988/89:NU36 1988/89:TU24 1988/89:UbU32
Riksdagsbeslut (126 förslag): , , 65 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 116

Proposition 1988/89:150 (pdf, 18930 kB)

Proposition 1988/89:139

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:139 om godtagande av byggprodukter som godkänts i annat nordiskt land Prop. 1988/89:139 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 mars 1989. På


Utskottsberedning: -1988/89:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1988/89:139 (pdf, 1001 kB)

Proposition 1988/89:116

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:116 om vissa dammsäkerhets- och Prop. vattenkraftsfrågor, m. m. 1988/89-116 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 mars 1989 för de åtgärder och de ändamål som


Utskottsberedning: ---1988/89:BoU12 1988/89:JoU22
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1988/89:116 (pdf, 5731 kB)

Proposition 1988/89:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:100 med förslag till statsbudget för budgetåret p 1989/90 1988/89:100 Regeringen förelägger riksdagen vad som har lagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 december 1988 för de åtgärder och de ändamål


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1988/89:AU10 1988/89:AU11 1988/89:AU12 1988/89:AU13 1988/89:AU14 1988/89:AU15 1988/89:AU16 1988/89:AU9 1988/89:BoU4 1988/89:BoU5 1988/89:BoU6 1988/89:BoU7 1988/89:BoU8 1988/89:FiU14 1988/89:FiU15 1988/89:FiU16 1988/89:FiU17 1988/89:FiU18 1988/89:FiU20 1988/89:FiU21 1988/89:FiU22 1988/89:FiU25 1988/89:FiU26 1988/89:FiU29 1988/89:FiU30 1988/89:FiU35 1988/89:FiU38 1988/89:FiU39 1988/89:FiU40 1988/89:FiU41 1988/89:FöU11 1988/89:FöU12 1988/89:JoU12 1988/89:JoU13 1988/89:JuU14 1988/89:JuU15 1988/89:JuU17 1988/89:JuU18 1988/89:JuU21 1988/89:JuU8 1988/89:KrU10 1988/89:KrU11 1988/89:KrU12 1988/89:KrU13 1988/89:KrU14 1988/89:KrU15 1988/89:KrU16 1988/89:KrU17 1988/89:KrU18 1988/89:KrU19 1988/89:KrU20 1988/89:KrU21 1988/89:KrU22 1988/89:KU19 1988/89:KU20 1988/89:KU21 1988/89:KU22 1988/89:KU23 1988/89:KU24 1988/89:KU36 1988/89:LU14 1988/89:LU16 1988/89:LU17 1988/89:NU18 1988/89:NU19 1988/89:NU20 1988/89:NU21 1988/89:NU22 1988/89:NU23 1988/89:NU25 1988/89:NU30 1988/89:NU31 1988/89:SfU10 1988/89:SfU12 1988/89:SfU13 1988/89:SfU14 1988/89:SfU15 1988/89:SfU17 1988/89:SfU20 1988/89:SkU18 1988/89:SkU19 1988/89:SoU12 1988/89:SoU13 1988/89:SoU14 1988/89:SoU15 1988/89:SoU16 1988/89:SoU17 1988/89:SoU18 1988/89:SoU19 1988/89:SoU20 1988/89:SoU21 1988/89:TU10 1988/89:TU11 1988/89:TU12 1988/89:TU13 1988/89:TU14 1988/89:TU15 1988/89:TU16 1988/89:TU18 1988/89:TU25 1988/89:TU7 1988/89:TU8 1988/89:TU9 1988/89:UbU10 1988/89:UbU11 1988/89:UbU12 1988/89:UbU13 1988/89:UbU14 1988/89:UbU15 1988/89:UbU16 1988/89:UbU17 1988/89:UbU18 1988/89:UbU19 1988/89:UbU20 1988/89:UbU21 1988/89:UbU22 1988/89:UbU23 1988/89:UbU24 1988/89:UbU25 1988/89:UbU26 1988/89:UbU27 1988/89:UbU31 1988/89:UU17 1988/89:UU18 1989/90:TU2
Riksdagsbeslut (1990 förslag): , , 997 saknar beslutsinformation

Proposition 1988/89:100 (pdf, 105497 kB)

Proposition 1988/89:89

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:89 om ändrade betalningsvillkor för vissa stadiga bostadslån, m. m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 16 februari 1989. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: ------1988/89:BoU10 1988/89:BoU7
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1988/89:89 (pdf, 981 kB)

Proposition 1988/89:79

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:79 om ändrade regler för räntesubventioner för hyres- och bostadsrättshus Prop. 1988/89:79 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 januari 1989.


Utskottsberedning: --1988/89:BoU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1988/89:79 (pdf, 91 kB)

Proposition 1988/89:77

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1988/89:77 om ändringar i fastighetsbildningslagen 1970:988m.m. Prop. 1988/89:77 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagils upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 januari 1989. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: --------1988/89:BoU11
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation

Proposition 1988/89:77 (pdf, 8921 kB)

Proposition 1987/88:162

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:162 om hyran vid andrahandsupplåtelse av bostadslägenheter m. m. Prop. 1987/88:162 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 mars 1988. På regeringp-xis

Följdmotioner: 8

Proposition 1987/88:162 (pdf, 1123 kB)

Proposition 1987/88:151

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:151 om lagreglering av bostadsbidragen Prop. 1987/88:151 Regeringen föreslär riksdagen att anta det forslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regraingsprotdcollet den 17 mars 1988. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Följdmotioner: 6

Proposition 1987/88:151 (pdf, 625 kB)

Proposition 1987/88:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:148 om fortsatt giltighet av lagen 1985:1073 om försöksverksamhet med en samordnad  1987/88:148 länsförvaltning Regeringen föreslår riksdagen atl anla del förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollel

1987-12-31

Proposition 1987/88:148 (pdf, 130 kB)

Proposition 1987/88:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:146 om ändringar i lokalhyreslagstiftningen Prop. 1987/88:146 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 mars 1988. På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

Följdmotioner: 10

Proposition 1987/88:146 (pdf, 3235 kB)

Proposition 1987/88:131

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:131 om ändrade regler för bostadsbidrag till ungdomar Prop. 1987/88:131 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 mars 1988. På regeringens vägnar

Följdmotioner: 6

Proposition 1987/88:131 (pdf, 171 kB)

Proposition 1987/88:127

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:127 om låneunderlag vid nybyggnad av bostäder i egen regi  Prop. 1987/88:127 Regeringen föreslär riksdagen att anta det forslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 mais 1988. På regeringens

Följdmotioner: 6

Proposition 1987/88:127 (pdf, 75 kB)

Proposition 1987/88:115

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:115 om anslag till plan- och bostadsverket, m. m. Prop. 1987/88:115 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 februari 1988 for de åtgärder och det ändamål som framgår

Följdmotioner: 4

Proposition 1987/88:115 (pdf, 449 kB)

Proposition 1987/88:48

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:48 om beräkning av låneunderlag för bostäder m. m. Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1987 för de åtgärder och de ändamäl som framgär av föredragandens

Följdmotioner: 12

Proposition 1987/88:48 (pdf, 1831 kB)

Proposition 1987/88:37

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:37 om ett nytt plan- och bostadsverk Prop. 1987/88:37 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 oktoler 1987 för de ätgärder och det ändamål som framgär av föredragandens

Följdmotioner: 38

Proposition 1987/88:37 (pdf, 1018 kB)

Proposition 1987/88:35

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:35 om kommunal bostadsanvisningsrätt m. m. Prop. 1987/88:35 Regeringen föreslår riksdagen atl anla de förslag som har tagits upp bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 15 oklober 1987. På regeringens vägnar Kjell-Olof Feldt

Följdmotioner: 8

Proposition 1987/88:35 (pdf, 8197 kB)

Proposition 1987/88:34

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1987/88:34 om fortsatt skattefrihet vid anställning ombord på utländskt fartyg i vissa fall, deklarations skyl- 1987/88:34 dighet, ändrat underlag för fastighetsskatt, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits

Följdmotioner: 2

Proposition 1987/88:34 (pdf, 397 kB)