Dokument & lagar (176 träffar)

Proposition 2016/17:159

Regeringens proposition 2016/17:159 Avlägsnande – en ny form av särskild Prop. handräckning 2016/17:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2016/17:CU13
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:159 (pdf, 699 kB)

Proposition 2016/17:149

Regeringens proposition 2016/17:149 Bokföringsbrott i filialer Prop. 2016/17:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar som klargör att


Utskottsberedning: 2016/17:CU17
Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:149 (pdf, 573 kB)

Proposition 2016/17:151

Regeringens proposition 2016/17:151 Fler steg för en effektivare plan- och bygglag Prop. 2016/17:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: 2016/17:CU20
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:151 (pdf, 1028 kB)

Proposition 2016/17:137

Regeringens proposition 2016/17:137 Tidsbegränsade bygglov för bostäder Prop. 2016/17:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det krävs en rad åtgärder för att möta det


Utskottsberedning: 2016/17:CU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-03-17

Proposition 2016/17:137 (pdf, 281 kB)

Proposition 2016/17:125

Regeringens proposition 2016/17:125 Kompletterande bestämmelser till Prop. 2015 års insolvensförordning 2016/17:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I maj


Utskottsberedning: 2016/17:CU16
Sista motionsdag: 2017-03-15

Proposition 2016/17:125 (pdf, 1221 kB)

Proposition 2016/17:123

Regeringens proposition 2016/17:123 Nya regler för europeiska småmål Prop. 2016/17:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår nya lagregler som


Utskottsberedning: 2016/17:CU19
Sista motionsdag: 2017-03-08

Proposition 2016/17:123 (pdf, 756 kB)

Proposition 2016/17:30

Regeringens proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av Prop. ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Många


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-01-25

Proposition 2016/17:30 (pdf, 1364 kB)

Proposition 2016/17:1

Budgetpropositionen för 2017 Regeringens proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 Förslag till statens budget för 2017, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 § regeringsformen budgetpropositionen för 2017. Stockholm


Utskottsberedning: 2016/17:AU1 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:CU1 2016/17:FiU1 2016/17:FiU1,2016/17:FiU1 2016/17:FiU1,2016/17:FiU1,2016/17:FiU1 2016/17:FiU2 2016/17:FiU3 2016/17:FiU4 2016/17:FiU5 2016/17:FöU1 2016/17:JuU1 2016/17:KrU1 2016/17:KU1 2016/17:MJU1 2016/17:MJU2 2016/17:NU1 2016/17:NU2 2016/17:NU3 2016/17:SfU1 2016/17:SfU2 2016/17:SfU3 2016/17:SfU4 2016/17:SkU1 2016/17:SoU1 2016/17:TU1 2016/17:UbU1 2016/17:UbU2 2016/17:UU1 2016/17:UU2
Riksdagsbeslut (184 förslag): 1 avslag, 181 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2016-10-05

Proposition 2016/17:1 (pdf, 8912 kB)

Proposition 2015/16:197

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Regeringens proposition 2015/16:197 Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden Prop. 2015/16:197 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juli 2016 Morgan Johansson Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:CU5
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-09-28

Proposition 2015/16:197 (pdf, 3249 kB)

Proposition 2015/16:194

Regeringens proposition 2015/16:194 Ändringar i fördraget om internationell Prop. järnvägstrafik 2015/16:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den internationella


Utskottsberedning: 2016/17:CU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:194 (pdf, 793 kB)

Proposition 2015/16:193

Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Regeringens proposition 2015/16:193 Företagens rapportering om hållbarhet Prop. och mångfaldspolicy 2015/16:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2016/17:CU2
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:193 (pdf, 1886 kB)

Proposition 2015/16:180

Regeringens proposition 2015/16:180 En ny lag om personnamn Prop. 2015/16:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ny lag om


Utskottsberedning: 2016/17:CU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2016-09-21

Proposition 2015/16:180 (pdf, 1261 kB)

Proposition 2015/16:168

Regeringens proposition 2015/16:168 Stärkta sanktionsmöjligheter för Prop. Konsumentombudsmannen 2015/16:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2016 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: 2015/16:CU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-05-25

Proposition 2015/16:168 (pdf, 428 kB)

Proposition 2015/16:148

Regeringens proposition 2015/16:148 Kvarstad på bankmedel inom EU Prop. 2015/16:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll EU:s kvarstadsförordning antogs den 15 maj


Utskottsberedning: 2015/16:CU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Sista motionsdag: 2016-05-06

Proposition 2015/16:148 (pdf, 1670 kB)

Proposition 2015/16:162

Revisorer och revision Regeringens proposition 2015/16:162 Revisorer och revision Prop. 2015/16:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar


Utskottsberedning: 2015/16:CU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2016-04-22

Proposition 2015/16:162 (pdf, 5350 kB)

Proposition 2015/16:125

Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Regeringens proposition 2015/16:125 Skuldsanering – förbättrade möjligheter för Prop. överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan


Utskottsberedning: 2015/16:CU19
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2016-03-23

Proposition 2015/16:125 (pdf, 2263 kB)

Proposition 2015/16:85

Regeringens proposition 2015/16:85 Ett effektivare förbud vid bristande Prop. kreditprövning 2015/16:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2015/16:CU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Sista motionsdag: 2016-03-23

Proposition 2015/16:85 (pdf, 265 kB)

Proposition 2015/16:84

Regeringens proposition 2015/16:84 En fråga om konsumentskyddet vid Prop. semesterboende 2015/16:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2016 Margot Wallström Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2015/16:CU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Sista motionsdag: 2016-02-10

Proposition 2015/16:84 (pdf, 221 kB)

Skrivelse 2015/16:66

Regeringens skrivelse 2015/16:66 Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till Skr. överskuldsatta 2015/16:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller


Utskottsberedning: Civilutskottet

Skrivelse 2015/16:66 (pdf, 1593 kB)

Proposition 2015/16:59

Regeringens proposition 2015/16:59 Genomförande av hissdirektivet Prop. 2015/16:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2015 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i plan-


Utskottsberedning: 2015/16:CU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2015/16:59 (pdf, 1305 kB)