Dokument & lagar (196 träffar)

Proposition 2002/03:119

Regeringens proposition 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Prop. 2002/03:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram


Utskottsberedning: 2003/04:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2002/03:119 (pdf, 730 kB)

Skrivelse 2002/03:48

Regeringens skrivelse 2002/03:48 Vissa frågor om Försvarsmaktens Skr. anpassningsförmåga 2002/03:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2003 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen behandlar i denna


Utskottsberedning: 2002/03:FöU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2002/03:48 (pdf, 19 kB)

Proposition 2002/03:26

Regeringens proposition 2002/03:26 Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2003. Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I Försvarsmaktens verksamhet ingår


Utskottsberedning: 2002/03:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2002/03:26 (pdf, 172 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2001/02:159

Regeringens proposition 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret Prop. 2001/02:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det svenska försvaret är inne


Utskottsberedning: 2001/02:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:159 (pdf, 185 kB)

Proposition 2001/02:158

Regeringens proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Prop. 2001/02:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen ett


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:158 (pdf, 728 kB)

Proposition 2001/02:169

Regeringens proposition 2001/02:169 Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och Prop. kol 2001/02:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:169 (pdf, 133 kB)

Proposition 2001/02:11

Regeringens proposition 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga Prop. 2001/02:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:11 (pdf, 260 kB)

Proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 förslag): , ,
Följdmotioner: 13

Proposition 2001/02:10 (pdf, 689 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2000/01:113

Regeringens proposition 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Prop. 2000/01:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: --2000/01:FöU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:77

Regeringens proposition 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:FöU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:53

Regeringens proposition 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Prop. 2000/01:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:FöU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:35

Regeringens proposition 2000/01:35 Samverkan mellan civil och militär flygutbildning m.m. Prop. 2000/01:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2000 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:FöU2
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Skrivelse 2000/01:52

Regeringens skrivelse 2000/01:52 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället Skr. i fred 2000/01:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas den


Utskottsberedning: 2000/01:FöU5 Följdmotioner: 10

Skrivelse 2000/01:52 (pdf, 199 kB)

Proposition 1999/2000:97

Regeringens proposition 1999/2000:97 Vissa organisatoriska frågor inom Försvarsmakten, m.m. Prop. 1999/2000:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2000 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -------1999/2000:FöU6 1999/2000:FöU7 1999/2000:FöU8
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:30

Regeringens proposition 1999/2000:30 Det nya försvaret Prop. 1999/2000:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 november 1999 Ingela Thalén Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen är en


Utskottsberedning: ------------------------1999/2000:FöU2
Riksdagsbeslut (48 förslag): , , 24 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 68

Proposition 1999/2000:25

Regeringens proposition 1999/2000:25 Lag om försvarsunderrättelseverksamhet Prop. 1999/2000:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 november 1999 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1999/2000:FöU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24