Dokument & lagar (203 träffar)

Proposition 2004/05:74

Regeringens proposition 2004/05:74 Ändring i lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Prop. 2004/05:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2005 Bosse Ringholm Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2004/05:FöU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:43

Regeringens proposition 2004/05:43 Försvarsmaktens grundorganisation Prop. 2004/05:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska försvaret fortsätter.


Utskottsberedning: 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 10

Proposition 2004/05:43 (pdf, 334 kB)

Skrivelse 2004/05:42

Regeringens skrivelse 2004/05:42 Återkallelse av del av proposition 2004/05:5 Skr. Vårt framtida försvar 2004/05:42 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 2004 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) 1 Regeringens skrivelse med återkallelse av del


Utskottsberedning: Försvarsutskottet

Skrivelse 2004/05:42 (pdf, 47 kB)

Proposition 2004/05:5

Vårt framtida försvar Regeringens proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar Prop. 2004/05:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Ominriktningen av det svenska


Utskottsberedning: -2004/05:FöU3 2004/05:FöU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 9 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 2004/05:5 (pdf, 1134 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)

Proposition 2004/05:7

Regeringens proposition 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete Prop. och internationell krishantering 2004/05:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 2004 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:7 (pdf, 535 kB)

Proposition 2003/04:1

Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan , skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:BoU1 2003/04:FiU1 2003/04:FiU11 2003/04:FiU2 2003/04:FiU3 2003/04:FiU4 2003/04:FiU5 2003/04:FöU1 2003/04:JuU1 2003/04:KrU1 2003/04:KU1 2003/04:MJU1 2003/04:MJU2 2003/04:NU1 2003/04:NU2 2003/04:NU3 2003/04:SfU1 2003/04:SfU2 2003/04:SkU1 2003/04:SkU28 2003/04:SoU1 2003/04:TU1 2003/04:UbU1 2003/04:UbU2 2003/04:UU1 2003/04:UU2
Riksdagsbeslut (279 förslag): 1 avslag, 278 bifall,

Proposition 2003/04:1 (pdf, 1508 kB)

Proposition 2002/03:119

Regeringens proposition 2002/03:119 Reformerad räddningstjänstlagstiftning Prop. 2002/03:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2003 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram


Utskottsberedning: 2003/04:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2002/03:119 (pdf, 730 kB)

Skrivelse 2002/03:48

Regeringens skrivelse 2002/03:48 Vissa frågor om Försvarsmaktens Skr. anpassningsförmåga 2002/03:48 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 februari 2003 Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen behandlar i denna


Utskottsberedning: 2002/03:FöU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2002/03:48 (pdf, 19 kB)

Proposition 2002/03:26

Regeringens proposition 2002/03:26 Tjänstgöring i utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Prop. 2002/03:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 2003. Göran Persson Leni Björklund (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I Försvarsmaktens verksamhet ingår


Utskottsberedning: 2002/03:FöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2002/03:26 (pdf, 172 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2001/02:159

Regeringens proposition 2001/02:159 Frivillig försvarsverksamhet inom totalförsvaret Prop. 2001/02:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det svenska försvaret är inne


Utskottsberedning: 2001/02:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:159 (pdf, 185 kB)

Proposition 2001/02:158

Regeringens proposition 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap Prop. 2001/02:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen ett


Utskottsberedning: 2001/02:FöU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:158 (pdf, 728 kB)

Proposition 2001/02:169

Regeringens proposition 2001/02:169 Ändringar i lagen om beredskapslagring av olja och Prop. kol 2001/02:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,

Proposition 2001/02:169 (pdf, 133 kB)

Proposition 2001/02:11

Regeringens proposition 2001/02:11 Bättre villkor för totalförsvarspliktiga Prop. 2001/02:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:FöU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 4

Proposition 2001/02:11 (pdf, 260 kB)

Proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Regeringens proposition 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2001 Björn von Sydow Maj-Inger Klingvall (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (7 förslag): , ,
Följdmotioner: 13

Proposition 2001/02:10 (pdf, 689 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2000/01:113

Regeringens proposition 2000/01:113 Vissa ledningsfrågor inom det militära försvaret m.m. Prop. 2000/01:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: --2000/01:FöU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:77

Regeringens proposition 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:FöU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:53

Regeringens proposition 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Prop. 2000/01:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:FöU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10