Dokument & lagar (203 träffar)

Skrivelse 1995/96:199

Regeringens skrivelse 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet Skr. 1995/96:199 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1996/97:FöU1 Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:159

Regeringens proposition 1995/96:159 Effektivare gränskontroll Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1995/96:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:37

Regeringens proposition 1995/96:37 Rättslig reglering av samverkan för fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1995/96:FöU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:12

Regeringens proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 1995 Mona Sahlin Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -------------------1995/96:FöU1 1995/96:SkU17
Riksdagsbeslut (33 förslag): , , 19 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1995/96:11

Regeringens proposition 1995/96:11 Muskö örlogsvarvs framtid Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1995/96:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Skrivelse 1994/95:223

Regeringens skrivelse 1994/95:223 Överföring av forskningsresurser från Försvarets forskningsanstalt till Militärhögskolan, m.m. Skr. 1994/95:223 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson


Utskottsberedning: 1994/95:FöU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:223 (pdf, 101 kB)

Proposition 1994/95:7

Regeringens proposition 1994/95:7 Lag om civilt försvar Prop. 1994/95:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:7 (pdf, 8219 kB)

Proposition 1994/95:6

Regeringens proposition 1994/95:6 Totalförsvarsplikt Prop. 1994/95:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1994/95:SkU40
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:6 (pdf, 13425 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)

Proposition 1993/94:244

Regeringens proposition 1993/94:244 Utbildning för fredsbevarande verksamhet Prop. 1993/94:244 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:244 (pdf, 331 kB)

Skrivelse 1993/94:179

Regeringens skrivelse 1993/94:179 JAS-projektet Skr. 1993/94:179 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 1993/94:FöU10 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:179 (pdf, 490 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:112

Regeringens proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Anders Björck


Utskottsberedning: --1993/94:FöU8 1993/94:JuU26
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:112 (pdf, 1413 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:33

Regeringens proposition 1993/94:33 Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas Prop. 1993/94:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Anders Björck


Utskottsberedning: -1993/94:FöU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:33 (pdf, 648 kB)

Proposition 1993/94:32

Regeringens proposition 1993/94:32 Skydd för landskapsinformation Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Anders Björck


Utskottsberedning: -1993/94:FöU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:32 (pdf, 2065 kB)

Proposition 1993/94:31

Regeringens proposition 1993/94:31 Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september


Utskottsberedning: -1993/94:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:31 (pdf, 1691 kB)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 (kompletteringsproposition) Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 § riksdagsordningen avger regeringen härmed


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)