Dokument & lagar (199 träffar)

Proposition 1992/93:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition) Prop. 1992/93:150 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tegits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:FiU28 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FiU31 1992/93:FiU32 1992/93:FöU14 1992/93:JuU38 1992/93:KrU31 1992/93:KU39 1992/93:SkU36 1992/93:SoU28 1992/93:TU39 1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (210 förslag): , , 107 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 102

Proposition 1992/93:150 (pdf, 40444 kB)

Proposition 1992/93:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 Regeringen förelägger riksdagen vad som har togits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU10 1992/93:AU11 1992/93:AU12 1992/93:AU13 1992/93:AU8 1992/93:AU9 1992/93:BoU10 1992/93:BoU11 1992/93:BoU12 1992/93:BoU13 1992/93:BoU14 1992/93:BoU15 1992/93:BoU16 1992/93:BoU17 1992/93:BoU20 1992/93:BoU21 1992/93:EU3 1992/93:FiU10 1992/93:FiU14 1992/93:FiU15 1992/93:FiU16 1992/93:FiU18 1992/93:FiU19 1992/93:FiU21 1992/93:FiU24 1992/93:FiU25 1992/93:FiU26 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FöU6 1992/93:FöU7 1992/93:FöU8 1992/93:FöU9 1992/93:JoU12 1992/93:JoU13 1992/93:JuU20 1992/93:JuU21 1992/93:JuU22 1992/93:JuU23 1992/93:JuU24 1992/93:JuU25 1992/93:JuU26 1992/93:JuU27 1992/93:JuU28 1992/93:JuU30 1992/93:KrU10 1992/93:KrU11 1992/93:KrU12 1992/93:KrU13 1992/93:KrU14 1992/93:KrU15 1992/93:KrU16 1992/93:KrU18 1992/93:KrU19 1992/93:KrU20 1992/93:KrU21 1992/93:KrU22 1992/93:KrU23 1992/93:KrU24 1992/93:KrU25 1992/93:KrU26 1992/93:KrU27 1992/93:KU22 1992/93:KU23 1992/93:KU24 1992/93:KU25 1992/93:KU26 1992/93:KU27 1992/93:KU29 1992/93:KU33 1992/93:KU36 1992/93:LU29 1992/93:LU30 1992/93:LU31 1992/93:LU32 1992/93:LU33 1992/93:NU23 1992/93:NU24 1992/93:NU25 1992/93:NU26 1992/93:NU27 1992/93:NU28 1992/93:SfU12 1992/93:SfU13 1992/93:SfU14 1992/93:SfU16 1992/93:SfU7 1992/93:SkU19 1992/93:SkU22 1992/93:SkU23 1992/93:SoU15 1992/93:SoU16 1992/93:SoU21 1992/93:SoU25 1992/93:TU14 1992/93:TU15 1992/93:TU16 1992/93:TU17 1992/93:TU18 1992/93:TU19 1992/93:TU21 1992/93:TU22 1992/93:TU23 1992/93:TU24 1992/93:TU25 1992/93:TU27 1992/93:TU28 1992/93:TU31 1992/93:TU33 1992/93:TU34 1992/93:TU35 1992/93:TU39 1992/93:TU40 1992/93:UbU10 1992/93:UbU11 1992/93:UbU21 1992/93:UbU7 1992/93:UbU8 1992/93:UbU9 1992/93:UU14 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (1602 förslag): , 1 bifall, 806 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:100 (pdf, 201484 kB)

Proposition 1992/93:78

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:78 om undanförsel och förstöring Prop. 1992/93:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för Försvarsde­partementet. Stockholm den


Utskottsberedning: -1992/93:FöU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:78 (pdf, 1554 kB)

Proposition 1992/93:77

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:77 om väpnad styrka för tjänstgöring utomlands Prop. 1992/93:77 Regeringen överlämnar denna proposition till rUcsdagen. Föredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för Försvarsde­partementet. Stockholm den


Utskottsberedning: -1992/93:FöU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:77 (pdf, 934 kB)

Proposition 1992/93:76

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:76 om höjd beredskap p 1992/93:76 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992. På regeringens vägnar Carl Bildt Anders


Utskottsberedning: -1992/93:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:76 (pdf, 3414 kB)

Proposition 1992/93:73

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:73 om verksamheten vid Försvarets datacenter Prop. 1992/93:73 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifo­gade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992. På regeringens


Utskottsberedning: --1992/93:FöU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:73 (pdf, 206 kB)

Proposition 1991/92:125

Regeringens proposition 1991/92:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 26 mars 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På


Utskottsberedning: ------------------------------1991/92:AU14 1991/92:AU16 1991/92:FiU24 1991/92:FiU25 1991/92:FöU11 1991/92:JoU22 1991/92:KrU29 1991/92:NU29 1991/92:SfU15 1991/92:SoU17 1991/92:TU25 1991/92:UbU25 1991/92:UU26
Riksdagsbeslut (59 förslag): , , 30 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1991/92:125 (pdf, 1257 kB)

Proposition 1991/92:101

Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i värnpliktslagen (1941:967), som innebär att det i lagen läggs fast att endast de värnpliktiga som behövs för försvarsmaktens krigsorganisation och fredstida beredskap skall tas ut till värnpliktsutbildning. De värnpliktiga


Utskottsberedning: -1991/92:FöU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1991/92:101 (pdf, 1090 kB)

Proposition 1991/92:99

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås medel för budgetåret 1992/93 avseende fjortonde huvudtitelns anslag till strålskydd, kärnsäkerhet m.m. Därvid föreslås att statens kärnbränslenämnd upphör som egen myndighet och att verksamheten förs över till statens kärnkraftinspektion. Propositionens


Utskottsberedning: -----------------1991/92:FöU10 1991/92:NU22
Riksdagsbeslut (34 förslag): , , 17 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1991/92:99 (pdf, 1458 kB)

Proposition 1991/92:70

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i räddningstjänstlagen (1986:1102). Förslagen innebär dels att efterforskning av försvunna personer hänförs till räddningstjänst, dels att begreppet sjöräddningstjänst förbehålls sådan efterforskning och räddning av människor till


Utskottsberedning: -1991/92:FöU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1991/92:70 (pdf, 391 kB)

Proposition 1991/92:41

Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i räddningstjänstlagen (1986:1102). Förslagen innebär att kommunerna åläggs att planera för varning och information till allmänheten vid allvarliga olyckshändelser samt att räddningstjänstlagen kompletteras med regler


Utskottsberedning: --1991/92:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:41 (pdf, 1985 kB)

Proposition 1991/92:25

Regeringens proposition 1991/92:25 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1991/92 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 31 oktober 1991 för de åtgärder och de ändamål som framgår av


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------1991/92:AU4 1991/92:BoU8 1991/92:FiU11 1991/92:FiU6 1991/92:FiU7 1991/92:FöU6 1991/92:JoU7 1991/92:JuU11 1991/92:JuU12 1991/92:KrU9 1991/92:NU13 1991/92:SfU6 1991/92:SoU9 1991/92:TU5 1991/92:UbU7 1991/92:UU12
Riksdagsbeslut (114 förslag): , , 57 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 54

Proposition 1991/92:25 (pdf, 2373 kB)

Proposition 1991/92:22

Propositionens huvudsakliga innehåll Fr.o.m. den 1 januari 1992 skall riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna handha administrationen av familjebidragen till värnpliktiga och andra som tjänstgör inom totalförsvaret. I propositionen föreslås att handläggningen av dessa bidrag regleras


Utskottsberedning: -1991/92:FöU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:22 (pdf, 275 kB)

Proposition 1991/92:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:102 Totalförsvarets utveckling till och med budgetåret 1996/97 samt anslag för budgetåret 1992/93 Prop. 1991/92:102 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Föredragande i propositionsärendet


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:FöU12
Riksdagsbeslut (258 förslag): , , 129 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 84

Proposition 1991/92:102 (pdf, 12477 kB)

Proposition 1991/92:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1001/09.100 1992/93 lyyi/y/.iuu Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagils upp i bifogade uldrag ur regeringsprotokoliet den 19 december 1991 för


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1991/92:AU11 1991/92:AU12 1991/92:AU13 1991/92:AU16 1991/92:AU5 1991/92:AU6 1991/92:AU8 1991/92:AU9 1991/92:BoU11 1991/92:BoU12 1991/92:BoU13 1991/92:BoU14 1991/92:BoU16 1991/92:BoU17 1991/92:BoU18 1991/92:BoU23 1991/92:BoU25 1991/92:FiU12 1991/92:FiU13 1991/92:FiU14 1991/92:FiU15 1991/92:FiU16 1991/92:FiU20 1991/92:FiU21 1991/92:FiU22 1991/92:FiU26 1991/92:FiU28 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:FöU8 1991/92:FöU9 1991/92:JoU12 1991/92:JoU13 1991/92:JuU13 1991/92:JuU14 1991/92:JuU15 1991/92:JuU16 1991/92:JuU18 1991/92:JuU19 1991/92:JuU20 1991/92:JuU21 1991/92:JuU22 1991/92:JuU23 1991/92:JuU25 1991/92:KrU10 1991/92:KrU11 1991/92:KrU12 1991/92:KrU13 1991/92:KrU14 1991/92:KrU15 1991/92:KrU16 1991/92:KrU17 1991/92:KrU18 1991/92:KrU19 1991/92:KrU20 1991/92:KrU21 1991/92:KrU22 1991/92:KrU23 1991/92:KrU24 1991/92:KrU25 1991/92:KrU26 1991/92:KU25 1991/92:KU26 1991/92:KU27 1991/92:KU28 1991/92:KU29 1991/92:KU31 1991/92:LU20 1991/92:LU21 1991/92:LU22 1991/92:LU24 1991/92:LU25 1991/92:NU17 1991/92:NU18 1991/92:NU19 1991/92:NU20 1991/92:NU23 1991/92:NU25 1991/92:SfU10 1991/92:SfU13 1991/92:SfU16 1991/92:SfU8 1991/92:SfU9 1991/92:SkU16 1991/92:SkU17 1991/92:SoU15 1991/92:TU10 1991/92:TU11 1991/92:TU12 1991/92:TU13 1991/92:TU14 1991/92:TU15 1991/92:TU18 1991/92:TU19 1991/92:TU20 1991/92:TU22 1991/92:TU26 1991/92:TU7 1991/92:TU8 1991/92:TU9 1991/92:UbU10 1991/92:UbU11 1991/92:UbU12 1991/92:UbU13 1991/92:UbU14 1991/92:UbU15 1991/92:UbU16 1991/92:UbU17 1991/92:UbU18 1991/92:UbU20 1991/92:UbU8 1991/92:UbU9 1991/92:UU14 1991/92:UU15 1991/92:UU16
Riksdagsbeslut (1715 förslag): , 2 bifall, 867 saknar beslutsinformation

Proposition 1991/92:100 (pdf, 104313 kB)

Proposition 1990/91:180

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:180 med anledning av Sveriges tillträde till tre internationella överenskommelser rörande räddningstjänst Prop. 1990/91:180 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----1990/91:FöU12 1991/92:FöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1990/91:180 (pdf, 3793 kB)

Proposition 1990/91:169

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:169 om ett nytt prövningsförfarande vid ansökan om vapenfri tjänst Prop. 1990/91:169 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 april 1991. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:FöU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1990/91:169 (pdf, 1468 kB)

Proposition 1990/91:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:161 om sotning Prop. 1990/91:161 Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade uldrag ur regeringsprolokollel den 21 mars 1991 för den åtgärd och del ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens


Utskottsberedning: -1990/91:FöU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1990/91:161 (pdf, 460 kB)

Proposition 1990/91:125

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:125 med förslag om tilläggsbudget II till statsbudgeten för budgetåret 1990/91 Prop. 1990/91:125 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprofokollet den 21 mars


Utskottsberedning: --------------------------1990/91:AU13 1990/91:AU23 1990/91:BoU20 1990/91:FiU31 1990/91:FiU32 1990/91:FiU36 1990/91:FöU11 1990/91:JuU30 1990/91:KrU19 1990/91:NU46 1990/91:SkU32 1990/91:SoU24 1990/91:TU32 1990/91:UbU20 1990/91:UU20
Riksdagsbeslut (52 förslag): , , 26 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1990/91:125 (pdf, 1053 kB)

Proposition 1990/91:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1990/91:102 om verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991 /92 PioP 1990/91:102 Regeringen förelägger riksdagen vad som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 februari 1991


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1990/91:FöU8
Riksdagsbeslut (322 förslag): , , 161 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 40

Proposition 1990/91:102 (pdf, 10214 kB)